Over Zeeuwen Gezocht

Zeeuwen Gezocht is het personenzoeksysteem van het Zeeuws Archief. De database telt 8,3 miljoen naamsvermeldingen (stand per 1 januari 2018). Zeeuwen Gezocht is op diverse manieren te raadplegen:

• via de website Zeeuwen Gezocht (www.zeeuwengezocht.nl): de index mèt alle toelichtingspagina's (Bronnen) en nòg diepere achtergrondinformatie, Zoektips, Hulpmiddelen etc.

• via Archieven.nl (homepage, afdalen via blok 'Genealogie' en verfijnen onder 'Organisatie' op 'Zeeuws Archief'). Hier is Zeeuwen Gezocht één van de zogenaamde 'zoekingangen', net zoals bijvoorbeeld de Beeldbank. Met een zoekingang wordt een selectie van materiaalsoorten (archiefeenheidsoorten) doorzocht die zich in alle indexen, collecties en archieftoegangen kunnen bevinden.
Via Archieven.nl kunt u de gegevens van Zeeuwen Gezocht ook raadplegen samen met persoonsbestanden van andere archiefdiensten die bij deze website zijn aangesloten. Via de menukeuze 'Personen' (bovenaan) komt u terecht in een zoekingang waar u naar 83 miljoen persoonsvermeldingen kunt zoeken bij in totaal 26 archiefinstellingen en het Rode Kruis.

• via de website Zeeuws Archief (optie 'Zoeken' rechtsboven of afdalen via menukeuze 'Zoeken' > 'Personen'). Hier functioneert Zeeuwen Gezocht als motor van het tabblad 'Personen'. Voor een eerste indruk is dit aardig, maar in verder gebruik onhandig vanwege de dubbele schuifbalken.

Menukeuzes
Veel vragen worden binnen de website Zeeuwen Gezocht al beantwoord via de informatie achter de menukeuzes 'Bronnen', 'Nieuw' en 'Zoektips'.

•De knop 'Bronnen' geeft een pagina met een overzicht van alle bronnen die in Zeeuwen Gezocht zijn opgenomen, met toelichtingen en opsommingen van de inhoud per bron. Hier vindt u o.a. alfabetisch onder de 'O' van 'Overlijdensakten' het overzicht van de gemeenten waarvan de overlijdensakten in Zeeuwen Gezocht beschikbaar zijn.

•De knop 'Nieuw' geeft een pagina met een (cumulatief) overzicht van de inhoud van de updates van de afgelopen jaren, zodat u zelf kunt nagaan of er iets nieuws is wat u de vorige keer nog niet heeft geraadpleegd.

•De knop 'Tips' geeft een pagina met vooral inhoudelijke zoektips. Als Zeeuwen Gezocht wordt geraadpleegd via Archieven.nl staat een deel van de meer technische zoektips ook onder het ronde, blauwe icoon 'i' ('Toon uitleg') en op de pagina Help van Archieven.nl.

Verbeteringen
Gebruikers van Zeeuwen Gezocht kunnen verbeteringen en andere opmerkingen over de gegevens die ze in Zeeuwen Gezocht tegenkomen kwijt via de knop 'Reageren'. Deze reacties komen binnen in de postbus 'zeeuwengezocht'.
Vragen worden direct beantwoord, verbeteringen worden eerst gecontroleerd. Pas als uit de controle blijkt dat er inderdaad een tikfout of interpretatiefout is gemaakt, wordt de opmerking in MAIS-Flexis verbeterd en periodiek worden de vernieuwde gegevens verzonden naar Archieven.nl, zodat de verbeterde versie een dag later in Zeeuwen Gezocht te zien is.

Niet alle suggesties leiden tot een verbetering. U kunt bijvoorbeeld wel denken dat een bepaalde naam altijd op een bepaalde manier geschreven werd, maar wij gaan alleen uit van de naam zoals die in de specifieke akte voorkomt. We doen als Zeeuws Archief niet aan genealogie; interpretaties, theorieën en conclusies laten we aan de onderzoeker over.

Engels
De website Zeeuwen Gezocht is er ook in een Engelstalige versie, te bereiken via de klikbare tekst "English" rechtsboven. De zoekschermen, site-navigatie en meeste toelichtingspagina's zijn vertaald, het overgrote deel van de records blijft echter gewoon Nederlandstalig. In de toekomst kunnen de zogenaamde "prompts", de teksten voorafgaand aan de velden van een record (bijvoorbeeld "Voornaam:"), op een uniform bruikbare manier vertaald worden.

Geschiedenis
De lancering van het online personenzoeksysteem van het Zeeuws Archief, toen nog onder de naam Zeeuws Archief ISIS, was op 28 december 2001. In 2005 werd de naam Zeeuwen Gezocht geïntroduceerd, waarmee de naam van de genealogische gids die het Zeeuws Archief samen met het Centraal Bureau voor Genealogie in 2003 heeft uitgegeven, tot merknaam van het zoeken naar Zeeuwse voorouders werd gemaakt. Op 27 oktober 2011 startte de vernieuwde website Zeeuwen Gezocht waarbij de database wordt aangestuurd door Archieven.nl. Deze informatie met aantallen staat ook op Zeeuwen Gezocht zelf, menukeuze Nieuw.

Zeeuws Archief ISIS december 2001 - maart 2005

Zeeuwen Gezocht maart 2005 - oktober 2011

[laatst bijgewerkt: 7 januari 2018]