woensdag 15 juni 2016

Zeeuwse burgerlijke stand nu ook via Openarch.nl

De Wet Hergebruik Overheidsinformatie (18 juli 2015) biedt iedereen de mogelijkheid om data die overheidsinstellingen in ons land maken te gebruiken voor eigen doeleinden. Dat kan zijn voor onderzoek of voor het maken van producten of toepassingen.

Bob Coret, de man achter Genealogie Online c.a., is al enkele jaren bezig om data die de archiefdiensten in Nederland de laatste decennia o.a. ten behoeve van genealogisch onderzoek hebben gedigitaliseerd ook via zijn platform te publiceren. In het kader van deze nieuwe wet heeft het Zeeuws Archief datasets van de openbare akten van de burgerlijke stand aan hem geleverd. Het gaat om een totaal van 1.422.263 akten met daarin 5.111.001 persoonsvermeldingen, die sinds vandaag via de website Openarch.nl zijn te raadplegen, inclusief de links naar de scans.
Coret heeft op deze website enkele verrassende functionaliteiten toegevoegd die andere toepassingen van de data mogelijk maken, zoals het tonen van kaarten en de meest voorkomende familienamen per (toenmalige) gemeente. Ook het monitoren van zoekopdrachten (voor vele bekend uit de tijd van Genlias) behoort tot de mogelijkheden.

De Wet Hergebruik Overheidsinformatie biedt dus de mogelijkheid om meer te doen met genealogische data. De Zeeuwse akten van de burgerlijke stand zijn nu op vijf plaatsen op het worldwideweb te vinden:

- www.zeeuwengezocht.nl
- www.zeeuwsarchief.nl
- http://www.archieven.nl/nl/personen
- www.wiewaswie.nl
- www.openarch.nl

Belangrijk voor u is om te weten dat de data via de eerste drie websites rechtstreeks uit de database komt die het Zeeuws Archief beheert en dus het meest recent is. De website Wiewaswie.nl haalt regelmatig de laatste versie van de database op. Voor de website Openarch.nl moeten we nog nadere afspraken maken.
Nu de data van de Zeeuwse burgerlijke stand op meerdere plaatsen via internet te raadplegen én te gebruiken is, is het belangrijk dat foutmeldingen bij het Zeeuws Archief terecht komen. Wij blijven de beheerder van de data en dat betekent dat wij er voor zorgen dat de kwaliteit ervan up-to-date blijft.

Meer over de Wet Hergebruik Overheidsinformatie en archieven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten