maandag 19 december 2016

Zoeken met nog meer synoniemen

Vijf jaar geleden alweer berichtten wij u over het heuglijke feit dat er ook in het nieuwe Zeeuwen Gezocht kan worden gezocht met behulp van synoniemen van voornamen en achternamen. Een handig hulpmiddel voor een database die is gevuld met duizenden voor- en achternamen die in de loop van de tijd op verschillende manieren zijn genoteerd in akten en registers. U heeft lang op een uitgebreide en bijgewerkte versie moeten wachten, maar nu is het eindelijk zover. We hebben nu zelfs de mogelijkheid om de bestanden met de synoniemen van voor- en achternamen goed te beheren en geregeld te verversen.

Voor het koppelen van verschillende schrijfwijzen van voor- en achternamen hebben we de afgelopen jaren veel suggesties ontvangen van enkele gebruikers van Zeeuwen Gezocht. Vaak stuurden zij voorbeelden mee van vermeldingen van dezelfde personen met afwijkende schrijfwijzen van hun voor- en/of achternaam.
We nodigen u dan ook uit om suggesties toe te sturen. Wij kunnen deze nu snel verwerken en actief maken voor het zoeken in Zeeuwen Gezocht.

48 variaties van de achternaam Kriekhaartwoensdag 24 augustus 2016

Bevolkingsregisters Kapelle en Wemeldinge (... en een mijlpaal)

Door het toevoegen van nieuwe bronnen is het aantal persoonsvermeldingen in Zeeuwen Gezocht eindelijk de 8 miljoen gepasseerd. De nieuwe bronnen zijn de bevolkingsregisters van de gemeenten Kapelle en Wemeldinge, periode 1820-1920. Het gaat in totaal om 24 registers waarin deze twee gemeenten van alle de inwoners gegevens vastlegden, zoals geboortedatum en -plaats, beroep, religie (kerkgenootschap) en data van binnenkomst en vertrek. Omdat de registratie per adres plaatsvond geven deze registers een goed beeld van de gezinssamenstelling, niet alleen ouders en kinderen, maar ook inwonende familieleden en personeel.


Burgemeester Jan de Klerk van Wemeldinge maakte een fraai titelblad voor het bevolkingsregister 1860-1869 (Archief gemeente Wemeldinge 1583-1969, inv.nr 1068)

Elf van de 24 registers waren eerder digitaal beschikbaar via de website Beeldbankdebevelanden.nl.

Vanaf 1 januari jl. beheert het Zeeuws Archief de oude archieven van de gemeente Kapelle. Deze gemeente is in 1970 ontstaan uit de toenmalige gemeenten Kapelle en Wemeldinge. Ook het grondgebied van de voormalige gemeente Schore, die per 1 januari 1941 werd opgeheven, behoort grotendeels tot deze gemeente. De toegangen van de oude archieven van de gemeente Kapelle, zowel van lokale overheidsinstellingen als van particulieren, zijn te raadplegen via de website van het Zeeuws Archief en de website Archieven.nl. De bevolkingsregisters van de gemeenten Kapelle en Wemeldinge behoren tot de archieven van deze (voormalige) gemeenten (resp. toegang 4000 en 4003). 

Hoe te zoeken in Zeeuwen Gezocht naar bewoners van Kapelle en Wemeldinge?

1. Ga naar Zeeuwen Gezocht
2. Open het zoekscherm
3. Selecteer ‘Persoon in bevolkingsregister’ bij ‘bron’
4. Vul ‘Kapelle' of 'Wemeldinge' in bij ‘plaats’
5. Vul een zoekterm naar keuze in, bijvoorbeeld een achternaam in het veld ‘achternaam’.

Bekijk hier de inschrijving van burgemeester Jan de Klerk in het bevolkingsregister van zijn dorp over de periode 1860-1869.

woensdag 15 juni 2016

Zeeuwse burgerlijke stand nu ook via Openarch.nl

De Wet Hergebruik Overheidsinformatie (18 juli 2015) biedt iedereen de mogelijkheid om data die overheidsinstellingen in ons land maken te gebruiken voor eigen doeleinden. Dat kan zijn voor onderzoek of voor het maken van producten of toepassingen.

Bob Coret, de man achter Genealogie Online c.a., is al enkele jaren bezig om data die de archiefdiensten in Nederland de laatste decennia o.a. ten behoeve van genealogisch onderzoek hebben gedigitaliseerd ook via zijn platform te publiceren. In het kader van deze nieuwe wet heeft het Zeeuws Archief datasets van de openbare akten van de burgerlijke stand aan hem geleverd. Het gaat om een totaal van 1.422.263 akten met daarin 5.111.001 persoonsvermeldingen, die sinds vandaag via de website Openarch.nl zijn te raadplegen, inclusief de links naar de scans.
Coret heeft op deze website enkele verrassende functionaliteiten toegevoegd die andere toepassingen van de data mogelijk maken, zoals het tonen van kaarten en de meest voorkomende familienamen per (toenmalige) gemeente. Ook het monitoren van zoekopdrachten (voor vele bekend uit de tijd van Genlias) behoort tot de mogelijkheden.

De Wet Hergebruik Overheidsinformatie biedt dus de mogelijkheid om meer te doen met genealogische data. De Zeeuwse akten van de burgerlijke stand zijn nu op vijf plaatsen op het worldwideweb te vinden:

- www.zeeuwengezocht.nl
- www.zeeuwsarchief.nl
- http://www.archieven.nl/nl/personen
- www.wiewaswie.nl
- www.openarch.nl

Belangrijk voor u is om te weten dat de data via de eerste drie websites rechtstreeks uit de database komt die het Zeeuws Archief beheert en dus het meest recent is. De website Wiewaswie.nl haalt regelmatig de laatste versie van de database op. Voor de website Openarch.nl moeten we nog nadere afspraken maken.
Nu de data van de Zeeuwse burgerlijke stand op meerdere plaatsen via internet te raadplegen én te gebruiken is, is het belangrijk dat foutmeldingen bij het Zeeuws Archief terecht komen. Wij blijven de beheerder van de data en dat betekent dat wij er voor zorgen dat de kwaliteit ervan up-to-date blijft.

Meer over de Wet Hergebruik Overheidsinformatie en archieven.

donderdag 21 april 2016

1915-1940-1965 : openbare akten van de burgerlijke stand online

Met ingang 1 januari 2016 zijn de geboorteakten van de burgerlijke stand van het jaar 1915, de huwelijks- en echtscheidingsakten van het jaar 1940 en de overlijdensakten van het jaar 1965 openbaar geworden. De afgelopen twee jaar hebben we de nieuwe data op de eerste dag van het jaar gepubliceerd. Helaas is het ons dit jaar niet gelukt, maar we zijn blij om - weliswaar met enige vertraging - de per 1 januari openbaar geworden akten van de burgerlijke stand te publiceren. Behalve dat data zijn ook de scans van de akten beschikbaar.
U kunt de gegevens van de nieuw openbaar geworden akten raadplegen via Zeeuwen Gezocht en Archieven.nl.

Voor het overzicht van de beschikbare akten van de burgerlijke stand in Zeeuwen Gezocht zie:
geboorteakten
huwelijksakten
overlijdensakten

Klik hier voor het overzicht van de beschikbare scans.

Veel plezier met de nieuwe gegevens!

Team Zeeuwen Gezocht

dinsdag 9 februari 2016

Nieuwe gegevens: bewoners Koudekerke 1826-1900

Vrijwilligers binnen en buiten Nederland hebben met succes gegevens van inwoners van Koudekerke op Walcheren ingevoerd in een online database. Dat deden zij thuis via internet. Het Zeeuws Archief begon 24 november 2015 met dit crowdsourcingproject. De resultaten zijn vanaf vandaag, 9 februari 2016, raadpleegbaar via de websites Zeeuwen Gezocht, en Archieven.nl en de website van het Zeeuws Archief. Later dit jaar krijgt het project een vervolg en worden meer bewoners van Walcheren uit de periode 1826-1900 ingevoerd.

Wie woonden tussen 1826 en 1900 op Walcheren? Wat deden de eilandbewoners voor de kost? Het Zeeuws Archief te Middelburg startte in november 2015 een crowdsourcingproject om de bewoners van Walcheren in de 19e eeuw in beeld te brengen. Iedereen kon thuis via de computer meehelpen om gegevens uit archiefstukken in te voeren in een online database. Het project startte met de bevolkingsregisters van de voormalige gemeente Koudekerke.
De linkerbladzijde van enkele ingeschreven inwoners in het bevolkingsregister van Koudekerke 1882-1891

De ingevoerde gegevens over bewoners van de gemeente Koudekerke op Walcheren tussen 1826 en 1900 zijn te raadplegen in Zeeuwen Gezocht. In totaal gaat het om 25.021 persoonsnamen. Ingevoerd zijn: voornaam, achternaam en beroep. De gegevens zijn gekoppeld aan de scan van het originele archiefstuk. Op de scan, een pagina uit het betreffende bevolkingsregister, zijn meer gegevens te zien. Bijvoorbeeld wanneer iemand is verhuisd.

Hoe te zoeken in Zeeuwen Gezocht naar bewoners van Koudekerke?
  1. Ga naar Zeeuwen Gezocht
  2. Open het zoekscherm
  3. Selecteer ‘Persoon in bevolkingsregister’ bij ‘bron’
  4. Vul ‘Koudekerke’ in bij ‘plaats’
  5. Vul een zoekterm naar keuze in, bijvoorbeeld een achternaam in het veld ‘achternaam’