dinsdag 24 november 2015

Help thuis mee bevolkingsregisters van Walcheren (1826-1900) in te voeren


Wie woonden er tussen 1826 en 1900 op Walcheren? Wat deden de eilandbewoners voor de kost? Het Zeeuws Archief is een crowdsourcingproject begonnen om de bewoners van Walcheren in de 19e eeuw in beeld te brengen. Iedereen kan meehelpen om gegevens uit archiefstukken in te voeren in een online database. Het project start vandaag, dinsdag 24 november 2015, met de bevolkingsregisters van de voormalige gemeente Koudekerke. De resultaten worden na afloop gepubliceerd op www.zeeuwsarchief.nlwww.zeeuwengezocht.nl en www.archieven.nl

Bevolkingsregisters

De bevolkingsregisters van Walcheren behoren tot de vroegste van Nederland. Al vanaf 1826 werd in Zeeland per adres geregistreerd wie er woonden, waarheen de bewoners verhuisden en wat hun beroepen waren. Het overzicht van personen per adres geeft informatie over gezinssamenstelling en huishouding. De beroepen schetsen een beeld van de talrijke rangen en standen – van dienstbode tot grootgrondbezitter, van loonwerker tot kleine zelfstandige. Daarmee zijn deze registers een bijzonder rijke bron voor het leven op Walcheren in de 19e eeuw. Zij maken verdergaand genealogisch en historisch onderzoek naar wonen, werken en leven op Walcheren mogelijk.

Hoe kan ik meedoen?

Belangstellenden kunnen een account aanmaken op www.velehanden.nl en kiezen voor het project ‘Wonen op Walcheren’. Vervolgens worden scans getoond uit de bevolkingsregisters. Deelnemers kunnen nu gegevens uit de scans online gaan invoeren.

Na controle en voltooiing van de registers van Koudekerke worden de ingevoerde gegevens samen met de scans gepubliceerd op www.zeeuwsarchief.nl, www.zeeuwengezocht.nl en www.archieven.nl.

VeleHanden is een platform waarop alle Nederlandse archieven hun scans kunnen aanbieden en waar alle gebruikers van archieven kunnen bijdragen aan het toegankelijk maken. Via deze vorm van crowdsourcing zijn reeds tal van projecten gerealiseerd.

Voormalige gemeente Koudekerke

Het crowdsourcingproject start met de bevolkingsregisters van de voormalige gemeente Koudekerke op Walcheren uit de periode 1826-1900. De gemeentegrenzen van Koudekerke strekten zich uit van de Noordzee in het oosten tot de singels van Middelburg in het westen. Als gevolg van herindelingen maakt het vroegere Koudekerke nu deel uit van Middelburg (buurtschap ’t Zand), Vlissingen en Veere.

Helpt u ons mee de bevolkingsregisters van Koudekerke in te voeren? Wellicht tot ziens op het platform VeleHanden, project ‘Wonen op Walcheren’.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten