dinsdag 19 november 2013

Kruising tussen twee gescheiden werelden...

Dankzij digitalisering verbetering van dienstverlening aan de burger
Het scannen van de akten van de openbare Zeeuwse burgerlijke stand voert het Zeeuws Archief uit in samenwerking met de gemeenten in Zeeland. Het resultaat is dat van zeven* van de dertien gemeenten scans van de burgerlijke stand in Zeeuwen Gezocht te raadplegen zijn; meer dan 900.000 akten. De gemeenten Borsele, Goes, Noord-Beveland en Sluis volgen naar verwachting in 2014,gemeente Terneuzen doet de digitalisering zelf.

Tijdens een perspresentatie in het Zeeuws Archief op donderdag 14 november jl. werd die samenwerking nog eens toegelicht. Want waarom heeft de gemeentelijke overheid ook zelf belang bij de beschikbaarheid van oudere digitale akten van de burgerlijke stand? Wethouder Hans de Kunder van de gemeente Reimerswaal verwoordde het zo:

Wethouder Hans de Kunder
"... De zoektocht naar de eigen wortels is van alle tijden en de genealogie is dan ook misschien wel de ruggengraat van alle archiefdiensten te noemen.
Vandaag kruist de discipline van de genealogen met een andere zoektocht! De zoektocht van de moderne overheden naar een betere dienstverlening voor burgers en ondernemers.

Meer en meer wordt er geïnvesteerd door de lokale overheden om te komen tot maatwerk in de dienstverlening. En niet alleen aan de balie in het gemeentehuis zult u dat merken. Ook in de wijze waarop de gemeente de dialoog aangaat over nieuw beleid. En in de wijze waarop beschikbare informatie voor belangstellenden ontsloten wordt.

Vandaag wordt die vernieuwde visie op dienstverlening in de praktijk gebracht voor de onderzoeken naar de wortels en herkomst van families!
Met de eeuwen groeit de informatie binnen de gemeentelijke archieven. Vanuit de nieuwe dienstverlening streven gemeenten ernaar deze informatie beschikbaar open te stellen voor een breed publiek.
Vanuit huis kan voortaan het onderzoek naar de eigen wortels worden verricht. Op de eigen tijd en vanaf de eigen plaats.
De gemeente Reimerswaal is er trots op om de archieven van haar burgerlijke stand digitaal raadpleegbaar te maken.

Het eindresultaat is een verrijking. Het verleden is naar voren gehaald! Het verleden is nu kosteloos in te zien en tegen geringe vergoeding zelfs ook af te drukken of, geheel in stijl met de moderne tijd, te downloaden!
Het klinkt wellicht wat onwennig, maar wat mij betreft zet het gemeentelijk archief van Reimerswaal, tezamen met het Zeeuws Archief, vandaag een belangrijke stap richting de toekomst!
Chapeau!"Aantallen openbare akten van de burgerlijke stand van de voormalige gemeenten in de gemeente Reimerswaal, waarvan de data en de scans beschikbaar zijn in Zeeuwen Gezocht.

* Schouwen-Duiveland, Tholen, Veere, Middelburg, Vlissingen, Reimerswaal en Hulst

Geen opmerkingen:

Een reactie posten