vrijdag 25 oktober 2013

Alles wat u over Zeeuwen Gezocht wilt weten ...

... en een primeur


Zaterdag 2 november is het weer Dag van het Zeeuws Archief én Genealogische Contactdag Zeeland in het gebouw van het Zeeuws Archief in Middelburg. De thema's van deze dag zijn 'Voorgoed vertrokken' en 'Maak eens kennis met je voorouders' met aandacht voor de digitalisering van het archief van de Middelburgse Commercie Compagnie en zeelieden als voorouders. Er is weer uitgebreid gelegenheid om kennis te maken met de Afdeling Zeeland van de Nederlandse Genealogische Vereniging, het Genealogisch Centrum Zeeland en diverse genealogische werkgroepen.

Traditiegetrouw - kunnen we onderhand wel zeggen - staat ook een workshop Zoeken in Zeeuwen Gezocht op het programma. Na twee jaar is iedereen inmiddels wel gewend aan het nieuwe Zeeuwen Gezocht. Als u toch meer wilt weten of u heeft enkele brandende vragen, dan is er tijdens de workshop volop gelegenheid om het aan mij persoonlijk te vragen. Tijdens de workshop bent u ook live getuige van een primeur. Het Zeeuws Archief zet weer een belangrijke stap vooruit in het beschikbaar stellen van genealogische bronnen. Wij laten het u als eerste zien!
Tijdstip: 14.30 tot 15.30 uur.

Het volledige programma van de dag is hier te lezen.

Leo Hollestelle, beheerder Zeeuwen Gezocht

maandag 21 oktober 2013

Synoniemenlijsten : uw medewerking gevraagd!

Voor- en achternamen werden vroeger op verschillende wijzen geschreven. Zeker vóór 1800 was er geen uniformiteit in het noteren van namen in officiële documenten. Ook in de eerste decennia van de burgerlijke stand, vanaf 1796/1811, was een uniforme schrijfwijze van namen ver te zoeken.

Om het zoeken naar namen in Zeeuwen Gezocht makkelijker te maken zijn er voor het zoeken op achternamen en het zoeken op voornamen twee synoniemenlijsten aan de database gekoppeld. In deze twee bestanden zijn namen die tot dezelfde stamnaam behoren bij elkaar gezet. Door het zoeken 'met synoniemen' in het zoekscherm aan te vinken worden alle naamsvarianten die in de bestanden staan meegenomen in de zoekresultaten.

Dat betekent dat het samenstellen van een synoniemenlijst op voornamen en een op achternamen een intensieve klus is. Sedert 6 december 2011 zijn de synoniemenlijsten uit het oude Zeeuwen Gezocht toegevoegd aan database van het nieuwe Zeeuwen Gezocht. We zijn nu bijna twee jaar verder en het raakt hoog tijd om de lijsten te verversen.

De afgelopen jaren hebben wij veel suggesties ontvangen voor verschillende schrijfwijzen van voor- en achternamen. Vooral één persoon heeft ons wekelijks suggesties toegestuurd. Daarvoor zijn we hem zeer erkentelijk.

De achternaam Kriekhaart heeft in het bestand de meeste spellingsvarianten: 48 stuks:
Kriekhaart, Kriechaart, Kriekard, Kriekaard, Kriekardt, Kriekaardt, Kriekaerdt, Kriekarts, Kriekaarts, Kriekaars, Kriekaad, Kriekkaard, Kriekhaard, Kriekkaert, Criekaert, Kriekhaert, Kriekhart, Kriekkaart, Crieckaart, Kriekhaart, Criekaart, Crieckaets, Crieckaerts, Crieckaert, Criekhaart, Crieckhaert, Criekaerts, Criekhaert, Kriekaart, Kriekaers, Kriekaerd, Kriekart, Kriekaerts, Kriekaert, Krikhaert, Kriechaardt, Krieckhaart, Krieckhart, Krieckhaert, Krieckhaardt, Krickaard, Krieckaert, Krieckaerd, Krieckart, Krieckaart, Krikhaart, Kriekaaert, Krikkaart

Voordat ik de nieuwe lijsten toevoeg aan de database van Zeeuwen Gezocht vraag ik hierbij uw medewerking. Volledigheid is een utopie, maar we moeten toch een keer de nieuwe, bijgewerkte lijsten toevoegen. Als u met mij meekijkt en suggesties geeft, al dan niet met voorbeelden uit Zeeuwen Gezocht, dan kunnen we begin december de nieuwe synoniemenlijsten toevoegen. Ik verwacht dat u dan nog meer gaat vinden.

De lijsten staan in één bestand in Google Drive. Het eerste tabblad betreffen de voornamen, het tweede tabblad de achternamen. U kunt suggesties toesturen naar het emailadres van Zeeuwen Gezocht. Ik ben benieuwd naar uw bijdrage.

Klik hier voor de andere berichten op dit blog over de synoniemenlijsten.

Leo Hollestelle
Applicatiebeheerder MAIS-Flexis

woensdag 16 oktober 2013

80.000 overlijdensberichten online

PZC, bron: Krantenbankzeeland.nl
Vanaf vandaag zijn er exact 79.967 overlijdensberichten uit voornamelijk Zeeuwse dagbladen te vinden in Zeeuwen Gezocht. Hiermee zijn voornamelijk overlijdensgegevens uit de jaren zeventig, tachtig en negentig van de vorige eeuw beschikbaar. Dat is de periode waarvan de overlijdensakten van de burgerlijke stand nog niet openbaar zijn (50 jaar).
Een overlijdensbericht is een bericht, geplaatst op een pagina in een dagblad - vaak Familieberichten genoemd - waarin mensen kennis geven van het overlijden van een familielid, vriend, buren, kennis of werknemer. De overlijdensberichten uit diverse landelijke dagbladen vanaf 2006 zijn te raadplegen via de website Mensenlincq.

Genealogisch Centrum Zeeland
Stichting Genealogisch Centrum Zeeland woont in bij het Zeeuws Archief. Deze stichting is al vanaf 1985 actief in het documenteren van diverse genealogische gegevens, maakt deze zelf toegankelijk en in een studiezaal is al deze informatie te raadplegen.
Vele jaren zijn door medewerkers van het centrum de overlijdensberichten uit de diverse dagbladen uitgeknipt en in alfabetische volgorde ingeplakt op vellen formaat A4. Tegenwoordig worden de berichten gescand. In 2009 zijn vrijwilligers van het centrum begonnen met het invoeren van de gegevens van de verzamelde overlijdensberichten over de periode 1900-1999. Drie jaar geleden zijn de eerste 34.000 berichten in Zeeuwen Gezocht opgenomen (A-Ka), vanaf vandaag zijn de familienamen t/m de letter Z, dus het hele alfabet, te raadplegen; in totaal bijna 80.000 personen.

Bestellen en raadplegen
U kunt kopieën van deze berichten bestellen bij het Genealogisch Centrum. De berichten die in de Provinciale Zeeuwse Courant hebben gestaan zijn ook te vinden via de Krantenbankzeeland.

Meer weten over het Genealogisch Centrum Zeeland? Kijk op hun website.

donderdag 10 oktober 2013

Printknop

Daar is-ie dan eindelijk...

De printknop
Bij elke vermelding in Zeeuwen Gezocht staan rechts een aantal icoontjes, met elk een eigen functie. Het vierde knopje in de rij is de printknop. Daarmee kunt u de vermelding printen.Als u op het printknopje klikt, verschijnt een preview van de print. Bovenaan kunt u de print aanpassen. Links kunt u een persoonlijke notitie typen en daarnaast kunt u eventueel adresgegevens en openingstijden van het Zeeuws Archief toevoegen.

Met het printicoontje rechts kunt u de preview naar uw printer sturen.

De printknop is ook in Archieven.nl beschikbaar. Dus u kunt ook beschrijvingen van archiefstukken in toegangen printen.