vrijdag 4 januari 2013

Zeeuwen Gezocht in 2012

Evenals over de voorgaande jaren presenteren wij u hierbij de cijfers van vorig jaar, 2012; op basis van de statistiek van de website (Google-Analytics) en de statistiek van MAIS-Internet.
De  hierna vermelde cijfers geven uitsluitend de bezoekers/bezoekencijfers en geraadpleegde persoonsgegevens van het Zeeuws Archief via de website Zeeuwen Gezocht weer. Deze bestanden zijn ook te raadplegen via de website van het Zeeuws Archief (tabblad Personen) en de website Archieven.nl.

Persoonsvermeldingen
Het aantal persoonsvermeldingen steeg het afgelopen jaar van
6.949.101 naar 7.155.253, een stijging van 206.152 persoonsvermeldingen. Dat is nog altijd 70.763 minder dan het aantal waarmee we in oktober 2011 Zeeuwen Gezocht met ISIS afsloten.
De meeste nieuwe gegevens betroffen bestanden die in het oude Zeeuwen Gezocht reeds beschikbaar waren, maar bij de grote conversie van 2011 niet waren meegenomen. Het grootste bestand hiervan was het Bevolkingsregister van Middelburg 1900-1937, dat voor het nieuwe Zeeuwen Gezocht door twee vrijwilligers is aangevuld met aanvullende gegevens.
Nieuw toegevoegd zijn de registers met gegevens over leerlingen van de Rijkskweekschool te Middelburg over de jaren 1876-1952.

Voor een volledig overzicht van nieuwe en vernieuwde bronnen zie de pagina Update 2012.

Scans
Nieuw in 2012 zijn de scans van de akten van de burgerlijke stand van Schouwen-Duiveland. Deze digitale opnames zijn aan de data van de akten gekoppeld en vanaf 14 november te raadplegen en tegen betaling te downloaden. Het loopt nog niet zo storm met het downloaden. Veel onderzoekers melden dat zij de scans op de website FamilySearch.org raadplegen.


In de zomermaanden wordt Zeeuwen Gezocht minder bezocht dan in de wintermaanden.
Dat patroon is elk jaar hetzelfde.
Aantallen bezoekers en bezoeken
Op jaarbasis hebben 79.165 verschillende bezoekers de website Zeeuwen Gezocht bezocht. Zij brachten 269.255 bezoeken. In totaal werden er
3.164.706 zoekvragen gesteld, dat zijn er 8.647 per dag. Gemiddeld werd de website 20 minuten per bezoek bezocht. De drukstbezochte dag was zaterdag 22 december met 2.920 bezoekers. Een reden hiervoor kunnen we niet bedenken of het moet zijn dat veel mensen gegevens over hun voorouders wilden opzoeken en checken om daarmee de familie tijdens het kerstdiner te vermaken.

De aantallen zoekvragen per maand heeft hetzelfde patroon.

WieWasWie
In oktober en november werden de bestanden van de geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten van de burgerlijke stand van heel Zeeland toegevoegd aan de database van het nieuwe landelijke platform WieWasWie.nl, dat vanaf 1 januari 2013 de website GenLias vervangt.

Reacties
Het aantal reacties per email die wij van u ontvingen, was wederom hoog: 2.734. De meeste betreffen foutmeldingen, die wij uiteraard checken en indien nodig in de database aanbrengen. Nogmaals dank hiervoor.
Het aantal volgers op Twitter steeg met 73 naar 300 personen en instellingen.

In ons volgende blogbericht informeren wij u over onze plannen voor 2013.
Een voorspoedig nieuw jaar toegewenst.

Leo Hollestelle, beheerder Zeeuwen Gezocht

Geen opmerkingen:

Een reactie posten