donderdag 19 december 2013

Onbeperkt zoeken

Degenen die de afgelopen dagen Zeeuwen Gezocht hebben geraadpleegd is het zeker opgevallen dat er enkele veranderingen zijn in het zoeken en in de presentatie van de gegevens. We hebben de afgelopen dagen gebruikt om de wijzigingen te testen en nu durven we deze wereldkundig te maken. Enkele van de wijzigingen zijn wensen van u:

1. Sneller
De zoektijd is aanmerkelijk verkort door een andere techniek.

2. Onbeperkt
Er is geen limiet meer aan het aantal resultaten. Deze stond ingesteld op maximaal 5.000 resultaten. Als u bijvoorbeeld met de achternaam 'Jansen' zoekt krijgt u 26.566 resultaten#. U zult ook ervaren hoe snel dit gaat. Als u de synoniemenlijst aanvinkt, dan krijgt u nog meer resultaten. In het voorbeeld van 'Jansen' is het aantal resultaten 45.025.#

3. Wildcards
Het is nu ook mogelijk om uitsluitend op de eerste letter van een naam (achternaam en/of voornaam) te zoeken. De asterisk (*) voor meerdere tekens kan pas na het derde teken worden gebruikt, maar de wildcards voor één teken - underscore (_) of het vraagteken (?) - kunnen op de plaats van de tweede en derde letter worden gezet. Probeert u maar eens: H__* of H??*.

4. Presentatie van de vermeldingen
De vermeldingen worden niet meer in een aparte pagina (tabblad) getoond, maar in het scherm van de zoekresultaten. Op die manier hoeft u de backbutton in uw browser niet meer te gebruiken op vanuit de vermelding terug te gaan naar de zoekresultaten. U kunt nu zelfs meerdere vermeldingen in het resultaatscherm bekijken.

U ziet dat DE REE archiefsystemen en het Zeeuws Archief bezig blijven met het verbeteren van Zeeuwen Gezocht. De voortschrijdende techniek is daarbij onze bondgenoot.

Nieuwsgierig? Ga direct naar Zeeuwen Gezocht.

# Stand op 19 december 2013

Leo Hollestelle, applicatiebeheerder MAIS-Flexis en beheerder Zeeuwen Gezocht

dinsdag 10 december 2013

Voorouders op de kaart

Met één klik naar Zeeland van 1832

U vindt in Zeeuwen Gezocht de vermelding van een voorouder als kadastraal eigenaar in 1832. Wat kunt u met deze gegevens? Meer dan u denkt! Vanaf heden is er een nieuwe dimensie aan deze data toegevoegd. Lees verder...

Kadaster
De start van het Kadaster in ons land per 1 oktober 1832 werd voorafgegaan aan een immense inventarisatie van alle percelen grond in ons land. Deze werd zowel in registers als op kaarten vastgelegd. De registers worden Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels (OAT) genoemd, de kaarten worden aangeduid met de term kadastrale minuutplans.
De laatste decennia is er steeds meer belangstelling voor deze administratie. Eind vorige eeuw werden er in ons land, ook in Zeeland, kadastrale atlassen 1832 uitgegeven waarin alle gegevens uit de register van een groot aantal voormalige gemeente werd gepubliceerd, voorzien van kopieën van de minuutplans. In 2002 werden deze kadastrale gegevens gepubliceerd via de website Dewoonomgeving.nl en vanaf 2007 via de website WatWasWaar.nl.

Geoloket
Die registratie van de grondeigenaren met aanduiding van het soort perceel, de grootte, de klassering en de belastbare opbrengst is al vanaf april 2007 doorzoekbaar in Zeeuwen Gezocht. Vanaf heden is in de vermelding van elke kadastrale eigenaar een link opgenomen naar de kadastrale kaart waarop diens perceel staat ingetekend. Niet zo maar een plaatje van de kaart in een viewer, maar in het geografisch informatiesysteem van de Provincie Zeeland. Via een digitaal loket biedt de provincie geografische informatie in combinatie met data aan. Het loket bestaat uit verschillende thematische onderdelen. Ambtenaren en burgers kunnen deze (digitale) kaarten raadplegen. In het Geoloket Cultuur historie zijn in samenwerking met het Zeeuws Archief vier historische kaartlagen toegevoegd, waarvan de kadastrale minuutplans 1832 de grootste is.
De vermelding in Zeeuwen Gezocht van het perceel uit de OAT van de kadastrale gemeente
Tholen sectie I waarvan Cornelis Quist eigenaar is. Klik op de link in het veld 'Kadastrale gemeente'
en u gaat naar dit perceel op de gevectoriseerde kadastrale kaart.

Georefereren en vectoriseren
Deze kadastrale minuutplans zijn in de jaren 1812-1829 gemaakt. Om te worden opgenomen het geografisch informatiesysteem (GIS) van de provincie moesten de kaarten worden gegeorefereerd. Georefereren is een digitale bewerking waarbij gedigitaliseerde kaarten in een GIS over elkaar heen worden gelegd en daarbij worden voorzien van gemeenschappelijke coördinaten, zodat ze gemakkelijk onderling kunnen worden vergeleken. Bij het Geoloket wordt als basiskaart de Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) gebruikt. Behalve gegeorefereerd zijn de kaarten ook gevectoriseerd. Dat is een monnikenkarwei, want alle percelen (meer dan 150.000) op 1.162 kaarten zijn digitaal overgetrokken. Met het overtekenen van de lijntjes ontstaan digitale vlakken waaraan informatie kan worden gekoppeld.
 
Het perceel Tholen I 501 op de gevectoriseerde kadastrale kaart
met daaronder de luchtfoto uit 2013 met de huidige situatie.
Gekoppelde data
Die gekoppelde informatie aan de minuutplans zijn de gegevens uit de OAT's, die het Zeeuws Archief via Zeeuwen Gezocht en Archieven.nl aanbiedt. Vanuit een vermelding in beide websites kunt u doorklikken naar de gevectoriseerde kaart, waarop de ligging van het perceel wordt getoond met daaronder de huidige situatie. Vanuit de vermelding van het perceel op kaart kunt u doorklikken naar de vermelding in Zeeuwen Gezocht waar ook de scans van de OAT's worden getoond.

Zoeken en vinden
Let op: u kunt in het geoloket niet zoeken naar de namen van de eigenaren uit 1832. Dat kunt u alleen in Zeeuwen Gezocht/Archieven.nl. U kunt wel op kadastraal perceel zoeken. Ook kunt u zoeken met een adres of postcode. Als u in Zeeland woont, kunt u met een paar klikken met de muis zien hoe uw woonomgeving er in 1832, 1750, 1655 en misschien zelfs in 1560 uit zag.

Toelichting
Op de pagina Kadastraal eigenaar/Kadaster 1832 in Zeeuwen Gezocht kunt u meer lezen over de beschikbare OAT's en over het raadplegen van de minuutplans via het Geoloket Cultuur historie. Op die pagina staat ook een link naar een korte handleiding voor het raadplegen van de kadastrale gegevens op de website.

Lees verder over het project 'Verrijking Cultuurhistorische hoofdstructuur' op de website van het Zeeuws Archief.

Volgend jaar organiseert het Zeeuws Archief in samenwerking met de Zeeuwse Volksuniversiteit een cursus in het zoeken en vinden in (historische) geografische informatiesystemen. Meer informatie.

Toegang tot het Geoloket Cultuur historie. Zoeken op de geografische kaart.

dinsdag 19 november 2013

Kruising tussen twee gescheiden werelden...

Dankzij digitalisering verbetering van dienstverlening aan de burger
Het scannen van de akten van de openbare Zeeuwse burgerlijke stand voert het Zeeuws Archief uit in samenwerking met de gemeenten in Zeeland. Het resultaat is dat van zeven* van de dertien gemeenten scans van de burgerlijke stand in Zeeuwen Gezocht te raadplegen zijn; meer dan 900.000 akten. De gemeenten Borsele, Goes, Noord-Beveland en Sluis volgen naar verwachting in 2014,gemeente Terneuzen doet de digitalisering zelf.

Tijdens een perspresentatie in het Zeeuws Archief op donderdag 14 november jl. werd die samenwerking nog eens toegelicht. Want waarom heeft de gemeentelijke overheid ook zelf belang bij de beschikbaarheid van oudere digitale akten van de burgerlijke stand? Wethouder Hans de Kunder van de gemeente Reimerswaal verwoordde het zo:

Wethouder Hans de Kunder
"... De zoektocht naar de eigen wortels is van alle tijden en de genealogie is dan ook misschien wel de ruggengraat van alle archiefdiensten te noemen.
Vandaag kruist de discipline van de genealogen met een andere zoektocht! De zoektocht van de moderne overheden naar een betere dienstverlening voor burgers en ondernemers.

Meer en meer wordt er geïnvesteerd door de lokale overheden om te komen tot maatwerk in de dienstverlening. En niet alleen aan de balie in het gemeentehuis zult u dat merken. Ook in de wijze waarop de gemeente de dialoog aangaat over nieuw beleid. En in de wijze waarop beschikbare informatie voor belangstellenden ontsloten wordt.

Vandaag wordt die vernieuwde visie op dienstverlening in de praktijk gebracht voor de onderzoeken naar de wortels en herkomst van families!
Met de eeuwen groeit de informatie binnen de gemeentelijke archieven. Vanuit de nieuwe dienstverlening streven gemeenten ernaar deze informatie beschikbaar open te stellen voor een breed publiek.
Vanuit huis kan voortaan het onderzoek naar de eigen wortels worden verricht. Op de eigen tijd en vanaf de eigen plaats.
De gemeente Reimerswaal is er trots op om de archieven van haar burgerlijke stand digitaal raadpleegbaar te maken.

Het eindresultaat is een verrijking. Het verleden is naar voren gehaald! Het verleden is nu kosteloos in te zien en tegen geringe vergoeding zelfs ook af te drukken of, geheel in stijl met de moderne tijd, te downloaden!
Het klinkt wellicht wat onwennig, maar wat mij betreft zet het gemeentelijk archief van Reimerswaal, tezamen met het Zeeuws Archief, vandaag een belangrijke stap richting de toekomst!
Chapeau!"Aantallen openbare akten van de burgerlijke stand van de voormalige gemeenten in de gemeente Reimerswaal, waarvan de data en de scans beschikbaar zijn in Zeeuwen Gezocht.

* Schouwen-Duiveland, Tholen, Veere, Middelburg, Vlissingen, Reimerswaal en Hulst

zaterdag 2 november 2013

Nog meer scans van akten burgerlijke stand online

Bijna één jaar na de scans van de akten van de burgerlijke stand van Schouwen-Duiveland zijn vanaf heden in Zeeuwen Gezocht en Archieven.nl scans van deze akten van andere gemeenten beschikbaar. Het gaat om de voormalige gemeenten in de huidige gemeenten Hulst, Kapelle, Middelburg, Reimerswaal, Tholen, Veere en Vlissingen.

Aantallen
Er zijn 356.933 scans toegevoegd met in totaal 735.516 geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten. Samen met de akten van de voormalige gemeenten van Schouwen-Duiveland zijn er nu van 908.000 akten scans in te zien. Het overzicht van de beschikbare scans per voormalige gemeente is hier beschikbaar.

Samenwerking
De digitalisering van de akten van de burgerlijke stand van bovengenoemde gemeenten is uitgevoerd in samenwerking met die gemeenten. Van de akten van de burgerlijke stand van de voormalige gemeenten van Middelburg (gedeeltelijk) en Veere worden de scans per akte getoond, van de overige gemeenten worden de scans per register (dus per jaar) getoond en moet u de bijbehorende scan of scans van de akten zelf opzoeken.

Weergave
In de tabelweergave van de zoekresultaten ziet u in het eerste geval de scans van de akte en in het tweede geval de eerste scan van het register (de omslag).
In de detailweergave van de zoekresultaten ziet u in het eerste geval de scan of scans van de akte en in het tweede geval de eerste negen scans van het register.

Een geboorteakte burgerlijke stand Aagtekerke (huidige gemeente Veere)

Een geboorteakte burgerlijke stand Clinge (huidige gemeente Hulst)

Bekijken en downloaden
U kunt de scans in een viewer met een loep bekijken. U kunt de scans ook volledig bekijken (incl. inzoomen) en eventueel downloaden. Daarvoor moet u eerst inloggen en credits kopen. Dit wordt uitgelegd op deze pagina. Hoe meer credits u koopt, hoe goedkoper de stuksprijs per scan.

vrijdag 25 oktober 2013

Alles wat u over Zeeuwen Gezocht wilt weten ...

... en een primeur


Zaterdag 2 november is het weer Dag van het Zeeuws Archief én Genealogische Contactdag Zeeland in het gebouw van het Zeeuws Archief in Middelburg. De thema's van deze dag zijn 'Voorgoed vertrokken' en 'Maak eens kennis met je voorouders' met aandacht voor de digitalisering van het archief van de Middelburgse Commercie Compagnie en zeelieden als voorouders. Er is weer uitgebreid gelegenheid om kennis te maken met de Afdeling Zeeland van de Nederlandse Genealogische Vereniging, het Genealogisch Centrum Zeeland en diverse genealogische werkgroepen.

Traditiegetrouw - kunnen we onderhand wel zeggen - staat ook een workshop Zoeken in Zeeuwen Gezocht op het programma. Na twee jaar is iedereen inmiddels wel gewend aan het nieuwe Zeeuwen Gezocht. Als u toch meer wilt weten of u heeft enkele brandende vragen, dan is er tijdens de workshop volop gelegenheid om het aan mij persoonlijk te vragen. Tijdens de workshop bent u ook live getuige van een primeur. Het Zeeuws Archief zet weer een belangrijke stap vooruit in het beschikbaar stellen van genealogische bronnen. Wij laten het u als eerste zien!
Tijdstip: 14.30 tot 15.30 uur.

Het volledige programma van de dag is hier te lezen.

Leo Hollestelle, beheerder Zeeuwen Gezocht

maandag 21 oktober 2013

Synoniemenlijsten : uw medewerking gevraagd!

Voor- en achternamen werden vroeger op verschillende wijzen geschreven. Zeker vóór 1800 was er geen uniformiteit in het noteren van namen in officiële documenten. Ook in de eerste decennia van de burgerlijke stand, vanaf 1796/1811, was een uniforme schrijfwijze van namen ver te zoeken.

Om het zoeken naar namen in Zeeuwen Gezocht makkelijker te maken zijn er voor het zoeken op achternamen en het zoeken op voornamen twee synoniemenlijsten aan de database gekoppeld. In deze twee bestanden zijn namen die tot dezelfde stamnaam behoren bij elkaar gezet. Door het zoeken 'met synoniemen' in het zoekscherm aan te vinken worden alle naamsvarianten die in de bestanden staan meegenomen in de zoekresultaten.

Dat betekent dat het samenstellen van een synoniemenlijst op voornamen en een op achternamen een intensieve klus is. Sedert 6 december 2011 zijn de synoniemenlijsten uit het oude Zeeuwen Gezocht toegevoegd aan database van het nieuwe Zeeuwen Gezocht. We zijn nu bijna twee jaar verder en het raakt hoog tijd om de lijsten te verversen.

De afgelopen jaren hebben wij veel suggesties ontvangen voor verschillende schrijfwijzen van voor- en achternamen. Vooral één persoon heeft ons wekelijks suggesties toegestuurd. Daarvoor zijn we hem zeer erkentelijk.

De achternaam Kriekhaart heeft in het bestand de meeste spellingsvarianten: 48 stuks:
Kriekhaart, Kriechaart, Kriekard, Kriekaard, Kriekardt, Kriekaardt, Kriekaerdt, Kriekarts, Kriekaarts, Kriekaars, Kriekaad, Kriekkaard, Kriekhaard, Kriekkaert, Criekaert, Kriekhaert, Kriekhart, Kriekkaart, Crieckaart, Kriekhaart, Criekaart, Crieckaets, Crieckaerts, Crieckaert, Criekhaart, Crieckhaert, Criekaerts, Criekhaert, Kriekaart, Kriekaers, Kriekaerd, Kriekart, Kriekaerts, Kriekaert, Krikhaert, Kriechaardt, Krieckhaart, Krieckhart, Krieckhaert, Krieckhaardt, Krickaard, Krieckaert, Krieckaerd, Krieckart, Krieckaart, Krikhaart, Kriekaaert, Krikkaart

Voordat ik de nieuwe lijsten toevoeg aan de database van Zeeuwen Gezocht vraag ik hierbij uw medewerking. Volledigheid is een utopie, maar we moeten toch een keer de nieuwe, bijgewerkte lijsten toevoegen. Als u met mij meekijkt en suggesties geeft, al dan niet met voorbeelden uit Zeeuwen Gezocht, dan kunnen we begin december de nieuwe synoniemenlijsten toevoegen. Ik verwacht dat u dan nog meer gaat vinden.

De lijsten staan in één bestand in Google Drive. Het eerste tabblad betreffen de voornamen, het tweede tabblad de achternamen. U kunt suggesties toesturen naar het emailadres van Zeeuwen Gezocht. Ik ben benieuwd naar uw bijdrage.

Klik hier voor de andere berichten op dit blog over de synoniemenlijsten.

Leo Hollestelle
Applicatiebeheerder MAIS-Flexis

woensdag 16 oktober 2013

80.000 overlijdensberichten online

PZC, bron: Krantenbankzeeland.nl
Vanaf vandaag zijn er exact 79.967 overlijdensberichten uit voornamelijk Zeeuwse dagbladen te vinden in Zeeuwen Gezocht. Hiermee zijn voornamelijk overlijdensgegevens uit de jaren zeventig, tachtig en negentig van de vorige eeuw beschikbaar. Dat is de periode waarvan de overlijdensakten van de burgerlijke stand nog niet openbaar zijn (50 jaar).
Een overlijdensbericht is een bericht, geplaatst op een pagina in een dagblad - vaak Familieberichten genoemd - waarin mensen kennis geven van het overlijden van een familielid, vriend, buren, kennis of werknemer. De overlijdensberichten uit diverse landelijke dagbladen vanaf 2006 zijn te raadplegen via de website Mensenlincq.

Genealogisch Centrum Zeeland
Stichting Genealogisch Centrum Zeeland woont in bij het Zeeuws Archief. Deze stichting is al vanaf 1985 actief in het documenteren van diverse genealogische gegevens, maakt deze zelf toegankelijk en in een studiezaal is al deze informatie te raadplegen.
Vele jaren zijn door medewerkers van het centrum de overlijdensberichten uit de diverse dagbladen uitgeknipt en in alfabetische volgorde ingeplakt op vellen formaat A4. Tegenwoordig worden de berichten gescand. In 2009 zijn vrijwilligers van het centrum begonnen met het invoeren van de gegevens van de verzamelde overlijdensberichten over de periode 1900-1999. Drie jaar geleden zijn de eerste 34.000 berichten in Zeeuwen Gezocht opgenomen (A-Ka), vanaf vandaag zijn de familienamen t/m de letter Z, dus het hele alfabet, te raadplegen; in totaal bijna 80.000 personen.

Bestellen en raadplegen
U kunt kopieën van deze berichten bestellen bij het Genealogisch Centrum. De berichten die in de Provinciale Zeeuwse Courant hebben gestaan zijn ook te vinden via de Krantenbankzeeland.

Meer weten over het Genealogisch Centrum Zeeland? Kijk op hun website.

donderdag 10 oktober 2013

Printknop

Daar is-ie dan eindelijk...

De printknop
Bij elke vermelding in Zeeuwen Gezocht staan rechts een aantal icoontjes, met elk een eigen functie. Het vierde knopje in de rij is de printknop. Daarmee kunt u de vermelding printen.Als u op het printknopje klikt, verschijnt een preview van de print. Bovenaan kunt u de print aanpassen. Links kunt u een persoonlijke notitie typen en daarnaast kunt u eventueel adresgegevens en openingstijden van het Zeeuws Archief toevoegen.

Met het printicoontje rechts kunt u de preview naar uw printer sturen.

De printknop is ook in Archieven.nl beschikbaar. Dus u kunt ook beschrijvingen van archiefstukken in toegangen printen.

vrijdag 20 september 2013

Beenbreuken, diarree en geslachtsziekten


Nieuwe bron in Zeeuwen Gezocht: Patiënten in het ziekenhuis van Middelburg 1814-1909

In vervolg op de administratie van de patiënten in het Gasthuis van Middelburg over de periode 1584-1812, zijn vanaf nu beschikbaar 14.584 inschrijvingen van personen die van 1814 tot en met 1909 in het Middelburgse ziekenhuis werden verpleegd.

De patiënten
De mensen die werden opgenomen in het Middelburgse Gasthuis waren van diverse pluimage. Over het algemeen waren het mensen die werden onderhouden door een burgerlijk of kerkelijk armbestuur. Een deel van de patiënten was afkomstig uit andere Middelburgse gestichten: Armweeshuis, Burgerweeshuis, Zieken- en Simpelhuis en het Oude Mannen- en Vrouwenhuis. Ook zeelieden, dienstbodes, arbeiders, prostituees en mensen op doorreis komen in de stamboeken voor.

Uitgebreide administratie
Bijzonder aan deze patiëntenadministratie (‘stamboeken’ of ‘naamlijsten verpleegden’ genoemd) is dat van elke verpleegde zoveel mogelijk persoonlijke gegevens werden genoteerd: geboorteplaats, geboortedatum, leeftijd, beroep, herkomst, adres en de namen van ouders en eventuele partners. Verder de reden van opname én de datum van binnenkomst en ontslag of overlijden.

Registratie
Via het vermelde inventarisnummer kunt u doorklikken naar de toegang van het archief van de Godshuizen Middelburg periode 1811-1948 (toegang 24.3). Daarin staan ook de ‘opdrachten’ beschreven, dat zijn de stukken op basis waarvan de administratie in de stamboeken werd bijgehouden. Het zijn verzoekschriften gericht aan het bestuur van de Godshuizen, om een persoon  in het gasthuis te mogen plaatsen voor rekening van armbesturen, andere gestichten of voor particuliere rekening (familie of werkgever).

Ziekten
Intrigerend zijn de vermeldingen van de redenen waarom de patiënten waren opgenomen: beenbreuken, diarree, geslachtsziekten (‘venerische ziekten’), krankzinnigheid, maar ook tyfus, waterzucht (oedeem, huiduitslag), kanker, schurft (‘scabies’). In latere jaren worden de ziekten in het latijn opgeschreven. Hierdoor komt u te weten aan welke ziekte of ziekten voorouders hebben geleden. In het geval zij in het gasthuis kwamen te overlijden, is nu bekend ten gevolge waarvan.Het oorspronkelijke gasthuisgebouw was reeds vanaf de Middeleeuwen gevestigd aan de Lange Delft in Middelburg. Dit gebouw voldeed echter allang niet meer aan de eisen van de tijd. Reeds in 1830 wees dr. J.C. de Man op de verschillende gebreken: het ontbreken van een operatiekamer, de locatie van de afdeling voor besmettelijke ziekten in het hart van het gebouw en de onhygiënische toestanden zoals bijvoorbeeld de constante aanwezigheid van wandluizen. Het stadsbestuur stelde een commissie in ter voorbereiding van nieuwbouw, maar keer op keer werd de bouw uitgesteld. Een in 1854 in het gasthuis heersende pokken-epidemie die zich via een in het gebouw werkzame smid verspreidde over Walcheren bracht de gemeenteraad op andere gedachten. Op 28 januari 1857 nam men het besluit tot nieuwbouw. Het nieuwe Gasthuis werd gebouwd buiten het centrum van de stad, aan het Noordpoortplein, en in 1866 officieel geopend. De oude gebouwen, Lange Delft wijk H nr. 21, werden afgebroken in 1867, met uitzondering van de kerk, die nu nog als zodanig in gebruik is.

Meer over
Als u meer wilt weten over het functioneren van het Gasthuis in de 19de eeuw: het bestuur, het personeel, de verpleegden en hun ziekten, lees dan het boek dat de huidige directeur van het Zeeuws Archief, Hannie Kool-Blokland indertijd heeft geschreven: J.L. Kool-Blokland, De zorg gewogen. Zeven eeuwen Godshuizen in Middelburg, Middelburg 1990, deel I, onderdeel C (van verpleeginrichting tot ziekenhuis (na 1812)).

Meer informatie via Zeeuwen Gezocht: pagina Bronnen > Patiënt

vrijdag 6 september 2013

Klikt u wel eens hier op ?

In dit blogbericht leest u hoe u meer te weten kunt komen over de bron waartoe de door u in Zeeuwen Gezocht gevonden gegevens behoren en hoe u deze bron ook op een andere manier kunt raadplegen.

Groter geheel
De gegevens in Zeeuwen Gezocht zijn onderdeel van de grote database van Archieven.nl. Via de website Zeeuwen Gezocht kunt u specifiek zoeken op personen in diverse bronnen van het Zeeuws Archief en het Genealogisch Centrum Zeeland. Juist omdat Zeeuwen Gezocht onderdeel is van een groter geheel kunt u veel meer vinden: toegangen van archieven en verzamelingen en beeldmateriaal. Niet alleen van het Zeeuws Archief, maar ook van de andere archiefdiensten die meedoen met Archieven.nl.

Bronvermelding
Veel vermeldingen van akten en inschrijvingen in Zeeuwen Gezocht bevatten een bronvermelding. Dit zijn de laatste velden in een vermelding:

 
Als bij het veld inventarisnummer een vlakje met een pijltje naar rechtsboven wordt getoond, dan betekent dit dat u met de muis op het inventarisnummer kunt klikken. Als u met de muis over het inventarisnummer schuift, dan verschijnt er een handje.
 
 
Waar komt u nu terecht?  
Met één klik op het inventarisnummer komt u terecht in de toegang van het archief of de verzameling waartoe de vermelding (bijvoorbeeld akte van de burgerlijke stand, doopinschrijving) behoort. Op precies te zijn komt u uit bij het inventarisnummer en de beschrijving van het archiefstuk. Voor de burgerlijke stand is dat een register van de betreffende gemeente over het betreffende jaar, voor een doopinschrijving is dat het doopregister uit de verzameling DTBL van het Zeeuws Archief. Als het inventarisnummer gescand is, dan staan daaronder de scans gerangschikt.
 
 
Nadere toegang
U kunt via het inventarisnummer van de toegang de nadere gegevens hieruit raadplegen door in veld Nadere toegang op Inzien te klikken. U krijgt dan alle ingevoerde vermeldingen uit het betreffende inventarisnummer in numerieke, chronologische of alfabetische volgorde getoond. In het geval van dit voorbeeld krijgt u de ingevoerde gegevens van alle akten te zien die voorkomen in het geboorteregister van de burgerlijke stand van de gemeente Burgh over het jaar 1852, in volgorde van de aktenummers. Op die manier kunt u door het inventarisnummer bladeren en kunt u op een andere manier persoonsgegevens raadplegen.

Zoeken per toegang
U kunt natuurlijk ook direct de toegang zoeken waarvan u persoonsvermeldingen in de volgorde van het inventarisnummer (dus het originele archiefstuk) wilt raadplegen. Via de website Archieven.nl of via de website Zeeuwsarchief.nl kunt u de toegang opzoeken. Dat kan met zoekwoorden, maar ook met de toegangsnummers (elke toegang heeft een uniek nummer).

Op de pagina Hulpmiddelen in Zeeuwen Gezocht staan de links naar de toegangen van de registers van de  burgerlijke stand van Zeeland, de DTBL-registers in het Zeeuws Archief en enkele belangrijke genealogische verzamelingen vermeld. http://www.zeeuwengezocht.nl/nl/hulpmiddelen
Wilt u dit voorbeeld ook zelf uitproberen. Klik dan op deze link. 

Succes!

woensdag 14 augustus 2013

Voortschrijdend inzicht : Scans op scherp

Over de manier waarop scans van akten van de burgerlijke stand in Zeeuwen Gezocht worden getoond, is door veel gebruikers kritiek geuit. De scans worden namelijk in de viewer onscherp getoond en met behulp van een digitaal loepje kan een deel van de tekst worden gelezen. Wij hebben dit in november vorig jaar zo laten instellen om de verkoop van scans te bevorderen. Met het loepje is de tekst goed leesbaar, maar om de inhoud in z'n geheel te bekijken moeten de scans worden gekocht.

Besluit
We hebben deze wijze van presentatie nog eens kritisch bekeken, ook met het oog op de vele andere soorten archiefbestanden waarvan het Zeeuws Archief de komende jaren scans online gaat zetten. We hebben unaniem besloten de scans voortaan scherp te tonen, met het loepje als leeshulp.
Zie dit voorbeeld

Als u de scan optimaal wilt bekijken (inclusief in- en uitzoomen) dan moet u hiervoor betalen. Na betaling kunt u de scan ook downloaden. Hiervoor moet u credits kopen. Hoe meer credits u koopt, hoe lager de prijs per scan. Informatie hierover op de website Zeeuwen Gezocht.

Nieuwe scans
Komend najaar wordt het aantal scans van akten van de burgerlijke stand in Zeeuwen Gezocht verder uitgebreid. Van de voormalige gemeenten in de huidige gemeenten Tholen, Veere, Vlissingen, Reimerswaal en Hulst worden de scans toegevoegd.

Niet gratis
Als u van mening bent dat het Zeeuws Archief nog niet ver genoeg gaat met het beschikbaar stellen van scans van akten, dan moeten wij u teleurstellen. Wij vinden het redelijk dat er betaald wordt voor downloads van scans. Zoals u in de studiezaal ook betaalt voor een fotokopie of print van een microfilm. De genealogische onderzoeker heeft het voordeel dat hij voor scans ook nog terecht kan in een andere 'winkel', die ze wel gratis aanbiedt.

Tip
U kunt zien van welke inventarisnummers in een archieftoegang scans beschikbaar zijn. In de toegangen (via de websites Archieven.nl en Zeeuwsarchief.nl) zijn vierkante vlakjes opgenomen met een plusje erin. Als u op dit plusje klikt wordt onderliggende informatie uit de toegang getoond. Is het vlakje grijs en het plusje wit dan betekent dit dat van de eronder beschreven archiefstukken scans aanwezig zijn.


Grijs vlakje met wit plusje: van de akten van de burgerlijke stand van de gemeente Bommenede [en Blois] zijn scans beschikbaar

vrijdag 12 juli 2013

Personen in notariële akten 1811-1837

Nieuwe gegevens in Zeeuwen Gezocht

Op 14 juli 1826 kocht de firma Spoors en Sprengers een pakhuis aan de Goese Korenmarkt te Middelburg (adres P53). Het pand had de naam 'Luik'. De akte passeerde bij notaris Johannes van den Broecke.

Bij de verkoop of aankoop van een huis moet iedereen langs bij de notaris. Deze functionaris maakt de akte van transport van het onroerend goed op en zorgt er voor dat beide partijen, verkoper en koper, deze ondertekenen. Notarissen hebben een onpartijdige, onafhankelijke status en houden zich bezig met allerlei zaken die een juridisch karakter hebben en voornamelijk met het familie- erf- en vermogensrecht. Zij zijn al vanaf de zestiende eeuw in ons land actief.

Taken
Na de inlijving van ons land bij Frankrijk in 1811 werd het notariaat op Franse leest geschoeid. Zeeuws-Vlaanderen en Vlissingen waren al in respectievelijk 1796 en 1808 voorgegaan. Notarissen namen vanaf die tijd ook taken van het plaatselijk gerecht (schepenenbank) over. Zij gingen zich nu ook bezig houden met het transport van onroerend goed, openbare verkopingen en veilingen.

Digitaal

De akten van de notarissen (ook wel minuten of protocollen genoemd) worden na 75 jaar bewaard bij de regionale historische centra en de gemeentearchieven en zijn in de studiezalen te raadplegen. Van de notariële akten die in het Zeeuws Archief berusten is nu een index van persoonsnamen over de periode 1811-1837 digitaal te doorzoeken in Zeeuwen Gezocht. Het gaat in totaal om 17.592 namen van personen die een rol hebben gespeeld bij de aankoop of verkoop van onroerend goed op Walcheren, als verkoper, koper, of gemachtigde van één van hen. Andersoortige akten, zoals testamenten en huwelijkse voorwaarden zijn niet ingevoerd. Het is invoerwerk van één vrijwilliger van het Zeeuws Archief.

Gezicht op een deel van de Korendijk te Middelburg, ter hoogte van de Goese Korenmarkt, met de oliemolen in het pakhuis Luyck (Kousteensedijk 22) van de firma Spoors en Sprenger. (Zelandia Illustrata deel II nr. 299)

Repertoria
De ingevoerde gegevens zijn overgenomen uit de repertoria. Dat zijn chronologische overzichten van de diverse akten die de notaris voor zijn cliënten heeft opgemaakt. Genoteerd werd de datum van de akte, de soort akte en een korte omschrijving van de inhoud. De overzichten werden per jaar gemaakt, in tweevoud. Het tweede exemplaar moesten de notarissen inleveren bij de griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg en vanaf 1838 de Arrondissementsrechtbank.

Middelburg
Het bijzondere aan de invoer van de repertoria van de Walcherse notarissen over de periode 1811-1837 is dat gegevens van de akten die bij de Middelburgse notarissen zijn gepasseerd nu toegankelijk zijn geworden, terwijl de minuten van de akten van de notarissen zelf in mei 1940 zijn verloren gegaan. Dit betekent dat vooral van Middelburgse huizen, fabrieken, molens, buitenplaatsen en boerderijen gegevens over de eigenaren, het adres en de naam van het object makkelijker te vinden zijn. Via het zoekveld ‘Alle velden’ kunt u dus ook op straatnaam of huisnaam zoeken.

Akten
Van de transportakten die door andere notarissen op Walcheren die tussen 1811 en 1837 zijn opgemaakt kunt u wel de minuten van de akten raadplegen. Voor de Vlissingse notarissen verwijzen wij u naar het Gemeentearchief van Vlissingen. Die van Veerse en Domburgse notarissen kunt u raadplegen in de studiezaal van het Zeeuws Archief.

De index is apart te doorzoeken door als ‘Bron’ ‘Persoon in notariële akte’ te selecteren.

Meer weten over de Middelburgse woningmarkt 200 jaar geleden? Lees hier verder.

woensdag 3 juli 2013

Zoeken met twee en zelfs meer personen

Vandaag heeft de website Zeeuwen Gezocht als kleine broer van het grote Archieven.nl de primeur: het zoekscherm is aangepast. Het is nu mogelijk om extra personen toe te voegen aan de zoekopdracht. Niet een tweede, zoals bij WieWasWie.nl, maar zelfs een derde, vierde, vijfde enzovoorts. In de praktijk zult u aan de mogelijkheid van de tweede persoon genoeg hebben, maar u kunt nu sneller gerichter zoeken. Vooral bij de huwelijksakten van de burgerlijke stand en de doop- en trouwregisters, waarin namen van getuigen voorkomen, is deze nieuwe optie handig.

Start
Het zoekscherm in Zeeuwen Gezocht verschijnt als u op het zoekveld klikt of als u klikt op het knopje ernaast met de twee pijltjes naar beneden.


De cursor staat standaard in het zoekveld 'Achternaam'. U kunt de zoekvelden vullen met uw vraag.

Door op het plusje naast het woord 'Persoon' te klikken kunt u de zoekvelden van een persoon nogmaals toevoegen aan het zoekformulier.


Dit kunt u herhalen voor de derde persoon enzovoorts. Houd u er wel rekening mee dat als u heel veel personen aan het zoekformulier toevoegt, de zoekvraag veel tijd zal kosten.
Na het verschijnen van de zoekresultaten staan de door u in het zoekformulier ingetypte woorden bovenaan vermeld.

Als u zoekt met meer dan één persoon dan worden de resultaten getoond die voldoen aan de waarden die u heeft getypt in de zoekvelden van de eerste persoon. De tweede en volgende personen vindt u in de individuele vermeldingen van de zoekresultaten.

We zijn benieuwd naar uw reactie.

woensdag 27 februari 2013

WieWasWaar en WatWasWie

Vanaf 1 januari jl. is de website WieWasWie.nl definitief de vervanger van GenLias geworden. Na een lange periode van voorbereidingen en tegenslagen biedt het nieuwe platform nog meer mogelijkheden om nationaal gegevens over voorouders te zoeken, te bewerken en te delen.

De verschillen met het oude vertrouwde GenLias zijn groot. De nieuwe technieken waarmee WieWasWie is gebouwd maken meer mogelijk: sneller zoeken, scans van documenten en beter bijgewerkte gegevens.
 
Op de website wordt uitgelegd hoe alles werkt. Toch is vaak een live-presentatie prettiger, juist omdat u direct vragen kunt stellen. Om u vertrouwd te maken met de nieuwe website houdt de Afdeling Zeeland van de Nederlandse Genealogische Vereniging op zaterdagmiddag 9 maart a.s. een bijeenkomst waarbij de nieuwe website uitgebreid wordt toegelicht.
 
Ook wordt die middag uitleg gegeven over een andere website waarover veel vragen zijn van het publiek. Het zoeken van informatie met de website WatWasWaar.nl, het geografische broertje van WieWasWie, wordt door veel mensen als lastig ervaren. Hoe vind je kadastrale gegevens van voorouders uit de 19de eeuw en welke mogelijkheden bieden andere kaarten en luchtfoto's die op deze website beschikbaar zijn?

De uitleg over de werking van beide websites wordt verzorgd door Leo Hollestelle, archivaris bij het Zeeuws Archief.

Datum: Zaterdag 9 maart 2013
Tijd: 14.00-16.00 uur
Plaats: De Vroone, C.D. Vreekestraat 74, Kapelle
Voor meer informatie zie de website van de Afdeling Zeeland van de Nederlandse Genealogische Vereniging.

woensdag 16 januari 2013

Appels en peren


Sinds medio november 2012 biedt het Zeeuws Archief de mogelijkheid om online scans van de akten van de burgerlijke stand van Schouwen-Duiveland te raadplegen. Dat kan via de websites Zeeuwengezocht.nl, Archieven.nl en die van het Gemeentearchief Schouwen-Duiveland. De scans zijn gekoppeld aan de persoonsgegevens die jarenlang door vrijwilligers zijn ingevoerd in de computer. Wie de scans wil downloaden betaalt een kleine vergoeding.

Opmerkingen
Het op deze manier aanbieden van de scans levert opmerkingen van ons publiek op. Via internet beweren mensen dat het Zeeuws Archief, maar eigenlijk het hele openbaar archiefwezen in ons land, geld wil verdienen aan de genealogen door hen te laten betalen voor scans van akten van de burgerlijke stand. We vinden het jammer dat deze voorziening negatieve reacties oproept.

Gratis
De opmerkingen richten zich voornamelijk op het feit dat via de website FamilySearch.org scans van akten van de openbare burgerlijke stand van heel Nederland gratis te raadplegen en te downloaden zijn. Met behulp van de website Genver.nl kunnen de scans van deze akten worden teruggevonden
Hieronder leggen we puntsgewijs uit wat er komt kijken bij het digitaliseren van archiefstukken en wat de verschillen zijn tussen de beschikbare scans op FamilySearch (FS) en die op de websites van het Zeeuws Archief (ZA).

Kosten digitalisering
Sinds de digitalisering in zwang is gekomen, wordt steeds meer materiaal (dat vroeger alleen in de studiezaal beschikbaar kon worden gesteld) als extra dienstverlening via het internet beschikbaar gesteld. De kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn te verdelen in:
1. kosten per project:
* Materiële voorbereiding van de stukken voor digitalisering
* Digitalisering van de stukken
* Controle van de digitalisering en koppelen van de scans aan de online indexen en inventarissen
* Ontwikkelen website
Deze werkzaamheden hebben we voor het project scannen burgerlijke stand uitgelegd om dit weblog
2. jaarlijks terugkerende kosten:
* Onderhoud database
* Hosting database
* Onderhoud en hosting website
* Duurzame opslag van de scans

Duurzaamheid
De scans van het ZA zijn opgenomen met de specificaties waarmee ze duurzaam kunnen worden bewaard in het digitaal depot. Enkele van die specificaties zijn: kleur, 300 dpi en bestandsnaam. Duurzame opslag van digitale bestanden is een taak van de archivaris, die ervoor moet zorgen dat deze ook na een periode van tientallen jaren nog raadpleegbaar zijn.
De scans van FS zijn gedigitaliseerde zwart-wit microfilms die de Mormonen in de jaren zeventig en tachtig van de afgelopen eeuw hebben gemaakt in het toenmalige Rijksarchief in Zeeland met als doel een kopie ten behoeve van het overdopen van voorouders.

Gebruik
De scans van de akten van de burgerlijke stand van het ZA kunnen worden gebruikt door de afdeling Bevolking van elke Zeeuwse gemeente die meebetaalt aan het project. Zo kunnen de gemeenten hun burgers sneller helpen. De Gemeente Schouwen-Duiveland werkt op deze manier.

Compleetheid
De scans van de akten van de burgerlijke stand via FS betreffen alle voormalige gemeenten in Zeeland, maar beslaan niet de gehele periode van openbaarheid. De scans van de voormalige gemeenten die het ZA beschikbaar stelt, beslaan de gehele periode van openbaarheid.

Vindbaarheid
De scans van het ZA zijn gekoppeld aan de akten in een database waardoor de scans makkelijk te vinden zijn. De website Genver.nl biedt weliswaar de mogelijkheid om per gemeente en per soort akte de juiste ‘film’ te vinden op de website van FS, maar het blijft arbeidsintensief.

Beschikbaarheid
De scans van zowel FS als ZA zijn gratis te raadplegen. Het downloaden van een scan is bij FS gratis, bij het ZA moet er worden betaald, zoals dat al decennia gebruikelijk is bij traditionele fotokopieën. Daar staat tegenover dat de scans van het Zeeuws Archief van hoge kwaliteit zijn.
Het Zeeuws Archief biedt de scans aan in de Archiefbank. In de loop van dit jaar zal via deze Archiefbank de onderzoeker de mogelijkheid krijgen scans te bestellen van bijna alle archiefstukken, die beschikbaar zijn op de websites van het Zeeuws Archief en Archieven.nl.

De prijs van de scans in de Archiefbank is afhankelijk van de hoeveelheid ‘credits’, die de gebruiker aanschaft. Wie veel scans nodig heeft en dus veel credits aanschaft, betaalt een lagere prijs. Overigens wordt het betalen met deze credits in de loop van dit jaar bij steeds meer archiefdiensten ingevoerd. Ook bij deze archiefdiensten kunnen diezelfde credits worden besteed.
Net als Familysearch zijn er archiefdiensten die het door hen gedigitaliseerde materiaal online gratis beschikbaar stellen. Er zijn echter ook archiefdiensten die dat niet doen. Het Zeeuws Archief heeft ervoor gekozen de scans gratis ter inzage te geven en daarnaast een kleine vergoeding te vragen voor het downloaden, dit is immers een vorm van extra dienstverlening omdat onderzoekers niet meer naar het archief hoeven te komen voor hun onderzoek, maar via de website 7 dagen per week, 24 uur per dag geholpen kunnen worden.

Met behulp van de vergoeding wordt een klein deel opgevangen van de vaste kosten die voor deze service gemaakt moeten worden. Daardoor kunnen we de digitale dienstverlening steeds iets uitbreiden, terwijl daarnaast de mogelijkheid blijft bestaan de originelen gratis in te zien in de studiezaal. Dit is immers een wettelijke taak.

Verschil
Uit bovenstaande moge duidelijk zijn dat de werkwijze en doelstellingen van ZA en FS volstrekt verschillend zijn. Het is een verhaal van appels en peren.

dinsdag 8 januari 2013

Zeeuwen Gezocht in 2013

Wat kunt u in het nieuwe jaar van Zeeuwen Gezocht verwachten?

Nieuwe bestanden
- Geboorteakten burgerlijke stand 1912 (al beschikbaar)
- Huwelijksakten burgerlijke stand 1937 (al beschikbaar)
- Overlijdensakten burgerlijke stand 1962 (al beschikbaar)
- DTB-registers van enkele kerkelijke gemeenten op Walcheren, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland (vóór 1811)
- De laatste zeven delen van het bevolkingsregister Middelburg 1930-1937
- Patiëntenregisters van het Gasthuis te Middelburg 1814-1909.

Vernieuwde bestanden
- Een groot aantal bestanden zal opnieuw worden toegevoegd met daarbij de correcties.

Scans
- In samenwerking met Zeeuwse gemeenten worden er scans toegevoegd aan de data van de akten van de burgerlijke stand. Als eerste zullen dat de scans zijn van de akten van de burgerlijke stand van de voormalige gemeenten in de gemeente Veere.
- Een eerste begin van scans van andere bronnen dan die van de akten van de burgerlijke stand.

Synoniemenlijsten
- Een nieuwe versie van de synoniemenlijsten voornamen en achternamen.

WieWasWie
- De in Zeeuwen Gezocht beschikbare DTB-registers worden ook doorzoekbaar in WieWasWie.

Workshops
Dit jaar zijn er ook weer enkele mogelijkheden om een workshop bij te wonen waarin uitleg wordt gegeven over hoe u het beste kunt zoeken in Zeeuwen Gezocht en WieWasWie. Hier enkele data:
- Zaterdag 19 januari in Hulst. Lezing 'Internet en genealogie'. Activiteit van de Oudheidkundige Kring 'De Vier Ambachten', De Lieve in Hulst om 14.00 uur
- Zaterdag 9 maart in Kapelle. De websites WieWasWie en WatWasWaar toegelicht. Activiteit van de Afdeling Zeeland van de Nederlandse Genealogische Vereniging, De Vroone in Kapelle om 14.00 uur.
- Vrijdag 15 maart in Middelburg. Workshop 'Zeeuwse voorouders digitaal'. Zeer uitgebreide workshop in het Zeeuws Archief. Meer informatie op de website van het Zeeuws Archief.
- Zaterdag 2 november in Middelburg. Workshop 'Zoeken in Zeeuwen Gezocht en WieWasWie' tijdens de Genealogische Contactdag Zeeland in het Zeeuws Archief.


Via dit blog, via Zeeuwen Gezocht, via Twitter en via Facebook houden wij u op de hoogte.

Leo Hollestelle, beheerder Zeeuwen Gezocht

vrijdag 4 januari 2013

Zeeuwen Gezocht in 2012

Evenals over de voorgaande jaren presenteren wij u hierbij de cijfers van vorig jaar, 2012; op basis van de statistiek van de website (Google-Analytics) en de statistiek van MAIS-Internet.
De  hierna vermelde cijfers geven uitsluitend de bezoekers/bezoekencijfers en geraadpleegde persoonsgegevens van het Zeeuws Archief via de website Zeeuwen Gezocht weer. Deze bestanden zijn ook te raadplegen via de website van het Zeeuws Archief (tabblad Personen) en de website Archieven.nl.

Persoonsvermeldingen
Het aantal persoonsvermeldingen steeg het afgelopen jaar van
6.949.101 naar 7.155.253, een stijging van 206.152 persoonsvermeldingen. Dat is nog altijd 70.763 minder dan het aantal waarmee we in oktober 2011 Zeeuwen Gezocht met ISIS afsloten.
De meeste nieuwe gegevens betroffen bestanden die in het oude Zeeuwen Gezocht reeds beschikbaar waren, maar bij de grote conversie van 2011 niet waren meegenomen. Het grootste bestand hiervan was het Bevolkingsregister van Middelburg 1900-1937, dat voor het nieuwe Zeeuwen Gezocht door twee vrijwilligers is aangevuld met aanvullende gegevens.
Nieuw toegevoegd zijn de registers met gegevens over leerlingen van de Rijkskweekschool te Middelburg over de jaren 1876-1952.

Voor een volledig overzicht van nieuwe en vernieuwde bronnen zie de pagina Update 2012.

Scans
Nieuw in 2012 zijn de scans van de akten van de burgerlijke stand van Schouwen-Duiveland. Deze digitale opnames zijn aan de data van de akten gekoppeld en vanaf 14 november te raadplegen en tegen betaling te downloaden. Het loopt nog niet zo storm met het downloaden. Veel onderzoekers melden dat zij de scans op de website FamilySearch.org raadplegen.


In de zomermaanden wordt Zeeuwen Gezocht minder bezocht dan in de wintermaanden.
Dat patroon is elk jaar hetzelfde.
Aantallen bezoekers en bezoeken
Op jaarbasis hebben 79.165 verschillende bezoekers de website Zeeuwen Gezocht bezocht. Zij brachten 269.255 bezoeken. In totaal werden er
3.164.706 zoekvragen gesteld, dat zijn er 8.647 per dag. Gemiddeld werd de website 20 minuten per bezoek bezocht. De drukstbezochte dag was zaterdag 22 december met 2.920 bezoekers. Een reden hiervoor kunnen we niet bedenken of het moet zijn dat veel mensen gegevens over hun voorouders wilden opzoeken en checken om daarmee de familie tijdens het kerstdiner te vermaken.

De aantallen zoekvragen per maand heeft hetzelfde patroon.

WieWasWie
In oktober en november werden de bestanden van de geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten van de burgerlijke stand van heel Zeeland toegevoegd aan de database van het nieuwe landelijke platform WieWasWie.nl, dat vanaf 1 januari 2013 de website GenLias vervangt.

Reacties
Het aantal reacties per email die wij van u ontvingen, was wederom hoog: 2.734. De meeste betreffen foutmeldingen, die wij uiteraard checken en indien nodig in de database aanbrengen. Nogmaals dank hiervoor.
Het aantal volgers op Twitter steeg met 73 naar 300 personen en instellingen.

In ons volgende blogbericht informeren wij u over onze plannen voor 2013.
Een voorspoedig nieuw jaar toegewenst.

Leo Hollestelle, beheerder Zeeuwen Gezocht

dinsdag 1 januari 2013

Voorspoedig 1912, 1937 en 1962 toegewenst

Een nieuw jaar biedt voor iedereen die onderzoek doet naar voorouders nieuwe kansen: de openbaarheidbeperkende termijn voor de akten van de burgerlijke stand schuift weer één jaar op en dat betekent dat nieuwe gegevens beschikbaar komen.

Met ingang van vandaag, 1 januari 2013, zijn de geboorteakten van de burgerlijke stand van het jaar 1912, de huwelijks- en echtscheidingsakten van het jaar 1937 en de overlijdensakten van het jaar 1962 openbaar geworden. Het is ons gelukt om de gegevens van deze akten van de toenmalige gemeenten in Zeeland vanaf vandaag via het internet aan te bieden.Misschien is het Zeeuws Archief hiermee wel de eerste archiefdienst in Nederland.
U kunt de gegevens van de nieuw openbaar geworden akten raadplegen via Zeeuwen Gezocht en Archieven.nl. Als de 'oogstmachine' van WieWasWie goed werkt, dan zijn deze akten binnenkort ook via die website te raadplegen.


Voor het overzicht van de beschikbare akten van de burgerlijke stand in Zeeuwen Gezocht zie:
geboorteakten
huwelijksakten
overlijdensakten

Veel plezier met de nieuwe gegevens en een voorspoedig onderzoek toegewenst!

'Team Zeeuwen Gezocht'