donderdag 19 april 2012

Waarom is Zeeuwen Gezocht traag?

Regelmatig ontvangen wij reacties van gebruikers waarin zij melden dat de website Zeeuwen Gezocht traag is. Je moet veel geduld tijdens het zoeken en en soms verzanden zoekvragen in een foutmelding, waardoor je niet verder kunt.
Wij begrijpen deze ergernis en hebben er bij ons werk ook last van.
We hebben onze leverancier, De Ree archiefsystemen, gevraagd waarom de snelheid van onze website de laatste weken zo is afgenomen en waarom er foutmeldingen verschijnen? Op basis van hun antwoord leggen wij uit hoe de huidige praktijk in elkaar steekt.

Deel van het geheel
De website Zeeuwen Gezocht haalt de gegevens op van een grote databaseserver waarop de data staat van alle klanten van De Ree archiefsystemen. De meeste van deze klanten zijn archiefdiensten, zoals de regionale historische centra in de provinciehoofdsteden (Gelders Archief, Het Utrechts Archief, Zeeuws Archief) en regionale en gemeentearchieven zoals Regionaal Archief Rivierenland en het gemeentearchief Vlissingen. De laatste maanden is de hoeveelheid data op deze server exponentieel gegroeid. In navolging van het Zeeuws Archief bieden steeds meer archiefdiensten persoonsbestanden (burgerlijke stand, DTB) aan met behulp van MAIS-Internet, zowel via de landelijke website Archieven.nl als via hun eigen website. Voor het Zeeuws Archief betekent dit dat persoonsgegevens uit Zeeuwse bronnen te raadplegen zijn via Archieven.nl, Zeeuwsarchief.nl en Zeeuwengezocht.nl.
De grote groei van vooral de persoonsvermeldingen (de afgelopen maanden met meer dan 20 miljoen) maakt het voor De Ree archiefsystemen noodzakelijk om een nieuwe databaseserver aan te schaffen. Een dergelijke server heeft een levertijd en moet daarna worden ingesteld.

Opschalen
Behalve een databaseserver voor de data wordt er ook nog een andere server gebruikt om het raadplegen van de data via een website mogelijk te maken. Deze server genereert de zogenaamde html-pagina's, zodat de data via websites kan worden gepresenteerd. De Ree archiefsystemen is nu bezig deze server te vervangen door meerdere 'machines' waardoor de capaciteit makkelijker kan worden vergroot, in ict-terminologie 'opgeschaald' .

Dat betekent dat binnenkort de foutmeldingen tot een minimum kunnen worden teruggebracht en dat over enkele weken ook de snelheid waarmee de zoekresultaten worden opgehaald verbeterd is.

Leo Hollestelle
Beheerder Zeeuwen Gezocht