donderdag 19 januari 2012

Cursussen in het Zeeuws Archief


In de maanden februari en maart organiseert het Zeeuws Archief enkele cursussen die voor de gebruikers van Zeeuwen Gezocht interessant zijn:

Wegwijs in archieven van notarissen
Had mijn voorouder een testament? Waar kan ik de koopakte van het huis van mijn overgrootvader vinden? Wat hadden mijn betovergrootouders eigenlijk allemaal aan bezittingen? Het antwoord op dit soort vragen ligt meestal in de archieven van de notarissen. In Zeeland waren vanaf het eind van de zestiende eeuw notarissen werkzaam. Zij werden – en worden nog steeds – benoemd door de overheid en maken als onafhankelijke personen authentieke akten op. Deze akten hebben een juridische waarde en bieden partijen die met elkaar een overeenkomst aangaan of iets willen regelen rechtszekerheid. De inhoud van de notariële akten valt onder het personen- en familierecht, onroerend zakenrecht en rechtspersonenrecht. Behalve op de inhoud van de diverse notariële akten gaat archivaris Leo Hollestelle ook in op het werkgebied van de notarissen in Zeeland en over de mogelijkheden voor genealogisch en lokaal-regionaal-historisch onderzoek.
Cursusinformatie:
Docent : dhr. L.M. Hollestelle
Duur : 1 zaterdagochtend van 10.30 – 12.30 uur
Aanvang : zaterdag 4 februari 2012, 10.30 uur
Cursusplaats : Zeeuws Archief, Hofplein 16, Middelburg
Cursusgeld : € 22,– ; Vrienden van het Zeeuws Archief € 19,–
Aanmelden : via website www.volksuniversiteitzeeland.nl > Archief


Zeeuwen en belastingen.Wegwijs in belastingarchieven uit de Rekenkamer van Zeeland
‘Hin cent te vêê, éé!’, riep ooit het boerinnetje in de reclame van Zeeuws Meisje boter. Nog steeds hebben Zeeuwen de naam op de penning te zijn. Of dat zo is laten wij aan een ieders eigen oordeel over. Maar als het om belastingen betalen gaat, verschillen de Zeeuwen niet veel van anderen. Het gaat niet echt van harte en het is altijd veel. Was dat vroeger ook al zo? Dankzij het uitgebreide archief van de Rekenkamer van Zeeland weten we veel over de in het gewest Zeeland geheven belastingen. Ivo van Loo heeft de belastingarchieven bestudeerd en helpt u inzicht te krijgen in de diverse belastingen tussen 1600-1800, die voor de onderzoeker van de (familie)geschiedenis van belang zijn. Uniek aan het archief van de Zeeuwse Rekenkamer is dat niet alleen de rekeningen bewaard bleven maar ook de daarbij behoren bijlagen. In deze bijlagen, de acquitten genaamd, is gedetailleerde informatie te vinden over bezit en welstand van de Zeeuwse bevolking (familiegeld, ambtgeld, trouwgeld, haardstedegeld, dienstbodegeld, karos-, wagen- en paardegeld). De cursus behandelt al deze belastingen aan de hand van de originele archiefbronnen en is een aanrader voor iedereen die zich in de Zeeuwse belastinggeschiedenis wil verdiepen.
Cursusinformatie:
Docent : dhr. I.J. van Loo
Duur : 1 zaterdagochtend van 10.30 – 12.30 uur
Aanvang : zaterdag 3 maart 2012, 10.30 uur
Cursusplaats : Zeeuws Archief, Hofplein 16, Middelburg
Cursusgeld : € 22,– ; Vrienden van het Zeeuws Archief € 19,–
Aanmelden : via website www.volksuniversiteitzeeland.nl > Archief


Bombardement op Middelburg en archiefonderzoek
Op 17 mei 1940 werd de stad Middelburg gebombardeerd. Veel gebouwen werden verwoest en ‘slechts’ 22 mensen kwamen om het leven. Na het bombardement is er veel geschreven over het hoe en waarom. In 2010 verscheen een lijvig boekwerk over het vergeten bombardement op Middelburg. Daarvoor werd nieuw onderzoek gedaan in Nederlandse, Duitse, Franse en Engelse archieven. Was het een terreurbombardement? Hebben de Fransen branden gesticht? Wat was de rol van de Engelsen in de meidagen van 1940? En hoe kwam men aan het aantal van 22 slachtoffers? Drie van de vijf schrijvers van het boek, Peter Sijnke, Tobias van Gent en Anneke van Waarden-Koets, belichten hun onderzoek in de archieven en vertellen over de conclusies die zij op basis daarvan hebben getrokken.
Cursusinformatie:
Docenten : dhr. P.W. Sijnke, dhr. T. van Gent, mevr. A. van Waarden-Koets
Duur : 2 maandagavonden (12 en 19 maart) van 19.30 – 21.30 uur
Aanvang : maandag 12 maart 2012, 19.30 uur
Cursusplaats : Zeeuws Archief, Hofplein 16 Middelburg
Cursusgeld : € 39,- ; Vrienden van het Zeeuws Archief € 35,-
Aanmelden : via website www.volksuniversiteitzeeland.nl > Archief

Geen opmerkingen:

Een reactie posten