maandag 23 januari 2012

Heeft u al gestemd?

Vanaf 15 december vorig jaar kan er gestemd worden op 320 websites die meedingen naar de Geschiedenis Online Prijs 2011 voor de beste Nederlandse website over geschiedenis. Zeeuwen Gezocht is een van de deelnemers. We zijn met de website in de race voor de prijs van de vakjury én voor de prijs van het publiek. De driekoppige vakjury heeft inmiddels Zeeuwen Gezocht genomineerd in de categorie Archiefdiensten

In zes weken tijd  hebben veel mensen op Zeeuwen Gezocht gestemd. De website staat in de top twintig (stand per 23 januari) van de websites voor de publieksprijs.

Als u nog niet op ons hebt gestemd, doe dit dan zo snel mogelijk. Al tien jaar levert onze website een belangrijke bijdrage aan het genealogisch en het historisch onderzoek in Nederland en daarbuiten. Zeeuwse bronnen met persoonsgegevens zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week wereldwijd toegankelijk voor iedereen. Uw stem is een blijk van waardering voor de inspanningen van het Zeeuws Archief (medewerkers en vrijwilligers). Het is voor ons een stimulans om nog meer bronnen (en scans) toe te voegen en om de website verder te verbeteren.
 
Stem nu op Zeeuwen Gezocht

De Geschiedenis Online Prijs is een initiatief van Archieven.nl en Historisch Nieuwsblad en wordt nu voor de zesde keer uitgeloofd. Eerdere winnaars waren het Anne Frank Huis (2010), het Scholtenhuis (2009) en het Rijksmuseum van Oudheden (2008).

donderdag 19 januari 2012

Cursussen in het Zeeuws Archief


In de maanden februari en maart organiseert het Zeeuws Archief enkele cursussen die voor de gebruikers van Zeeuwen Gezocht interessant zijn:

Wegwijs in archieven van notarissen
Had mijn voorouder een testament? Waar kan ik de koopakte van het huis van mijn overgrootvader vinden? Wat hadden mijn betovergrootouders eigenlijk allemaal aan bezittingen? Het antwoord op dit soort vragen ligt meestal in de archieven van de notarissen. In Zeeland waren vanaf het eind van de zestiende eeuw notarissen werkzaam. Zij werden – en worden nog steeds – benoemd door de overheid en maken als onafhankelijke personen authentieke akten op. Deze akten hebben een juridische waarde en bieden partijen die met elkaar een overeenkomst aangaan of iets willen regelen rechtszekerheid. De inhoud van de notariële akten valt onder het personen- en familierecht, onroerend zakenrecht en rechtspersonenrecht. Behalve op de inhoud van de diverse notariële akten gaat archivaris Leo Hollestelle ook in op het werkgebied van de notarissen in Zeeland en over de mogelijkheden voor genealogisch en lokaal-regionaal-historisch onderzoek.
Cursusinformatie:
Docent : dhr. L.M. Hollestelle
Duur : 1 zaterdagochtend van 10.30 – 12.30 uur
Aanvang : zaterdag 4 februari 2012, 10.30 uur
Cursusplaats : Zeeuws Archief, Hofplein 16, Middelburg
Cursusgeld : € 22,– ; Vrienden van het Zeeuws Archief € 19,–
Aanmelden : via website www.volksuniversiteitzeeland.nl > Archief


Zeeuwen en belastingen.Wegwijs in belastingarchieven uit de Rekenkamer van Zeeland
‘Hin cent te vêê, éé!’, riep ooit het boerinnetje in de reclame van Zeeuws Meisje boter. Nog steeds hebben Zeeuwen de naam op de penning te zijn. Of dat zo is laten wij aan een ieders eigen oordeel over. Maar als het om belastingen betalen gaat, verschillen de Zeeuwen niet veel van anderen. Het gaat niet echt van harte en het is altijd veel. Was dat vroeger ook al zo? Dankzij het uitgebreide archief van de Rekenkamer van Zeeland weten we veel over de in het gewest Zeeland geheven belastingen. Ivo van Loo heeft de belastingarchieven bestudeerd en helpt u inzicht te krijgen in de diverse belastingen tussen 1600-1800, die voor de onderzoeker van de (familie)geschiedenis van belang zijn. Uniek aan het archief van de Zeeuwse Rekenkamer is dat niet alleen de rekeningen bewaard bleven maar ook de daarbij behoren bijlagen. In deze bijlagen, de acquitten genaamd, is gedetailleerde informatie te vinden over bezit en welstand van de Zeeuwse bevolking (familiegeld, ambtgeld, trouwgeld, haardstedegeld, dienstbodegeld, karos-, wagen- en paardegeld). De cursus behandelt al deze belastingen aan de hand van de originele archiefbronnen en is een aanrader voor iedereen die zich in de Zeeuwse belastinggeschiedenis wil verdiepen.
Cursusinformatie:
Docent : dhr. I.J. van Loo
Duur : 1 zaterdagochtend van 10.30 – 12.30 uur
Aanvang : zaterdag 3 maart 2012, 10.30 uur
Cursusplaats : Zeeuws Archief, Hofplein 16, Middelburg
Cursusgeld : € 22,– ; Vrienden van het Zeeuws Archief € 19,–
Aanmelden : via website www.volksuniversiteitzeeland.nl > Archief


Bombardement op Middelburg en archiefonderzoek
Op 17 mei 1940 werd de stad Middelburg gebombardeerd. Veel gebouwen werden verwoest en ‘slechts’ 22 mensen kwamen om het leven. Na het bombardement is er veel geschreven over het hoe en waarom. In 2010 verscheen een lijvig boekwerk over het vergeten bombardement op Middelburg. Daarvoor werd nieuw onderzoek gedaan in Nederlandse, Duitse, Franse en Engelse archieven. Was het een terreurbombardement? Hebben de Fransen branden gesticht? Wat was de rol van de Engelsen in de meidagen van 1940? En hoe kwam men aan het aantal van 22 slachtoffers? Drie van de vijf schrijvers van het boek, Peter Sijnke, Tobias van Gent en Anneke van Waarden-Koets, belichten hun onderzoek in de archieven en vertellen over de conclusies die zij op basis daarvan hebben getrokken.
Cursusinformatie:
Docenten : dhr. P.W. Sijnke, dhr. T. van Gent, mevr. A. van Waarden-Koets
Duur : 2 maandagavonden (12 en 19 maart) van 19.30 – 21.30 uur
Aanvang : maandag 12 maart 2012, 19.30 uur
Cursusplaats : Zeeuws Archief, Hofplein 16 Middelburg
Cursusgeld : € 39,- ; Vrienden van het Zeeuws Archief € 35,-
Aanmelden : via website www.volksuniversiteitzeeland.nl > Archief

vrijdag 6 januari 2012

Zeeuwen Gezocht in 2012

Een nieuw jaar biedt weer nieuwe kansen. Na de indrukwekkende cijfers over 2011 informeren wij u nu over onze plannen met Zeeuwen Gezocht in 2012. Wat kunt u verwachten?

Scans
Dit jaar zullen de scans van de akten van de burgerlijke stand van de voormalige gemeenten op Schouwen-Duiveland beschikbaar komen in Zeeuwen Gezocht. Deze scans zijn gekoppeld aan de bestanden in de database, wat betekent dat u behalve de ingevoerde gegevens uit de akten ook de scans van de akten kunt bekijken. We gaan hiermee de 'concurrentie' aan met FamilySearch, waar u scans in zwart-wit zonder data kunt raadplegen.
Daarnaast willen we voor de zomer de Archiefbank in gebruik nemen. Via de Archiefbank kunnen onderzoekers een aanvraag doen voor het digitaliseren van archiefstukken. Deze aanvraag wordt vervolgens door het Zeeuws Archief getoetst aan een aantal criteria (materiële staat, openbaarheid, formaat, eventuele auteursrechten) aan de hand waarvan wordt bepaald of het verzoek kan worden ingewilligd. Na digitalisering worden de images via Archieven.nl (en zeeuwengezocht.nl) op het web geplaatst en kan iedereen het materiaal downloaden. Hiervoor moet een klein bedrag worden betaald. Op die manier worden er inkomsten gegenereerd waarmee nieuw materiaal gedigitaliseerd kan worden.
De Archiefbank maakt dus het mogelijk scans te bestellen van archiefstukken in plaats van de kopieën in papieren vorm. Bij Het Utrechts Archief is de Archiefbank al enige tijd in gebruik.

Nieuwe bestanden
U bent uiteraard nieuwsgierig welke nieuwe gegevens wij in 2012 zullen toevoegen aan de database. Deze week zijn we begonnen met het toevoegen van de akten van de burgerlijke stand die met ingang van 1 januari van dit jaar openbaar zijn geworden: de geboorteakten van 1911, de huwelijksakten van 1936 en de overlijdensakten van 1961. Door de overgang naar de nieuwe website Zeeuwen Gezocht waren we daar nog niet aan toegekomen. Wekelijks worden de nieuwe akten toegevoegd. Op de bronnenpagina's van de akten van de burgerlijke stand houden wij precies bij welke gemeenten zijn aangevuld.
Ook willen wij dit jaar de bestanden toevoegen die we nog niet hebben geconverteerd. Het grootste bestand hiervan is het Bevolkingsregister van Middelburg 1900-1937. Voor het overzicht klik hier.
We besteden dit jaar ook aandacht aan het verder verbeteren van de data van de ingevoerde akten van de burgerlijke stand. Dagelijks ontvangen wij nog steeds reacties van onze gebruikers met opmerkingen over vermeende fouten. Omdat wij nu ook de scans aan de databestanden koppelen is het belangrijk dat de kwaliteit van de ingevoerde gegevens wordt verbeterd.

Website
De website Zeeuwen Gezocht wordt verder aangevuld met informatie over de vele bronnen die beschikbaar zijn. Vorig jaar is hiermee al een begin gemaakt met het toevoegen van teksten uit de uitverkochte publicatie Zeeuwen Gezocht. Gids voor stamboomonderzoek in Zeeland uit 2003.

Facebook
U kunt nu ook vriend worden van Zeeuwen Gezocht op Facebook, met 750 miljoen gebruikers de grootste sociale netwerksite van de wereld. Via Facebook kunnen wij snel informatie over Zeeuwen Gezocht met iedereen delen en er is de mogelijkheid om hierop te reageren.

Heeft u al gestemd?
Tot slot nog even aandacht voor de Geschiedenis Online Prijs 2011.
In ons blogbericht van 16 december 2011 hebben wij u geïnformeerd over de aanmelding van de website Zeeuwen Gezocht voor deze prijs. Als u deze website van het Zeeuws Archief waardeert, laat dit dan zien door uw stem uit te brengen. Uw blijk van waardering is voor ons een stimulans. Lees hier de reacties die van degenen die al op onze website hebben gestemd.

Leo Hollestelle, beheerder Zeeuwen Gezocht

dinsdag 3 januari 2012

Zeeuwen Gezocht in 2011

Evenals over de jaren 2009 en 2010 presenteren wij u hierbij de cijfers van vorig jaar, 2011. Een belangrijk jaar voor de website Zeeuwen Gezocht. Op 28 december was het tien jaar geleden dat het Zeeuws Archief een aparte website met de naam Zeeuws Archief ISIS lanceerde met persoonsgegevens uit diverse bronnen, vooral de akten van de burgerlijke stand. We begonnen met 1 miljoen persoonsvermeldingen en de stand per 1-1-2012 is bijna 7 miljoen.
Eind oktober is de website grondig gewijzigd. Het programma ISIS werd vervangen door MAIS-Flexis/MAIS-Internet van De Ree archiefsystemen en de website kreeg het uiterlijk van de website van het Zeeuws Archief. Voor de meeste gebruikers was deze wijziging een grote verandering, die niet altijd positief werd gewaardeerd. Na twee maanden kunnen we zeggen dat de meesten van u al behoorlijk zijn gewend en zelfs weer enthousiast worden.
Op basis van de webstatistiek van de website hebben wij de gegevens op een rijtje gezet. Voor de vernieuwde website gebruiken we nu Google Analytics. Deze statistiek is gratis en in deze tijd telt ook voor het Zeeuws Archief elke besparing mee.


Aantallen bezoekers en bezoeken
Zeeuwen Gezocht met ISIS heeft over de periode januari t/m oktober 182.000 bezoekers (608 per dag) opgeleverd, die in totaal meer dan 2 miljoen pageviews hebben gedaan. Een behoorlijk aantal, want in 2009 telden we over twaalf maanden 179.000 bezoekers (490 per dag) en in 2010 198.000 (542 per dag). In totaal werd Zeeuwen Gezocht in de maanden november en december 41.300 keer bezocht, door in totaal 13.533 bezoekers.

Hoe komt u 'binnen'?

Dit schema laat de bezoekersstroom zien. Per land is te zien via welke pagina de mensen 'binnenkomen'. De meesten via de directe url www.zeeuwengezocht.nl (16.700), maar ook via de de pagina met het zoekscherm (/nl/zoeken) (12.800). Vervolgens is te zien bij 1e interactie dat de meesten (16.200) naar de zoekpagina gaan en dat 1.420 mensen naar de pagina Bronnen gaan.

Waar komt u vandaan?
Over de maanden november en december met het vernieuwde Zeeuwen Gezocht kunnen we goed nagaan wat de herkomst van de bezoekers is.
Herkomst        Bezoekers           Bezoeken
Nederland 11.887 36.707
België 526 1.619
Rest Europa 305 809
Noord-Amerika 636 1.653
Zuid-Amerika 16 24
Afrika 8 11
Azië 51 119
Australië/Nieuw-Zeeland 79 293

Rechtsboven ziet u het 'bouncepercentage' staan. Dat is gemiddelde aantal bezoekers dat de website verlaat na één pagina. Een hoog bouncepercentage geeft volgens Google aan dat de bestemmingspagina niet genoeg uitnodigt om de pagina verder te doorzoeken. Een bouncepercentage tussen 40 en 60% is over het algemeen normaal voor een website. Met een percentage van minder dan 20% scoort Zeeuwen Gezocht dus heel goed.

Hoeveel zoekvragen stelt u?
MAIS-Internet biedt ons de mogelijkheid om precies na te gaan hoeveel zoekvragen u hebt gesteld aan Zeeuwen Gezocht. In eerste vijf dagen van de nieuwe website (26/27 t/m 31 oktober) werden er 57.601 zoekvragen 'afgevuurd', dat is 11.520 per dag. In de maand november waren er dat 302.992 (10.100 per dag) en in december 274.159 (8.844 per dag). U zult begrijpen dat de eerste dagen regelmatig zoekopdrachten 'verzandden'. Wij kunnen nu ook nagaan hoe u zoekt. Daarover zullen wij binnenkort een blogbericht schrijven.

Aantallen persoonsvermeldingen
Het aantal persoonsvermeldingen in Zeeuwen Gezocht is teruggelopen. Bij de laatste update met ISIS in januari groeide het aantal vermeldingen nog met 108.000 tot 7.226.016, maar doordat wij niet alle bestanden hebben geconverteerd naar MAIS-Flexis is de stand per 1-1-2012: 6.949.101. Voor de volledigheid: het overzicht van de bestanden die nog niet zijn toegevoegd aan de nieuwe website vindt u hier.
Hoeveel reacties ontvangen wij van u?
Om u een idee te geven van het aantal reacties dat wij van u per email ontvangen presenteren wij het overzicht over de jaren 2003-2011. Afgelopen jaar ontvingen wij bijna 3.000 reacties. De meeste betreffen de meldingen van vermeende fouten. Dankzij uw alerte bijdragen wordt de database steeds betrouwbaarder. 
Zeeuwen Gezocht Blog


Het weblog van Zeeuwen Gezocht trok in totaal 19.620 bezoekers, dat is 53 per dag. De grafiek laat duidelijk zien dat de meeste bezoekers en pageviews worden geteld als wij belangrijke berichten op het weblog zetten, zoals in januari informatie over de update, in mei over de feestelijke afsluiting van het invoeren van de akten van de burgerlijke stand en in oktober/november over de nieuwe website.

Twitter
Het aantal volgers van Zeeuwen Gezocht op twitter steeg van 151 naar 227. Omdat Twitter een snel medium is worden deze volgers altijd als eerste door ons geïnformeerd.

In ons volgende blogbericht informeren wij u over onze plannen voor 2012.
Een voorspoedig nieuw jaar toegewenst.

Leo Hollestelle, beheerder Zeeuwen Gezocht