woensdag 19 december 2012

Blijf op de hoogte

Weblogs zijn niet meer weg te denken op internet. Via zo'n website informeren instellingen, bedrijven maar vooral particulieren de hele wereld over hun bezigheden, hun producten en hun hobbies. Zeeuwen Gezocht informeert zijn gebruikers met dit weblog, gemaakt met Blogger, een product van Google.

Melding
Het handige van een weblog is dat de maker van het weblog, zeg maar de zender, de mensen die zijn blog volgen, de ontvangers, snel kan informeren als er een nieuw bericht op het weblog is geplaatst. Voor Zeeuwen Gezocht Blog kunnen geïnteresseerden een berichtje ontvangen via rss-feed en via email. De rss-feed (rechtsboven) kan alleen worden gelezen met een rss-reader, zoals Netvibes of Google Reader. Voor signaleringen per email kunt u zich aanmelden via de invulbox van 'Volg dit blog via email'. Veel gebruikers van het eerste uur gebruiken echter Feed My Inbox. Bij de start van dit weblog in 2010 hebben wij deze dienst aanbevolen.

Alternatief

Feed My Inbox stopt per 10 januari 2013. Daarom adviseren wij alle gebruikers die zich indertijd bij deze dienst hebben aangemeld, zich nu aan te melden via de invulbox 'Volg dit blog via email'. U meldt zich dan aan via FeedBurner van Google. Meldt u aan via onderstaand scherm en activeer uw aanmelding door op de link te klikken in de mail die u vervolgens van FeedBurner ontvangt. Vanaf dat moment krijgt u een email nadat wij een nieuw bericht hebben geplaatst op Zeeuwen Gezocht Blog en bent u als eerste op de hoogte van ons nieuws.

vrijdag 7 december 2012

Kweekmosschen

Wat bezielde Rienk de Boer uit Schiermonnikoog om in 1880 te gaan studeren aan de Rijkskweekschool te Middelburg? Of wat dacht u van Klaas Epema uit het Friese Sneek, die drie jaar later deze opleiding ging volgen?

Rijkskweekscholen
Ze kwamen uit alle plaatsen van Nederland, jongemannen van vijftien, zestien jaar om het vak van onderwijzer te leren in de Zeeuwse hoofdstad. Daar was op 6 februari 1877 zonder enig officieel vertoon in het gebouw van het voormalige Provinciaal Gerechtshof aan het Hofplein in Middelburg een rijksschool voor de opleiding tot onderwijzer geopend. In dit gebouw is nu het Zeeuws Archief gevestigd.
Lang heeft de kweekschool daar niet gezeten, want justitie wilde het pand bij nader inzien toch weer gaan gebruiken als rechtbank. De school kreeg per 1 november 1877 een pand toegewezen in de Lange Noordstraat nummer 29.
In totaal waren er in die tijd in ons land slechts vijf rijkskweekscholen. Hoewel voor de noorderlingen die van Groningen dichterbij was, koos een aantal van hen toch voor de opleiding in Middelburg.
De klas van de jaren 1887-1891 (Archief Rijkskweekschool inv.nr. 265). Klik hier voor de namen van deze 20 kwekelingen
De eerste directeur was W.J. Wendel. Onder zijn leiding groeide de school uit tot een opleiding waar jaarlijks ongeveer twintig leerlingen gingen studeren. De opleiding duurde vier jaar. De directeur oefende een streng vaderlijk gezag uit.

Kwekelingen
De jonge mannen die de opleiding volgden konden in aanmerking komen voor een toelage, waarvan een kosthuis kon worden betaald. De leerlingen werden ook wel kwekelingen genoemd, al noemden hun Middelburgse leeftijdgenoten hen spottend ' kweekmosschen'. De kwekelingen werden niet alleen theoretisch geschoold in de vakken van het lager onderwijs en de theorie van onderwijs en opvoeding, ook aan de praktische opleiding werd veel aandacht besteed. Hiertoe werd in 1879 de Rijksleerschool gesticht. Op deze, aan de Rijkskweekschool verbonden lagere school, konden de leerlingen zich oefenen in het geven van lessen. Pas vanaf 1923 werden ook vrouwen tot de opleiding toegelaten.
In 1969 werd de naam van de opleiding veranderd in ' Pedagogische Academie', in de volksmond PABO, de naam waarmee wij de huidige opleiding tot leerkracht voor het basisonderwijs nog steeds noemen.

Leerlingenadministratie
Het archief van de voormalige Rijkskweekschool te Middelburg wordt bewaard bij het Zeeuws Archief. Van de in dit archief opgenomen registers met gegevens over 3.614 leerlingen zijn die over de periode 1877-1952 ingevoerd in de computer. De namen van de leerlingen zijn te doorzoeken in Zeeuwen Gezocht door de bronsoort ' Leerling'  te selecteren. Deze bronsoort is nog maar sinds kort beschikbaar.

Carrière
Het bijzondere aan deze registers is dat zij meer gegevens bevatten dan de standaardgegevens over de leerlingen ten behoeve van hun opleiding. In de registers tot en met 1940 is ook aangetekend waar zij direct na hun opleiding gingen werken. De meesten als onderwijzer, soms in de omgeving van hun geboorteplaats, maar soms ook ver weg. Verder is er aangetekend welke akten zij nog hebben behaald na hun diplomering. Bijvoorbeeld voor lesgeven in een vreemde taal of in gymnastiek. In de eerst decennia van de registratie is ook bijgehouden wat hun verdere loopbaan was. Een aantal rijkskwekelingen schopte het tot ' hoofd eener school'.

Archief: Rijks Pedagogische Academie voor Basisonderwijs (PABO), Middelburg en voorgangers
Toegangsnummer: 23.1
Bron: Registers houdende personalia van leerlingen (nrs. 1-1535), 1877-1952
Inventarisnummers: 76-82
Te vinden in Zeeuwen Gezocht met bron / rol ' Leerling'

woensdag 14 november 2012

Scans akten burgerlijke stand Schouwen-Duiveland online

Vandaag hebben we een volgende stap gezet in de ontwikkeling van Zeeuwen Gezocht. De scans van de openbare akten van de burgerlijke stand van de voormalige gemeenten op Schouwen-Duiveland zijn vanaf heden op deze website te raadplegen. Dit heuglijke feit werd vanmiddag feestelijk in de burgerzaal van het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland te Zierikzee gevierd met de huwelijksvoltrekking tussen Willeboort van Walcheren en Levina van Schouwen.

Burgemeester Rabelink van Schouwen-Duiveland sluit het huwelijk tussen Willeboort van Walcheren en Levina van Schouwen. Links getuige Huib Uil, gemeentearchivaris van Schouwen-Duiveland, rechts getuige Hannie Kool-Blokland, directeur Zeeuws Archief


Megaproject
Op dit blog hebben wij u geïnformeerd ons project van het scannen van de akten van de burgerlijke stand van Zeeland. Scannen, eigenlijk digitaal fotograferen, van een archiefbestand van 440 strekkende meter is een gigantisch en kostbaar project. Vandaar dat wij dit samen willen doen met de Zeeuwse gemeentearchieven. Het gaat in totaal om zo'n 675.000 scans met meer dan anderhalf miljoen akten.
Het eerste archief waarmee wij samenwerken is het gemeentearchief Schouwen-Duiveland. In 2010 zijn we begonnen met het fotograferen van de akten van de burgerlijke stand van dit voormalige eiland. Allereerst werd een keuze uit de bestaande exemplaren gemaakt. Van de akten van de burgerlijke stand worden twee exemplaren opgemaakt: voor de gemeenten en voor het rijk. Gekozen werd voor de rijksexemplaren. Deze waren in tegenstelling tot de gemeentelijke akten niet over meerdere jaren ingebonden en dus gemakkelijker te scannen. Bij het gereedmaken van de stukken voor digitalisering bleken vooral de overlijdensakten verrijkt te zijn met los toegevoegde bijlagen. Vervolgens werd de bestandsnaam van elke scan gekoppeld aan de reeds ingevoerde gegevens van de bijbehorende akte in MAIS-Flexis. Daarna werd een export van de data gemaakt voor het archiefbeheerprogramma van het Gemeentearchief Schouwen-Duiveland, want de data én de scans zijn ook te raadplegen op de website van het gemeentearchief.

Scans van andere Zeeuwse gemeenten

Het Zeeuws Archief is in gesprek met andere gemeenten over een volgend digitaliseringsproject. In de komende jaren zullen de scans van de akten van de andere voormalige gemeenten in Zeeland in Zeeuwen Gezocht én Archieven.nl beschikbaar komen.

Zoeken en vinden
Als u een vermelding van de akten van de burgerlijke stand van een voormalige Schouwen-Duivelandse gemeente aanklikt ziet u onder, of links van de vermelding een kleine afbeelding van de scan (thumbnail).


Klik op 'Ga naar de scan' op de scan te bekijken. In het volgende scherm staat de scan onderaan de vermelding. Klik op de thumbnail en de viewer opent.Linksonder kunt u kiezen voor een loep (standaard, plat of staand). Daarmee kunt u de akte en de andere akten op de scan bekijken. Ook kunt u vooruit- en terugbladeren naar de volgende en vorige scans van het register.
Als u de scan volledig wilt zien dan kunt u deze downloaden. Daarvoor moet u de scan eerst kopen. Dat gaat met het icoontje rechtsboven.

U kunt er ook voor kiezen om alle scans van het betreffende register te bekijken. Klik hiervoor in de vermelding op het inventarisnummer en u komt terecht in de toegang van de burgerlijke stand bij het betreffende register.


Scans downloaden
U kunt de scans (digitale kopieën) inzien en downloaden. De betaling hiervan gaat met credits die u van te voren moet aanschaffen. De prijsbepaling van credits verloopt volgens een staffel; dat betekent hoe meer credits u aanschaft hoe lager de prijs per credit wordt. Meer informatie op deze pagina op de website van Zeeuwen Gezocht.
Let er op dat u eerst inlogt of zich registreert als u nooit eerder kopieën heeft besteld via Zeeuwen Gezocht of Archieven.nl. Zie hiervoor deze pagina.


maandag 5 november 2012

Oogsttijd

In vorige blogberichten informeerden wij u dat WieWasWie.nl druk bezig is met het binnenhalen van de ingevoerde gegevens van de akten van de Zeeuwse burgerlijke stand. Dit proces wordt in ICT-termen 'harvesten' genoemd. We kunnen dan ook stellen dat het deze weken 'oogsttijd' is.

De huidige stand van zaken is dat de geboorte- en huwelijksakten van de burgerlijke stand zijn geharvest en dat we zojuist opdracht hebben gegeven aan WieWasWie om de overlijdensakten te 'oogsten'.

Oogsttijd in de Wilhelminapolder (Archief Wilhelminapolder inv.nr 1068) 
Hoe gaat dit in z'n werk?
De data van de akten van de burgerlijke stand van Zeeland beheren wij sinds mei vorig jaar in MAIS-Flexis, de applicatie van De Ree archiefsystemen. Met deze applicatie voeren wij de verschillende bestanden (per toenmalige gemeente van de burgerlijke stand, per feit (geboorte/huwelijksvoltrekkingen/overlijden) en per één jaar of meerdere jaren) uit naar MAIS-Internet. Vandaar uit worden de bestanden gepubliceerd op de websites Archieven.nl en Zeeuwen Gezocht. De bestanden die ook voor WieWasWie.nl zijn bestemd worden bij het uitvoeren ook op een andere server gezet zodat WieWasWie deze kan binnenhalen.

Uniek
Voorwaarde hiervoor is wel dat elke akte moet zijn voorzien van een uniek nummer. Dit nummer noemen we een GUID, spreek uit [goe-ied]: globally unique identifier, een reeks van 32 willekeurige letters en cijfers. Dit aantal én de willekeurige volgorde van deze tekens zorgen er voor dat er een unieke combinatie ontstaat, waardoor elke akte die door WieWasWie wordt geharvest van een uniek kenmerk is voorzien. Zodra akten door ons zijn gewijzigd of nieuw toegevoegd, worden deze door de database van WieWasWie herkend als vernieuwd of nieuw, waarna ze worden geharvest. Dit proces wordt door ons met enige regelmaat geactiveerd. Daardoor is de data in WieWasWie nagenoeg even actueel als in Zeeuwen Gezocht.
De ingevoerde gegevens van de huwelijksakte van Johannis Hocke en Trijntje de Glopper, Bommenede, register van huwelijksvoltrekkingen 1812, met onderaan het veld met de GUID
De praktijk
Het laten harvesten van data uit MAIS-Flexis is nieuw voor ons en levert interessante informatie op. Zo ontdekten we dat niet alle geboorteakten van de burgerlijke stand waren geharvest. Dit komt omdat deze akten - door omstandigheden - niet waren voorzien van een GUID. In het overzicht van de geharveste gemeenten in het beheersysteem van WieWasWie kunnen we zien dat in een aantal akten de gemeentenaam verkeerd is ingevoerd. Zo konden we de gemeentenaam 'Ggoes' in een geboorteakte uit 1911 opsporen en corrigeren in 'Goes'. De hoeveelheid afwijkende data valt reuze mee. We worden daarmee bevestigd dat, mede dankzij de opmerkzaamheid van de vele gebruikers van Zeeuwen Gezocht, de kwaliteit van de data op deze website en vanaf nu ook in WieWasWie.nl steeds beter, dus betrouwbaarder wordt.

Leo Hollestelle, beheerder Zeeuwen Gezocht


donderdag 25 oktober 2012

Collectie Zeeuwse Genealogieën online

Eén van de bestanden die in oktober vorig jaar niet is meegegaan naar het nieuwe Zeeuwen Gezocht is de index op de Collectie Zeeuwse Genealogieën. Deze collectie bevat honderden aantekeningen en publicaties van genealogisch onderzoek door particulieren. De index is vanaf heden weer beschikbaar én in de nieuwe situatie nog beter toegankelijk.

De collectie
De Collectie Zeeuwse Genealogieën is in 1989 bij het Rijksarchief in Zeeland ontstaan door samenvoeging van de toenmalige Genealogische Handschriften en Genealogische Bibliotheek. Het verschil tussen manuscripten (handgeschreven en getypte documenten) en publicaties door middel van fotokopie of offsetdruk werd in de loop van de jaren tachtig steeds kleiner. De nieuwe collectie is vooral in de jaren negentig flink gegroeid en telt nu bijna 1300 nummers, met een totale planklengte van bijna 20 meter. Het merendeel van deze ‘werkstukken’ hebben het Rijksarchief in Zeeland en het Zeeuws Archief ontvangen van de samenstellers. Velen boden hun werk aan als dank voor de faciliteiten die het archief bood bij hun jarenlange onderzoek.Onderzoeksresultaten
De namen die in deze collectie zijn opgenomen betreffen die van geslachten die minstens drie generaties in Zeeland hebben geleefd. De gegevens zijn in diverse vormen aanwezig: stamreeksen, genealogieën, parentelen en kwartierstaten, variërend van met handgeschreven aantekeningen op losse vellen tot en met ingebonden, gedrukte uitgaven met foto’s in fullcolour.

Persoon in genealogie
Behalve de index op de Collectie Zeeuwse Genealogieën is ook de toegang van deze collectie beschikbaar. U kunt specifiek in de index zoeken door in het zoekscherm van Zeeuwen Gezocht de bronsoort ‘Persoon in genealogie’ te kiezen. In de gevonden vermelding staat een verwijzing naar de toegang van de collectie (toegangsnummer 166) en daaronder het inventarisnummer. Door op de link achter dit nummer te klikken komt u terecht in de beschrijving van het inventarisnummer zoals deze is opgenomen in de toegang. 

De vermelding van de Genealogie Snoep in de index van de Collectie Zeeuwse Genealogieën in Zeeuwen Gezocht. Naast het inventarisnummer (1268) staat de link naar de beschrijving in de toegang van deze collectie.
 


De beschrijving van de uitgave 'De familie Snoep 500 jaar' in de toegang van de Collectie Zeeuwse Genealogieën

Wereldwijd
De laatste jaren neemt de groei van deze collectie af. Internet biedt voor veel onderzoekers de mogelijkheid om hun genealogische gegevens te publiceren via websites. Dat is veel goedkoper dan het laten drukken van een boek en bovendien zijn gegevens makkelijker aan te vullen en te corrigeren. Er zijn enkele websites die een overzicht bieden van genealogieën, parentelen en kwartierstaten die her en der op het wereldwijde web zijn te vinden, zoals:
- Genealogie Zeeland
- Genealogie Online

Voor de eeuwigheid
Als u toch kiest voor een papieren uitgave van uw genealogisch onderzoek naar uw Zeeuwse roots, hetzij vermenigvuldigd met het fotokopieerapparaat, hetzij in de vorm van een fraai boek, dan houden wij ons aanbevolen voor een exemplaar. Wij nemen uw werk op in de Collectie Zeeuwse Genealogieën, die veilig is opgeborgen in één van de depots van het Zeeuws Archief. Iedere geïnteresseerde onderzoeker kan uw werk dan raadplegen in onze studiezaal.

woensdag 24 oktober 2012

Zeeuwse geboorteakten in WieWasWie

De eerste stap is gezet! Sinds 23 oktober zijn 454.368 geboorteakten van de burgerlijke stand van Zeeland ook op de website WieWasWie.nl te raadplegen. Dit vergroot de toegankelijkheid van de Zeeuwse burgerlijke stand op internet. U kunt nu via vier websites Zeeuwse borelingen en hun ouders over de periode 1796/1811-1911 raadplegen: www.zeeuwengezocht.nl, www.zeeuwsarchief.nl, www.archieven.nl en www.wiewaswie.nl.


De beschikbaarheid van de Zeeuwse geboorteakten in WieWasWie.nl biedt u de kans om de zoekmogelijkheden van deze website te leren kennen. Zo kunt u met WieWasWie (in tegenstelling tot Zeeuwen Gezocht) wél zoeken met de asterisk (*) ter vervanging van de eerste letter van een naam (voorbeeld *aljouw levert op: Baljouw, Caljouw en Kaljouw). In het uitgebreide zoekscherm is er een apart zoekveld voor de beroepsaanduiding. Ook handig is de mogelijkheid om vanuit een gevonden vermelding direct verder te kunnen zoeken naar andere gegevens van de vermelde personen in de akte.

Wij gaan verder met het toevoegen van de huwelijksakten en daarna met de overlijdensakten van de burgerlijke stand, zodat vanaf 1 januari 2013, als WieWasWie officieel van start gaat en GenLias na 15 jaar trouwe dienst verdwijnt, de Zeeuwse burgerlijke stand ook voor u via WieWasWie.nl beschikbaar is.

We zijn benieuwd naar uw ervaring.

Lees hier het bericht op het blog van WieWasWie.

dinsdag 2 oktober 2012

Genealogische Contactdag Zeeland: Maak ‘ns kennis met uw voorouders!

Zaterdag 3 november kunt u terecht bij het Zeeuws Archief. Voor het derde achtereenvolgende jaar vindt hier de Genealogische Contactdag Zeeland plaats. Evenals de twee voorgaande jaren wordt dit evenement samen met de Open Dag van het Zeeuws Archief georganiseerd.
Tegenwoordig maken steeds meer genealogische onderzoekers contact met elkaar via internet. De Genealogische Contactdag (de 36ste) biedt de gelegenheid om elkaar in levende lijve te ontmoeten en gegevens uit te wisselen. Diverse genealogische organisaties en werkgroepen presenteren zich én er is 's middags een workshop waarin de mogelijkheden van het zoeken in de website Zeeuwen Gezocht wordt toegelicht.

Impressie Genealogische Contactdag Zeeland 15 oktober 2011

Behalve met genealogie kunt u zich ook met andere dingen bezighouden; laat u verrassen door de andere programma-onderdelen. Er is die dag veel te doen en te beleven in het Zeeuws Archief. Zo kunt u met een gids de ondergrondse depots bezoeken en het persoonlijke archief van de redder van kapitein Nobile bekijken. Of gaat u zelf op ontdekkingsreis in de studiezaal, waar de experts van het Zeeuws Archief u kunnen helpen. De zaal is de hele dag beschikbaar voor onderzoek.

Voor het volledige programma van de Open Dag zie de website van het Zeeuws Archief.

Datum: Zaterdag 3 november 2012
Plaats: Zeeuws Archief, Hofplein 16, Middelburg
Tijdstip: 10.00-17.00 uur

woensdag 12 september 2012

Einde GenLias in zicht

Met de lancering van de nieuwe website WieWasWie in november van dit jaar zal er een einde komen aan de website GenLias. Voor de genealogische onderzoekers verdwijnt dan een website waarmee zij vanaf 1998 vertrouwd zijn en die voor hen een belangrijke bron is voor het onderzoek naar voorouders. De website WieWasWie.nl is al vanaf 2 juli jl. operationeel met een zogenaamde bêta-versie, waarmee nog niet alle bestanden die GenLias aanbiedt beschikbaar zijn en waarvan de zoekfunctionaliteit nog niet gelijk is aan die van GenLias.

Petitie

Deze ontwikkeling baart enkele genealogische onderzoekers zorgen en via een webpagina roepen zij hun collega-onderzoekers op een petitie te ondertekenen om de deelnemende instellingen van GenLias (waaronder het Zeeuws Archief) te vragen de website pas uit de lucht te halen als WieWasWie hetzelfde biedt als GenLias.
Dat de soep niet zo heet wordt gegeten als ze wordt opgediend blijkt uit het bericht op de website van WieWasWie.

Geen zorgen
Voor de beschikbaarheid van de Zeeuwse gegevens in GenLias hoeft u de petitie niet te ondertekenen. De data die het Zeeuws Archief indertijd aan GenLias heeft aangeleverd zijn beperkt tot de huwelijksakten van de burgerlijke stand van Zeeland 1796/1811-1922 en de overlijdensakten van de Zeeuwse gemeenten Aagtekerke t/m Hulst 1796/1811-1955. Bovendien zijn deze data al vele jaren niet meer bijgewerkt.
 
Eén-op-één
De data die het Zeeuws Archief via WieWasWie beschikbaar gaat stellen zullen wel up-to-date zijn, namelijk identiek aan de gegevens die het Zeeuws Archief aanbiedt via de websites Zeeuwen Gezocht en Archieven.nl. Dit komt doordat WieWasWie de gegevens regelmatig zal ophalen ('harvesten' in ICT-terminologie) van de website Zeeuwen Gezocht.


Wanneer?
Vanaf wanneer de Zeeuwse akten van van de burgerlijke stand, de DTB-registers en het bevolkingsregister van Middelburg in WieWasWie beschikbaar komen, is nu nog niet bekend. Het streven is dit nog in 2012 te realiseren. Wij houden u op de hoogte.

Leo Hollestelle
Beheerder Zeeuwen Gezocht

maandag 3 september 2012

Zeeuwen Gezocht is weer op snelheid

De laatste maanden waren er veel klachten over de traagheid van de website Zeeuwen Gezocht. Zoekopdrachten verliepen heel stroperig en complexere zoekopdrachten verzandden vaak in een foutmelding. In ons blogbericht van 19 april jl. hebben wij u geïnformeerd waarom de websites Zeeuwen Gezocht en Archieven.nl traag zijn en wat De Ree archiefsystemen gaat doen om dit op te lossen.
Vorige maand zijn de internetservers vervangen en is de grote database met meer dan 67 miljoen beschrijvingen, waaronder die van 7 miljoen Zeeuwen, verder geoptimaliseerd. De Ree archiefsystemen gaat nog verder met het verbeteren van de snelheid.

De effecten van deze aanpassingen zijn goed te merken. U kunt weer als vanouds aan de slag en zoeken naar het toenemende aantal vermeldingen in Zeeuwen Gezocht. We gaan gestaag naar de 7,1 miljoen vermeldingen. De laatste weken is onder andere het bevolkingsregister van Middelburg toegevoegd. Houdt de pagina Nieuw in de gaten.

Als u meer wilt weten over de aanpassingen die De Ree archiefsystemen heeft gedaan, dan kunt u dit bericht op hun website nalezen.

Leo Hollestelle
Beheerder Zeeuwen Gezocht

dinsdag 14 augustus 2012

Bevolkingsregister Middelburg is weer terug

Bij de overgang van Zeeuwen Gezocht met ISIS naar MAIS-Flexis/MAIS-Internet zijn enkele bestanden niet geconverteerd omdat deze nog enkele aanpassingen vereisten. Het grootste bestand hiervan is heden toegevoegd aan Zeeuwen Gezocht en dus raadpleegbaar voor iedereen.
Het betreft alle inschrijvingen in de 38 delen van het bevolkingsregister van Middelburg over de periode 1900-1937.

Vanaf maart 2010 hebben vrijwilligers van het Zeeuws Archief belangrijke gegevens toegevoegd aan de toenmalige index. Op dit blog hebben wij u hierover geïnformeerd.
Aan elke inschrijving in dit bevolkingsregister zijn toegevoegd de datum van inschrijving (na vestiging of geboorte in de gemeente Middelburg) en de geboortedatum van de inwoner, zodat u makkelijker kunt traceren om welke persoon het gaat. Incidenteel zijn ook toegevoegd de geboorteplaats en het adres.

Aan de index zijn ook toegevoegd het Gestichtsregister 1863-1937 (bejaardenhuizen en ziekenhuis), het Schippersregister 1871-1937 (alle in Middelburg gelegen binnenvaartschippers met hun gezinsleden) en het register van de gevangenis 1863-1904.

In totaal telt het bevolkingsregister van Middelburg over de periode 1900-1937 45 delen. De overige zeven delen betreffen de inschrijvingen tussen 1930 en 1937 en worden de komende maanden ingevoerd.

Meer informatie over deze bron via de pagina Bronnen in Zeeuwen Gezocht. U kunt deze bron in het zoekveld selecteren door te kiezen voor 'Persoon in bevolkingsregister'.

maandag 2 juli 2012

WieWasWie online

Vanaf vandaag is de website WieWasWie.nl online!
Op dit blog hebben wij u regelmatig geïnformeerd over de ontwikkeling van dit nieuwe platform voor onderzoek naar voorouders. Een samenwerking van diverse archiefdiensten in Nederland én de opvolger van de websites GenLias en Digitale Stamboom. Het was de bedoeling dat de website in oktober 2011 al online zou gaan, maar technische en organisatorische aanpassingen vertraagden de 'livegang'.

De nieuwe website begint bescheiden met een bèta-versie en met een beperkte hoeveelheid data.

Mededeling voor alle Zeeuwen-zoekers: er zit geen data uit Zeeland in deze versie van WieWasWie.nl.

Lees meer over deze nieuwe site op het blog van Bob Coret.

donderdag 7 juni 2012

Deel uw voorouders met anderen

Met internet kunt u oneindig veel informatie vinden. De gevonden gegevens kunt u voor allerlei doeleinden gebruiken. Wat is nu leuker dan om anderen (familieleden, vrienden, collega-onderzoekers) over uw vondsten te informeren. Dankzij de opkomst van sociale media is het doorgeven en delen van informatie steeds makkelijker geworden.


De Ree archiefsystemen heeft voor de website Archieven.nl én voor Zeeuwen Gezocht bij elke gevonden vermelding een knopje toegevoegd waarmee u makkelijk de gevonden gegevens kunt delen via sociale mediasites als Facebook, Twitter, Google+ en Delicious*. Bijvoorbeeld een beschrijving van archiefstukken in een archieftoegang, een foto of prent uit de beeldbank of een persoonsvermelding in Zeeuwen Gezocht. Het is ook mogelijk een gevonden vermelding per email naar iemand toesturen.

 

Daarnaast wordt op twee manieren de directe link van de vermelding getoond, de bovenste is de link die u in de adresbalk van een browser kunt plaatsen, de onderste is de link met de html-code die kan worden toegevoegd aan een website of weblog. Als u in het kadertje klikt wordt de gehele link blauw en kunt u met de rechtermuisknop de link eenvoudig kopiëren en plakken.

Met de knop Delen bieden Archieven.nl en Zeeuwen Gezocht u de mogelijkheid om makkelijk gevonden gegevens met anderen te delen. 'Deel' het voort!

* Van de vier genoemde sociale media is Delicious waarschijnlijk niet bij iedereen bekend. Het is een zogenaamde social-bookmarking-website: een website om favoriete bookmarks (favoriete websites, bladwijzers) op te slaan en te delen met andere gebruikers.

donderdag 24 mei 2012

Bent u een oer-Vlissinger?

Hebt u zich ook al eens afgevraagd of uw verre voorouders uit Vlissingen kwamen? Binnenkort is er een mogelijkheid om dit te testen. Echte Vlissingers kunnen zich namelijk aanmelden voor een DNA-onderzoek naar verwantschap tussen mensen van nu en mensen die vanaf de 15de eeuw in Vlissingen hebben geleefd. Personen die denken dat de kans groot is dat hun familie al eeuwen lang in Vlissingen woont of woonde, vragen wij om zich aan te melden voor dit onderzoek.
 
Organisatie
De gemeente Vlissingen en de Walcherse Archeologische Dienst hebben naar aanleiding van opgravingen van begraafplaatsen in de binnenstad van Vlissingen een oud-DNA-onderzoek in gang gezet. Het Forensisch Laboratorium voor DNA-Onderzoek (FLDO) van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) voert het onderzoek uit. De provincie Zeeland subsidieert het onderzoek.
Een opengelegd graf in de Sint Jacobskerk van Vlissingen

Doelen
Archeologen hebben tijdens de opgravingen aan de Oude Markt en in het Scheldekwartier vele graven van voorbije Vlissingers opgegraven. Het FLDO onderzoekt momenteel van een deel van de skeletten ook het DNA. Het onderzoek is vooral van belang, omdat in 1809 het oude archief van Vlissingen met informatie over de bevolking tot dan toe in vlammen op is gegaan. De doelen van dit onderzoek zijn de volgende:

  1. inzicht krijgen in de opbouw van de bevolking van Vlissingen in de Middeleeuwen. Vlissingen was toen een vrij kleine havenplaats, toegelegd op visserij en zeehandel  in Europa. Waar komen de Vlissingers vandaan?
  2. kijken in hoeverre de samenstelling van de bevolking veranderde, toen de stad in de Gouden Eeuw na de Middeleeuwen handel dreef over alle wereldzeeën. Kaapvaart en een grote rol in de handelscompagnieën, zoals de VOC en de WIC, hadden Vlissingen tot één van de drukste havens van de Republiek der Nederlanden gemaakt.
  3. beter beeld krijgen in hoeverre historische gebeurtenissen van invloed zijn geweest op de samenstelling van de bevolking. Stroomt er bijvoorbeeld sinds de Tachtigjarige Oorlog meer Spaans bloed door Vlissingse aderen?
  4. bijdragen aan de studie naar de evolutionaire selectie- en migratieprocessen van de moderne mens.
  5. opsporen van nakomelingen van Vlissingers die vanaf ca. 1400 in Vlissingen zijn begraven.

Wie?
We zoeken tussen de 100 en 200 mannen van binnen, maar ook buiten Vlissingen die op basis van genealogische gegevens kunnen aantonen dat hun (verre) voorouders uit Vlissingen afkomstig zijn. Hierbij gaat de voorkeur uit naar meerdere mannen uit verschillende takken van één familie om de betrouwbaarheid van de stambomen te kunnen testen. Hoe verder deze gegevens teruggaan, hoe groter de kans is dat men in aanmerking komt voor het DNA-onderzoek. Bij voorkeur kan de deelnemer aantonen dat de voorouders tot tenminste in het begin van de 19de eeuw (1809) zijn te traceren. Het gemeentearchief Vlissingen kan hierin adviseren. Het archief is het best te benaderen via gemeentearchief@vlissingen.nl.

Mannen in witte pakken nemen DNA-monsters af
Omdat familiestambomen in de regel gebaseerd zijn op verwantschap in de mannelijke lijn, is het erg lastig om het genealogische verleden van vrouwelijke verwantschapslijnen te onderzoeken. Daarom wordt er voor gekozen om voor dit project alleen verwantschap in de mannelijke lijn, via het Y-chromosoom, te onderzoeken en kunnen dus alleen mannen zich aanmelden.

Toestemming
Het is van belang dat de deelnemer voor het DNA-onderzoek toestemming geeft om de DNA-gegevens te gebruiken voor de hierboven genoemde onderzoeksdoelen. Bij de uiteindelijke monstername die in september zal plaatsvinden, wordt gevraagd daarvoor een formulier te ondertekenen. Voordat de definitieve medewerking gevraagd wordt, zal er nog een uitvoerige toelichting plaatsvinden. De uiteindelijke DNA-analyse zal anoniem en op vrijwillige basis plaatsvinden. Een deelnemer kan zich altijd terugtrekken. Het afgenomen materiaal zal op geen enkele wijze gebruikt worden voor onderzoek naar genetische aandoeningen. Ook zal informatie uit het onderzoek, als daaruit verkeerde ouderschappen blijken, niet worden teruggekoppeld aan de individuele deelnemer.

Aanmelding
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door het invullen van het formulier op internet www.vlissingen.nl/vlissingendna (ook beschikbaar op de website van de WAD: www.archeologiewalcheren.nl). Het formulier moet voor 22 juni 2012 binnen zijn bij de Walcherse Archeologische Dienst, Postbus 70, 4430 AB Middelburg. Ook kan het formulier ingeleverd worden bij het Gemeentearchief Vlissingen, Hellebardierstraat 2, 4381 JZ Vlissingen.

Voor vragen over het onderzoek en de aanmelding kan men terecht bij Bernard Meijlink van de Walcherse Archeologische Dienst (bmk@vlissingen.nl/b.meijlink@middelburg.nl/06-52552925).

Vervolgtraject
De aanmelding is open tot 22 juni 2012. In juli en augustus worden de aanmeldingen bekeken en de kandidaten geselecteerd. Medio augustus hoort u dan of u voor het onderzoek bent geselecteerd. De kandidaten krijgen een uitnodiging om in september wat DNA af te staan. Dit gebeurt door het afschrapen van wat wangslijm. In februari 2013 hopen we dan de resultaten van het onderzoek bekend te maken.

donderdag 19 april 2012

Waarom is Zeeuwen Gezocht traag?

Regelmatig ontvangen wij reacties van gebruikers waarin zij melden dat de website Zeeuwen Gezocht traag is. Je moet veel geduld tijdens het zoeken en en soms verzanden zoekvragen in een foutmelding, waardoor je niet verder kunt.
Wij begrijpen deze ergernis en hebben er bij ons werk ook last van.
We hebben onze leverancier, De Ree archiefsystemen, gevraagd waarom de snelheid van onze website de laatste weken zo is afgenomen en waarom er foutmeldingen verschijnen? Op basis van hun antwoord leggen wij uit hoe de huidige praktijk in elkaar steekt.

Deel van het geheel
De website Zeeuwen Gezocht haalt de gegevens op van een grote databaseserver waarop de data staat van alle klanten van De Ree archiefsystemen. De meeste van deze klanten zijn archiefdiensten, zoals de regionale historische centra in de provinciehoofdsteden (Gelders Archief, Het Utrechts Archief, Zeeuws Archief) en regionale en gemeentearchieven zoals Regionaal Archief Rivierenland en het gemeentearchief Vlissingen. De laatste maanden is de hoeveelheid data op deze server exponentieel gegroeid. In navolging van het Zeeuws Archief bieden steeds meer archiefdiensten persoonsbestanden (burgerlijke stand, DTB) aan met behulp van MAIS-Internet, zowel via de landelijke website Archieven.nl als via hun eigen website. Voor het Zeeuws Archief betekent dit dat persoonsgegevens uit Zeeuwse bronnen te raadplegen zijn via Archieven.nl, Zeeuwsarchief.nl en Zeeuwengezocht.nl.
De grote groei van vooral de persoonsvermeldingen (de afgelopen maanden met meer dan 20 miljoen) maakt het voor De Ree archiefsystemen noodzakelijk om een nieuwe databaseserver aan te schaffen. Een dergelijke server heeft een levertijd en moet daarna worden ingesteld.

Opschalen
Behalve een databaseserver voor de data wordt er ook nog een andere server gebruikt om het raadplegen van de data via een website mogelijk te maken. Deze server genereert de zogenaamde html-pagina's, zodat de data via websites kan worden gepresenteerd. De Ree archiefsystemen is nu bezig deze server te vervangen door meerdere 'machines' waardoor de capaciteit makkelijker kan worden vergroot, in ict-terminologie 'opgeschaald' .

Dat betekent dat binnenkort de foutmeldingen tot een minimum kunnen worden teruggebracht en dat over enkele weken ook de snelheid waarmee de zoekresultaten worden opgehaald verbeterd is.

Leo Hollestelle
Beheerder Zeeuwen Gezocht

woensdag 22 februari 2012

Vijf misverstanden over Zeeuwen Gezocht

Uit de vele reacties die wij sinds de lancering van Zeeuwen Gezocht hebben ontvangen én naar aanleiding wat er op het forum Zeeland-genealogy over Zeeuwen Gezocht wordt gezegd, maken wij op dat er enkele misverstanden zijn over de zoekmogelijkheden van de nieuwe website.

Daarom hier de vijf grootste misverstanden:

1. "Op Zeeuwen Gezocht kun je niet uitsluitend op achternaam zoeken".
Bij de zoekvelden Achternaam, Voornaam en Alle velden staat een rood sterretje (asterisk). Dit suggereert dat deze drie velden bij elke zoekopdracht moeten worden gebruikt. Echter slechts één van deze drie velden is verplicht.

2. "Op Zeeuwen Gezocht kun je niet op datum zoeken".
Dat kan wel. U kunt weliswaar via het zoekveld Periode van ... t/m ... alleen een periode in jaartallen aangeven, maar in het veld 'Alle velden' kunt u een datum invullen met de notatie dd-mm-jjjj.

3. "Het zoeken op het nieuwe Zeeuwen Gezocht is stukken moeilijker en omslachtiger en bovendien blijven vele gegevens onvindbaar".
Dat valt reuze mee. Het zoeken en vinden is een kwestie van gewenning. Veel gebruikers moeten wennen aan het feit dat de zoekresultaten niet meer met een maximum van 1.000 in één scherm worden getoond. U kunt de zoekresultaten sorteren op achternaam, voornaam en datum én u kunt gebruik maken van de verfijningopties die rechts worden getoond. Zo'n 185.000 persoonsvermeldingen in 58 bestanden uit het oude Zeeuwen Gezocht zijn nog niet beschikbaar. Deze worden in de loop van dit jaar toegevoegd. Zie voor het overzicht deze pagina.

3. "Op Zeeuwen Gezocht kun je niet per gemeente en per soort alle akten bekijken".
Dat kan wel. Via de toegang van de registers van de burgerlijke stand van Zeeland kunt u per voormalige gemeente de gegevens uit de akten van geboorten, huwelijken en echtscheidingen en overlijden per registerjaar in numerieke volgorde raadplegen. Op dit blog leggen wij uit hoe dit werkt. Klik hier voor de toelichting.

5. "Doordat de wildcard * pas na de derde letter kan worden gebruikt, is het bijna onmogelijk om op spellingvarianten van namen te zoeken".
Het gebruik van de * (asterisk) na de derde letter vinden wij ook niet handig, maar een hulpmiddel zijn de synoniemenlijsten op voornamen en op achternamen. Op dit moment zijn wij deze lijsten aan het bijwerken en aanvullen. Daarom ontvangen wij graag uw suggesties, want door uw onderzoek heeft u inzicht in de voorkomende spellingvarianten.

Leo Hollestelle, beheerder Zeeuwen Gezocht

P.S. Als u automatisch op de hoogte wilt blijven van berichten op dit blog, meld u dan aan door uw emailadres in te voeren in het vakje 'Volg dit blog via email'.

woensdag 15 februari 2012

Alle 416 stemmers bedankt!

Gisteren vond de uitreiking plaats van de Geschiedenis Online Prijs 2011. De website Zeeuwen Gezocht was een van de 320 websites die meedingden naar deze prijs. Via dit weblog hebben wij u hierover uitgebreid geïnformeerd en hebben wij u opgeroepen om op onze website te stemmen.

De winaars
Zeeuwen Gezocht was genomineerd voor twee categorieën: voor de prijs van de vakjury in de categorie Archiefdiensten en voor de publieksprijs. Voor deze laatste categorie was het de bedoeling om zoveel mogelijk stemmen te vergaren.
In de categorie Archiefdiensten ging de prijs naar de website Velehanden.nl van het Stadsarchief Amsterdam. De jury vindt deze website echt vernieuwend: een site die optimaal gebruik maakt van de mogelijkheden van internet en invulling geeft aan de crowd sourcing-filosofie. De website is bekend door het project voor het online indiceren van de militieregisters.
De publieksprijs ging naar de Heemkundekring Deurne met de website Deurnewiki.nl.
De website Velehanden.nl ontving ook de hoofdprijs van de Geschiedenis Online Prijs 2011.

Het Zeeuws Archief is met Zeeuwen Gezocht buiten de prijzen gevallen. Jammer, maar we zijn trots op het feit dat wij voor twee categorieën waren genomineerd. Wij feliciteren onze collega's van het Stadsarchief Amsterdam met de prijs. De website Velehanden.nl is inderdaad een vernieuwend initiatief waarmee de hele wereld kan worden ingeschakeld bij het indiceren van bronnen met persoonsgegevens.

Stemmen
De winnaar van de publieksprijs, Deurnewiki.nl, vergaarde in totaal 1.391 stemmen. Zeeuwen Gezocht slechts 416. Gedurende de periode dat er kon worden gestemd (15 december 2011 t/m 10 februari 2012) hebben 12.205 verschillende mensen de website Zeeuwen Gezocht bezocht (dat noemen we unieke bezoekers). Dat betekent dat slechts 3,4 % van onze bezoekers heeft gestemd. "Hoe komt dat?", vragen we ons af. Is het aantrekkelijker om op websites van plaatselijke historische verenigingen te stemmen dan op de websites van (archief)instellingen of zijn veel gebruikers door de vernieuwing van Zeeuwen Gezocht wat gereserveerder geworden? De stemmers onder u hebben hun stem gemotiveerd met positieve woorden. Hartelijk dank hiervoor. Dat we nu geen € 2.500 extra voor ons volgende digitaliseringsproject hebben is jammer, maar niet onoverkomelijk.


Meer informatie over de uitreiking van de Geschiedenis Online Prijs 2011

vrijdag 3 februari 2012

Uw stem is 2.500 euro waard

U kunt nog tot en met 10 februari a.s. stemmen op de websites die meedoen met de Geschiedenis Online Prijs 2011. Voor deze prijs is de website Zeeuwen Gezocht door een vakjury uitgekozen als één van de kanshebbers in de categorie Archiefdiensten. Daar zijn we heel blij mee.

Behalve waardering van een vakjury, vinden wij waardering door ons publiek even belangrijk. U kunt namelijk ook aangeven welke websites ú goed vindt. Voor deze publieksprijs is onze website nog steeds in de race, al staan we niet meer in de voorlopige top tien die op 1 februari jl. is gepubliceerd.
Daarom roepen wij u op om op de website Zeeuwen Gezocht te stemmen. U hoeft niet per se uw stem te motiveren, het invullen van uw emailadres is voldoende.

Stem nu op Zeeuwen Gezocht

De winnaar van de publieksprijs ontvangt € 2.500. Als we de publieksprijs winnen, willen wij dit bedrag besteden aan een nieuw digitaliseringsproject. Omdat voor een dergelijk project meer geld nodig is, willen wij onderzoeken in hoeverre u bereid bent een financiële bijdrage te leveren. Wij hebben een enquête opgesteld waarmee wij u hierover enkele vragen willen stellen. Op die manier kunnen we samen nog meer bronnen optimaal toegankelijk maken op internet. Dat is in u en ons belang!

Klik hier voor de enquête.

maandag 23 januari 2012

Heeft u al gestemd?

Vanaf 15 december vorig jaar kan er gestemd worden op 320 websites die meedingen naar de Geschiedenis Online Prijs 2011 voor de beste Nederlandse website over geschiedenis. Zeeuwen Gezocht is een van de deelnemers. We zijn met de website in de race voor de prijs van de vakjury én voor de prijs van het publiek. De driekoppige vakjury heeft inmiddels Zeeuwen Gezocht genomineerd in de categorie Archiefdiensten

In zes weken tijd  hebben veel mensen op Zeeuwen Gezocht gestemd. De website staat in de top twintig (stand per 23 januari) van de websites voor de publieksprijs.

Als u nog niet op ons hebt gestemd, doe dit dan zo snel mogelijk. Al tien jaar levert onze website een belangrijke bijdrage aan het genealogisch en het historisch onderzoek in Nederland en daarbuiten. Zeeuwse bronnen met persoonsgegevens zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week wereldwijd toegankelijk voor iedereen. Uw stem is een blijk van waardering voor de inspanningen van het Zeeuws Archief (medewerkers en vrijwilligers). Het is voor ons een stimulans om nog meer bronnen (en scans) toe te voegen en om de website verder te verbeteren.
 
Stem nu op Zeeuwen Gezocht

De Geschiedenis Online Prijs is een initiatief van Archieven.nl en Historisch Nieuwsblad en wordt nu voor de zesde keer uitgeloofd. Eerdere winnaars waren het Anne Frank Huis (2010), het Scholtenhuis (2009) en het Rijksmuseum van Oudheden (2008).

donderdag 19 januari 2012

Cursussen in het Zeeuws Archief


In de maanden februari en maart organiseert het Zeeuws Archief enkele cursussen die voor de gebruikers van Zeeuwen Gezocht interessant zijn:

Wegwijs in archieven van notarissen
Had mijn voorouder een testament? Waar kan ik de koopakte van het huis van mijn overgrootvader vinden? Wat hadden mijn betovergrootouders eigenlijk allemaal aan bezittingen? Het antwoord op dit soort vragen ligt meestal in de archieven van de notarissen. In Zeeland waren vanaf het eind van de zestiende eeuw notarissen werkzaam. Zij werden – en worden nog steeds – benoemd door de overheid en maken als onafhankelijke personen authentieke akten op. Deze akten hebben een juridische waarde en bieden partijen die met elkaar een overeenkomst aangaan of iets willen regelen rechtszekerheid. De inhoud van de notariële akten valt onder het personen- en familierecht, onroerend zakenrecht en rechtspersonenrecht. Behalve op de inhoud van de diverse notariële akten gaat archivaris Leo Hollestelle ook in op het werkgebied van de notarissen in Zeeland en over de mogelijkheden voor genealogisch en lokaal-regionaal-historisch onderzoek.
Cursusinformatie:
Docent : dhr. L.M. Hollestelle
Duur : 1 zaterdagochtend van 10.30 – 12.30 uur
Aanvang : zaterdag 4 februari 2012, 10.30 uur
Cursusplaats : Zeeuws Archief, Hofplein 16, Middelburg
Cursusgeld : € 22,– ; Vrienden van het Zeeuws Archief € 19,–
Aanmelden : via website www.volksuniversiteitzeeland.nl > Archief


Zeeuwen en belastingen.Wegwijs in belastingarchieven uit de Rekenkamer van Zeeland
‘Hin cent te vêê, éé!’, riep ooit het boerinnetje in de reclame van Zeeuws Meisje boter. Nog steeds hebben Zeeuwen de naam op de penning te zijn. Of dat zo is laten wij aan een ieders eigen oordeel over. Maar als het om belastingen betalen gaat, verschillen de Zeeuwen niet veel van anderen. Het gaat niet echt van harte en het is altijd veel. Was dat vroeger ook al zo? Dankzij het uitgebreide archief van de Rekenkamer van Zeeland weten we veel over de in het gewest Zeeland geheven belastingen. Ivo van Loo heeft de belastingarchieven bestudeerd en helpt u inzicht te krijgen in de diverse belastingen tussen 1600-1800, die voor de onderzoeker van de (familie)geschiedenis van belang zijn. Uniek aan het archief van de Zeeuwse Rekenkamer is dat niet alleen de rekeningen bewaard bleven maar ook de daarbij behoren bijlagen. In deze bijlagen, de acquitten genaamd, is gedetailleerde informatie te vinden over bezit en welstand van de Zeeuwse bevolking (familiegeld, ambtgeld, trouwgeld, haardstedegeld, dienstbodegeld, karos-, wagen- en paardegeld). De cursus behandelt al deze belastingen aan de hand van de originele archiefbronnen en is een aanrader voor iedereen die zich in de Zeeuwse belastinggeschiedenis wil verdiepen.
Cursusinformatie:
Docent : dhr. I.J. van Loo
Duur : 1 zaterdagochtend van 10.30 – 12.30 uur
Aanvang : zaterdag 3 maart 2012, 10.30 uur
Cursusplaats : Zeeuws Archief, Hofplein 16, Middelburg
Cursusgeld : € 22,– ; Vrienden van het Zeeuws Archief € 19,–
Aanmelden : via website www.volksuniversiteitzeeland.nl > Archief


Bombardement op Middelburg en archiefonderzoek
Op 17 mei 1940 werd de stad Middelburg gebombardeerd. Veel gebouwen werden verwoest en ‘slechts’ 22 mensen kwamen om het leven. Na het bombardement is er veel geschreven over het hoe en waarom. In 2010 verscheen een lijvig boekwerk over het vergeten bombardement op Middelburg. Daarvoor werd nieuw onderzoek gedaan in Nederlandse, Duitse, Franse en Engelse archieven. Was het een terreurbombardement? Hebben de Fransen branden gesticht? Wat was de rol van de Engelsen in de meidagen van 1940? En hoe kwam men aan het aantal van 22 slachtoffers? Drie van de vijf schrijvers van het boek, Peter Sijnke, Tobias van Gent en Anneke van Waarden-Koets, belichten hun onderzoek in de archieven en vertellen over de conclusies die zij op basis daarvan hebben getrokken.
Cursusinformatie:
Docenten : dhr. P.W. Sijnke, dhr. T. van Gent, mevr. A. van Waarden-Koets
Duur : 2 maandagavonden (12 en 19 maart) van 19.30 – 21.30 uur
Aanvang : maandag 12 maart 2012, 19.30 uur
Cursusplaats : Zeeuws Archief, Hofplein 16 Middelburg
Cursusgeld : € 39,- ; Vrienden van het Zeeuws Archief € 35,-
Aanmelden : via website www.volksuniversiteitzeeland.nl > Archief

vrijdag 6 januari 2012

Zeeuwen Gezocht in 2012

Een nieuw jaar biedt weer nieuwe kansen. Na de indrukwekkende cijfers over 2011 informeren wij u nu over onze plannen met Zeeuwen Gezocht in 2012. Wat kunt u verwachten?

Scans
Dit jaar zullen de scans van de akten van de burgerlijke stand van de voormalige gemeenten op Schouwen-Duiveland beschikbaar komen in Zeeuwen Gezocht. Deze scans zijn gekoppeld aan de bestanden in de database, wat betekent dat u behalve de ingevoerde gegevens uit de akten ook de scans van de akten kunt bekijken. We gaan hiermee de 'concurrentie' aan met FamilySearch, waar u scans in zwart-wit zonder data kunt raadplegen.
Daarnaast willen we voor de zomer de Archiefbank in gebruik nemen. Via de Archiefbank kunnen onderzoekers een aanvraag doen voor het digitaliseren van archiefstukken. Deze aanvraag wordt vervolgens door het Zeeuws Archief getoetst aan een aantal criteria (materiële staat, openbaarheid, formaat, eventuele auteursrechten) aan de hand waarvan wordt bepaald of het verzoek kan worden ingewilligd. Na digitalisering worden de images via Archieven.nl (en zeeuwengezocht.nl) op het web geplaatst en kan iedereen het materiaal downloaden. Hiervoor moet een klein bedrag worden betaald. Op die manier worden er inkomsten gegenereerd waarmee nieuw materiaal gedigitaliseerd kan worden.
De Archiefbank maakt dus het mogelijk scans te bestellen van archiefstukken in plaats van de kopieën in papieren vorm. Bij Het Utrechts Archief is de Archiefbank al enige tijd in gebruik.

Nieuwe bestanden
U bent uiteraard nieuwsgierig welke nieuwe gegevens wij in 2012 zullen toevoegen aan de database. Deze week zijn we begonnen met het toevoegen van de akten van de burgerlijke stand die met ingang van 1 januari van dit jaar openbaar zijn geworden: de geboorteakten van 1911, de huwelijksakten van 1936 en de overlijdensakten van 1961. Door de overgang naar de nieuwe website Zeeuwen Gezocht waren we daar nog niet aan toegekomen. Wekelijks worden de nieuwe akten toegevoegd. Op de bronnenpagina's van de akten van de burgerlijke stand houden wij precies bij welke gemeenten zijn aangevuld.
Ook willen wij dit jaar de bestanden toevoegen die we nog niet hebben geconverteerd. Het grootste bestand hiervan is het Bevolkingsregister van Middelburg 1900-1937. Voor het overzicht klik hier.
We besteden dit jaar ook aandacht aan het verder verbeteren van de data van de ingevoerde akten van de burgerlijke stand. Dagelijks ontvangen wij nog steeds reacties van onze gebruikers met opmerkingen over vermeende fouten. Omdat wij nu ook de scans aan de databestanden koppelen is het belangrijk dat de kwaliteit van de ingevoerde gegevens wordt verbeterd.

Website
De website Zeeuwen Gezocht wordt verder aangevuld met informatie over de vele bronnen die beschikbaar zijn. Vorig jaar is hiermee al een begin gemaakt met het toevoegen van teksten uit de uitverkochte publicatie Zeeuwen Gezocht. Gids voor stamboomonderzoek in Zeeland uit 2003.

Facebook
U kunt nu ook vriend worden van Zeeuwen Gezocht op Facebook, met 750 miljoen gebruikers de grootste sociale netwerksite van de wereld. Via Facebook kunnen wij snel informatie over Zeeuwen Gezocht met iedereen delen en er is de mogelijkheid om hierop te reageren.

Heeft u al gestemd?
Tot slot nog even aandacht voor de Geschiedenis Online Prijs 2011.
In ons blogbericht van 16 december 2011 hebben wij u geïnformeerd over de aanmelding van de website Zeeuwen Gezocht voor deze prijs. Als u deze website van het Zeeuws Archief waardeert, laat dit dan zien door uw stem uit te brengen. Uw blijk van waardering is voor ons een stimulans. Lees hier de reacties die van degenen die al op onze website hebben gestemd.

Leo Hollestelle, beheerder Zeeuwen Gezocht

dinsdag 3 januari 2012

Zeeuwen Gezocht in 2011

Evenals over de jaren 2009 en 2010 presenteren wij u hierbij de cijfers van vorig jaar, 2011. Een belangrijk jaar voor de website Zeeuwen Gezocht. Op 28 december was het tien jaar geleden dat het Zeeuws Archief een aparte website met de naam Zeeuws Archief ISIS lanceerde met persoonsgegevens uit diverse bronnen, vooral de akten van de burgerlijke stand. We begonnen met 1 miljoen persoonsvermeldingen en de stand per 1-1-2012 is bijna 7 miljoen.
Eind oktober is de website grondig gewijzigd. Het programma ISIS werd vervangen door MAIS-Flexis/MAIS-Internet van De Ree archiefsystemen en de website kreeg het uiterlijk van de website van het Zeeuws Archief. Voor de meeste gebruikers was deze wijziging een grote verandering, die niet altijd positief werd gewaardeerd. Na twee maanden kunnen we zeggen dat de meesten van u al behoorlijk zijn gewend en zelfs weer enthousiast worden.
Op basis van de webstatistiek van de website hebben wij de gegevens op een rijtje gezet. Voor de vernieuwde website gebruiken we nu Google Analytics. Deze statistiek is gratis en in deze tijd telt ook voor het Zeeuws Archief elke besparing mee.


Aantallen bezoekers en bezoeken
Zeeuwen Gezocht met ISIS heeft over de periode januari t/m oktober 182.000 bezoekers (608 per dag) opgeleverd, die in totaal meer dan 2 miljoen pageviews hebben gedaan. Een behoorlijk aantal, want in 2009 telden we over twaalf maanden 179.000 bezoekers (490 per dag) en in 2010 198.000 (542 per dag). In totaal werd Zeeuwen Gezocht in de maanden november en december 41.300 keer bezocht, door in totaal 13.533 bezoekers.

Hoe komt u 'binnen'?

Dit schema laat de bezoekersstroom zien. Per land is te zien via welke pagina de mensen 'binnenkomen'. De meesten via de directe url www.zeeuwengezocht.nl (16.700), maar ook via de de pagina met het zoekscherm (/nl/zoeken) (12.800). Vervolgens is te zien bij 1e interactie dat de meesten (16.200) naar de zoekpagina gaan en dat 1.420 mensen naar de pagina Bronnen gaan.

Waar komt u vandaan?
Over de maanden november en december met het vernieuwde Zeeuwen Gezocht kunnen we goed nagaan wat de herkomst van de bezoekers is.
Herkomst        Bezoekers           Bezoeken
Nederland 11.887 36.707
België 526 1.619
Rest Europa 305 809
Noord-Amerika 636 1.653
Zuid-Amerika 16 24
Afrika 8 11
Azië 51 119
Australië/Nieuw-Zeeland 79 293

Rechtsboven ziet u het 'bouncepercentage' staan. Dat is gemiddelde aantal bezoekers dat de website verlaat na één pagina. Een hoog bouncepercentage geeft volgens Google aan dat de bestemmingspagina niet genoeg uitnodigt om de pagina verder te doorzoeken. Een bouncepercentage tussen 40 en 60% is over het algemeen normaal voor een website. Met een percentage van minder dan 20% scoort Zeeuwen Gezocht dus heel goed.

Hoeveel zoekvragen stelt u?
MAIS-Internet biedt ons de mogelijkheid om precies na te gaan hoeveel zoekvragen u hebt gesteld aan Zeeuwen Gezocht. In eerste vijf dagen van de nieuwe website (26/27 t/m 31 oktober) werden er 57.601 zoekvragen 'afgevuurd', dat is 11.520 per dag. In de maand november waren er dat 302.992 (10.100 per dag) en in december 274.159 (8.844 per dag). U zult begrijpen dat de eerste dagen regelmatig zoekopdrachten 'verzandden'. Wij kunnen nu ook nagaan hoe u zoekt. Daarover zullen wij binnenkort een blogbericht schrijven.

Aantallen persoonsvermeldingen
Het aantal persoonsvermeldingen in Zeeuwen Gezocht is teruggelopen. Bij de laatste update met ISIS in januari groeide het aantal vermeldingen nog met 108.000 tot 7.226.016, maar doordat wij niet alle bestanden hebben geconverteerd naar MAIS-Flexis is de stand per 1-1-2012: 6.949.101. Voor de volledigheid: het overzicht van de bestanden die nog niet zijn toegevoegd aan de nieuwe website vindt u hier.
Hoeveel reacties ontvangen wij van u?
Om u een idee te geven van het aantal reacties dat wij van u per email ontvangen presenteren wij het overzicht over de jaren 2003-2011. Afgelopen jaar ontvingen wij bijna 3.000 reacties. De meeste betreffen de meldingen van vermeende fouten. Dankzij uw alerte bijdragen wordt de database steeds betrouwbaarder. 
Zeeuwen Gezocht Blog


Het weblog van Zeeuwen Gezocht trok in totaal 19.620 bezoekers, dat is 53 per dag. De grafiek laat duidelijk zien dat de meeste bezoekers en pageviews worden geteld als wij belangrijke berichten op het weblog zetten, zoals in januari informatie over de update, in mei over de feestelijke afsluiting van het invoeren van de akten van de burgerlijke stand en in oktober/november over de nieuwe website.

Twitter
Het aantal volgers van Zeeuwen Gezocht op twitter steeg van 151 naar 227. Omdat Twitter een snel medium is worden deze volgers altijd als eerste door ons geïnformeerd.

In ons volgende blogbericht informeren wij u over onze plannen voor 2012.
Een voorspoedig nieuw jaar toegewenst.

Leo Hollestelle, beheerder Zeeuwen Gezocht