dinsdag 20 december 2011

Een zesplus voor Zeeuwen Gezocht

Resultaten enquêtes gebruikers Zeeuwen Gezocht

In de maand oktober en begin november hebben twee studenten van de opleiding Archiefwetenschappen van de Universiteit van Amsterdam onderzoek gedaan naar het zoekgedrag en de tevredenheid van 50 geselecteerde gebruikers van de website Zeeuwen Gezocht. Deze opdracht hebben zij gedaan voor het vak 'Information Retrieval', een Engelse omschrijving voor onder andere het zoeken in databases.
Omdat het Zeeuws Archief in de maand oktober over zou gaan van Zeeuwen Gezocht met de database ISIS naar een website met MAIS-Internet van De Ree archiefsystemen was dit voor de twee studenten een uitgelezen gelegenheid om het oordeel van gebruikers te onderzoeken. De geselecteerde gebruikers zijn over beide websites geënquêteerd. Hoe beoordelen de gebruikers de database die al bijna tien jaar online is en wat zijn hun reacties op de nieuwe database? Zijn er belangrijke verschillen in de 'usertevredenheid' (gebruikerstevredenheid) over de oude en nieuwe website?

De twee studenten hebben drie aspecten onderzocht: 1. zoekgedrag, 2. vindbaarheid en 3. 'usertevredenheid' en snelheid. 

De gebruikte zoekvelden
Zoekgedrag
Aan de hand van de webstatistiek van Zeeuwen Gezocht blijkt dat de website elke dag van de week met nagenoeg dezelfde aantallen wordt bezocht. Er is geen enkele dag die eruit springt. In de namiddag en 's avonds tussen 20.00 en 22.30 uur wordt de website het meest geraadpleegd. De meeste bezoekers komen uit Nederland (84%) gevolgd door de Verenigde Staten en België. Opvallend is het grote aantal Zeeuwen dat de website bezoekt (o.a. te zien aan de provider Zeelandnet).
Bijna iedereen zoekt familiegegevens (90%), maar ook biografische persoonsgegevens scoren hoog (80%). 65% van de gebruikers zoekt langer dan een uur. Hieruit blijkt dat we een zeer trouwe groep gebruikers hebben benaderd.
Meer dan de helft van de zoekvragen gebeurt met drie zoekwoorden, ruim een kwart van de zoekvragen met twee woorden.


Vindbaarheid
In de eerste enquête naar het gebruik van Zeeuwen Gezocht met ISIS gaf 93% van de gebruikers aan heel goed te weten wat men zoekt en dat ook daadwerkelijk vindt. De inhoud van de database van de website is bij deze gebruikers goed bekend.
De meeste gebruikers zijn ook bekend met de zogenaamde 'advanced searchoperators', dat zijn hulptekens die je kunt gebruiken bij het zoeken, zoals *, ?, [ ] en ' of ". De searchoperators die moeten worden gebruikt bij de nieuwe website leverden toch wel wat irritatie op, vooral het gebruik van de asteriks (*)  ná de derde letter. Met de oude website had 40% geen problemen met verschillende schrijfwijzen van namen omdat de synoniemenlijsten naar behoren werkte. Doordat deze lijsten in de nieuwe website nog niet beschikbaar waren, leverde dat meer ontevredenheid op ten aanzien van het vinden van vooral achternamen.

Oordeel nieuwe website kort na de lancering op 27 oktober
'Usertevredenheid' en snelheid
Kort samengevat was de tevredenheid van de 50 geënquêteerde gebruikers over Zeeuwen Gezocht met ISIS hoog: gemiddeld een 9-. Vooral de snelheid en de presentatie van de gegevens scoorden goed. Ook de informatie op de website wordt gewaardeerd. De uitkomsten van dezelfde vragen over de tevredenheid bij de nieuwe website waren aanmerkelijk negatiever. De snelheid was lager en men moest behoorlijk wennen aan de andere manier van zoeken en de presentatie van de gegevens. Met het rapportcijfer 6+ scoort de nieuwe website toch voldoende. De waardering voor de nieuwe website is de laatste weken aan het stijgen. Eén van de geënquêteerde gebruikers mailde deze week: "Ik zou nu een 7 geven".

Conclusie
Met dit onderzoek van de twee studenten van de Universiteit van Amsterdam hebben wij meer inzicht gekregen in de waardering van de oude en de nieuwe website. Dat Zeeuwen Gezocht met ISIS goed zou scoren hadden we wel verwacht. In tien jaar tijd kan bijna iedereen lezen en schrijven met de website en uit de loggegevens lijkt wel dat veel gebruikers ermee opstonden en ermee naar bed gingen. Dat de waardering voor de nieuwe website stijgt, stemt ons tevreden. Er zijn sinds de lancering enkele aanpassingen gedaan, waaronder de beschikbaarheid van de synoniemenlijsten. Daarnaast is er ook nog het menselijke aspect van wennen aan iets nieuws en dat heeft tijd nodig.

De scriptie van de studenten 'Wat vinden de gebruikers van Zeeuwen Gezocht? Vergelijkend onderzoek met behulp van enquêtering naar het oordeel van gebruikers van genealogische databases' is door hun docent met een 8 beoordeeld. Wij feliciteren de dames met dit resultaat.

Leo Hollestelle, beheerder Zeeuwen Gezocht

vrijdag 16 december 2011

Stem op Zeeuwen Gezocht

De website Zeeuwen Gezocht is deelnemer aan de Geschiedenis Online Prijs 2011. De prijs wordt jaarlijks toegekend aan de beste Nederlandse website over geschiedenis. De winnaar van de publieksprijs krijgt 2.500 euro. 

Naast het publiek wijst ook een vakjury een winnaar aan. De jury beoordeelt geschiedeniswebsites in drie categorieën: Archiefdiensten; Verenigingen en particulieren; Musea en Themasites. Gekeken wordt onder andere naar toegankelijkheid, gebruiksvriendelijkheid, betrouwbaarheid en originaliteit.

Wij roepen alle gebruikers van Zeeuwen Gezocht op te stemmen. Al tien jaar levert onze website een belangrijke bijdrage aan het genealogisch en het historisch onderzoek. Zeeuwse bronnen met persoonsgegevens zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week wereldwijd toegankelijk voor iedereen. Uw stem is een blijk van waardering voor de inspanningen van het Zeeuws Archief (medewerkers en vrijwilligers). Het is voor ons een stimulans om nog meer bronnen (en scans) toe te voegen en om de website verder te verbeteren.

Stem nu op Zeeuwen Gezocht

De Geschiedenis Online Prijs is een initiatief van Archieven.nl en Historisch Nieuwsblad en wordt nu voor de zesde keer uitgeloofd. Eerdere winnaars waren het Anne Frank Huis (2010), het Scholtenhuis (2009) en het Rijksmuseum van Oudheden (2008).

dinsdag 6 december 2011

Zoeken met synoniemen is nu mogelijk

Een belangrijk verschil tussen het nieuwe Zeeuwen Gezocht en het oude met ISIS is het feit dat meerdere schrijfwijzen van voornamen en achternamen niet automatisch worden getoond in de zoekresultaten. Het ontbreken van deze mogelijkheid is één van de meest geuite reacties op de nieuwe website.

In ons blogbericht van 8 november jl. hebben wij aangekondigd dat De Ree archiefsystemen bezig is met het toevoegen van de synoniemenlijsten van voor- en achternamen aan de database. Nu, een maand later, kunt u bij elke zoekactie zelf instellen dat ook meerdere schrijfwijzen van een voor- en of achternaam in de resultaten worden getoond.

Let op: Druk eerst op ctrl-F5 om de zoekpagina te verversen om daarmee de knopjes te activeren. Dit hoeft u alleen de eerste keer te doen. U kunt het zoeken met synoniemen 'aan' (groen V-tje) of 'uit' (rood kruisje) zetten.


Probeert u eens te zoeken met de achternaam: Maliepaard. U zult zien dat ook andere schrijfwijzen van deze naam in het zoekresultaat worden vermeld.

Handmatig bijgewerkt
De synoniemenlijsten van voor- en achternamen zijn het resultaat van 10 jaar Zeeuwen Gezocht met ISIS. Voor een groot deel zijn koppelingen van voor- en achternamen op basis van reacties van gebruikers gemaakt. Suggesties kunt u aan ons blijven insturen via Reageren.

De synoniemenlijsten die wij met Zeeuwen Gezocht ISIS gebruikten kunt u bekijken (stand update 20, januari 2010): voornamen en achternamen (spreadsheets in Google Docs).

Leo Hollestelle, beheerder Zeeuwen Gezocht