woensdag 31 augustus 2011

Zeeuwen Gezocht en WieWasWie : update stand van zaken

Het is al weer bijna twee maanden geleden dat wij u informeerden over de stand van zaken met betrekking tot de nieuwe website Zeeuwen Gezocht en het landelijke platform WieWasWie.nl. Door de vakantieperiode lagen de werkzaamheden op een lager pitje, maar er is voortgang geboekt.

Zeeuwen Gezocht
De naar MAIS-Flexis geconverteerde bestanden, zoals de DTB-registers, Kadastrale registers 1832, Gedetineerden, Emigranten, Adresboeken Middelburg enzovoorts, zijn in de database ingericht. Dat was een hele klus omdat de veldstructuur van deze bestanden niet altijd gelijkvormig was. Het toevoegen van databestanden in een ORACLE-database vereist dat de structuur van de bestanden meer gelijkvormig is dan in de database van SIS/ISIS. Dat heeft als gevolg dat de presentatie van de verschillende soorten bronnen er anders uit zal zien dan u bent gewend in het huidige Zeeuwen Gezocht.
De komende weken worden de geconverteerde bestanden uitgevoerd (geëxporteerd) naar MAIS-Internet en wordt de zoekingang ingericht.
Het ontwerp van de nieuwe website Zeeuwen Gezocht is klaar. We kunnen alvast verklappen dat de website heel veel lijkt op die van het Zeeuws Archief. De komende maand worden ook de tekstpagina's herschreven en aangepast voor de vernieuwde website. Kortom, het einde is in zicht. We hopen uiterlijk vóór 15 oktober - dan is het Zeeuwse Genealogische Contactdag in het Zeeuws Archief - met Zeeuwen Gezocht-nieuwe-stijl online te zijn.


Francois de Reu (1796-1899), de oudste Zeeuw van de 19de eeuw, blijft de mascotte van Zeeuwen Gezocht

Veel belangstelling
Tot die tijd kunt u nog gebruik maken van gegevens via de huidige website. Uit de statistieken blijkt dat de belangstelling voor de Zeeuwse persoonsgegevens nog steeds erg groot is. Het aantal bezoeken is al maanden hoger dan het gemiddelde van de afgelopen jaren en vooral het aantal pageviews (geraadpleegde pagina's) is erg hoog. In de maand juli lagen de bezoekerscijfers en de pageviews hoger dan in dezelfde maand in de voorgaande jaren, terwijl er deze keer geen update was. U bent duidelijk nog niet uitgekeken op de 2,8 miljoen records in de database. De mogelijkheid die de website Familysearch biedt om scans van de akten van de burgerlijke stand van Zeeland te raadplegen levert ook veel reacties op met foutmeldingen. U kunt nu zelf zien wat er precies in de akten staat.

WieWasWie
Met spanning wordt door veel mensen (ook door de medewerkers van het Zeeuws Archief) uitgekeken naar de lancering van deze nieuwe, nationale website voor onderzoek naar personen in historische bronnen. Aanvankelijk was deze lancering gepland voor medio september, maar in de laatste berichten wordt de laatste week van oktober genoemd. Begin september wordt een gebruikerstest gehouden, waarvoor naast de deelnemende archiefinstellingen ook een groep van toekomstige gebruikers is geselecteerd. De deelnemende instellingen zijn nu druk bezig met het doorspreken van de 'spelregels (het contract) voor deelname. We houden de ontwikkelingen in de gaten. Meer nieuws kunt u lezen op het weblog van WieWasWie.

Leo Hollestelle, beheerder Zeeuwen Gezocht