dinsdag 5 juli 2011

Zeeuwen Gezocht en WieWasWie : update stand van zaken

U bent vast benieuwd hoe het staat met de nieuwe ontwikkelingen die dit jaar in gang zijn gezet op het gebied van het beschikbaar stellen en raadplegen van persoonsgegevens uit openbare archiefbronnen. De website Zeeuwen Gezocht zal een metamorfose ondergaan en landelijk zal de website WieWasWie de huidige websites GenLias en Digitale Stamboom vervangen.

Zeeuwen Gezocht
De afgelopen maanden zijn honderden persoonsbestanden die in Zeeuwen Gezocht te raadplegen zijn (akten burgerlijke stand, DTB, emigranten, gedetineerden, Kadaster enzovoorts) geconverteerd van Access naar MAIS-Flexis. De conversie van de akten van de burgerlijke stand was in maart klaar en de bestanden zijn vanaf april al te raadplegen via de website Archieven.nl. De conversie van de overige bestanden is nu in de fase van nabewerking. De ervaring van de afgelopen maanden leert dat conversie van datagegevens van de ene naar de andere applicatie een intensieve klus is. De verwachting is dat niet alle bestanden die nu in Zeeuwen Gezocht zijn opgenomen bij de lancering van de vernieuwde website beschikbaar zullen zijn.
Het streven is om de vernieuwde website Zeeuwen Gezocht, met de database van MAIS-Flexis begin oktober online te zetten. We proberen dan ook van enkele gemeenten de scans van de akten van de burgerlijke stand online beschikbaar te hebben.

Nieuwe functionaliteiten
Het zal er straks heel anders uitzien en het zal ook heel anders werken. De data is natuurlijk hetzelfde, maar er zijn nieuwe zoekmogelijkheden. Het bestellen van kopieën zal anders gaan en de scans van de akten van de burgerlijke stand kunnen worden ingezien. Deze scans zijn van betere kwaliteit dan die op de website van Familysearch en bovendien zijn de scans gekoppeld aan de gegevens van de akten, zoals die al vanaf de start van Zeeuwen Gezocht in 2001 te raadplegen zijn. Het is mogelijk deze scans – tegen betaling – te downloaden.

WieWasWie
Het projectteam van WieWasWie werkt hard om dit nieuwe landelijke platform voor onderzoek naar personen in archiefbronnen in de loop van september te lanceren. De afgelopen maanden zijn er proefconversies van bestanden uitgevoerd. In WieWasWie zijn de akten van de burgerlijke stand van heel Nederland raadpleegbaar. Ook biedt de website de mogelijkheid de gevonden gegevens in een stamboomprogramma te verwerken en te publiceren. Ook het delen van gegevens met andere gebruikers behoort tot de mogelijkheden.
Doordat het Zeeuws Archief alle persoonsdata heeft geconverteerd naar MAIS-Flexis kan de data die WieWasWie aanbiedt (burgerlijke stand, DTB, memories van successie) makkelijk in de database van dit platform worden ingelezen. Het voordeel voor ons is dat we de data maar op één plaats hoeven te beheren.

Beschikbaarheid
Al deze voorbereidingen hebben als resultaat dat straks persoonsgegevens uit de bronnen van het Zeeuws Archief op drie websites zijn te raadplegen:
1. via de (nieuwe) website Zeeuwen Gezocht
2. via de website Archieven.nl
3. via de website WieWasWie.nl.
Omdat het Zeeuws Archief via de website Archieven.nl ook de toegangen op de archieven en verzamelingen én de beeldbank beschikbaar stelt, kan via die website makkelijk worden gezocht naar aanvullende gegevens over personen (bijvoorbeeld gegevens in diverse overheidsarchieven, kerkarchieven en beschreven personen op foto’s, tekeningen en prenten).

Preview
De geconverteerde akten van de burgerlijke stand van Zeeland zijn al te raadplegen via Archieven.nl en via deze link krijgt u een indruk krijgen hoe de scans van de akten van de burgerlijke stand worden getoond.

Leo Hollestelle, beheerder Zeeuwen Gezocht

6 opmerkingen:

 1. Leo,

  Als ik de scan op archieven.nl bekijk dan zijn er geen 'controls' om in te zoomen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?

  mvg,
  Bob Coret

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Dit is nog een 'testomgeving'. De scans die in de viewer worden getoond zijn klein van formaat en kunnen inderdaad niet worden ingezoomd. Het kleine formaat gebruiken voor het koppelen van de scans. Voordat we online gaan met Zeeuwen Gezocht-nieuwe-stijl worden er grotere scans geplaatst (zogenaamde tiled tiffs). Dan zal ook het watermerk verdwijnen.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Mooi dat in de productie versie wel grotere scans komen, en zonder watermerk!

  Andere vraag: in hoeverre biedt MAIS-Flexis de mogelijkheid om data ook in een open formaat beschikbaar te stellen aan derden als open data?

  En hoe staat het Zeeuws Archief tegen over open data?

  mvg,
  Bob Coret

  BeantwoordenVerwijderen
 4. De eerste vraag moet je stellen aan De Ree archiefsystemen. De discussie in het archiefwezen is ons bekend. Het Zeeuws Archief is voorstander van open data. De reden dat MAIS-Flexis niet de mogelijkheid biedt data in een open formaat beschikbaar te stellen was voor ons geen belemmering om in januari jl. te kiezen voor deze applicatie. Redenen waren o.a. alle data (toegangen, beeld en personen) in één database én mogelijkheid tot opname van alle soorten persoonsdata en niet gebonden zijn aan de elf gedefinieerde brontypen van WieWasWie. Deze keuzebeperking vinden wij een gemiste kans van dit platform ondanks het feit dat men werkt met een open-data-model. Aangezien Keulen en Aken niet op dezelfde dag zijn gebouwd, zal het met het open-data-formaat van MAIS-Flexis op termijn wel goed komen.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Goed te horen dat het Zeeuws Archief positief tegenover open data staat!

  Als alle MAIS-Flexis klanten open data willen en dit ook uiten dan lijkt mij dit een duidelijk signaal voor De Ree archiefsystemen.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Ook ik heb er alle vertrouwen in dat het met Mais Flexis nog wel goed komt - al hoop ik in minder tijd dan de bouw van Keulen en Aken. Wel is het goed om onderscheid te maken tussen open data en open architectuur. De eerste is vooral een afspraak over het vrij beschikbaar stellen van (vaak overheids) data en dat zegt nog niet zoveel op de wijze waarop die data beschikbaar wordt gesteld. Met TARA bepleiten we een open architectuur die het beschikbaarstellen én het (her)gebruik van data eenvoudiger moet maken. Door het gebruik van open standaarden en het scheiden van componenten die het beheer of de presentatie regelen. De laatste regelt dus eigenlijk de infrastructuur die het eerste mogelijk kan (let wel, kàn) maken. En voor die infrastructuur is vooralsnog De Ree verantwoordelijk, die overigens daarin gestuurd wordt door zijn gebruikers. Of de ook data open beschikbaar komt blijft een beslissing van de archiefdienst zelf.

  Karin van der Heiden

  BeantwoordenVerwijderen