dinsdag 5 juli 2011

Zeeuwen Gezocht en WieWasWie : update stand van zaken

U bent vast benieuwd hoe het staat met de nieuwe ontwikkelingen die dit jaar in gang zijn gezet op het gebied van het beschikbaar stellen en raadplegen van persoonsgegevens uit openbare archiefbronnen. De website Zeeuwen Gezocht zal een metamorfose ondergaan en landelijk zal de website WieWasWie de huidige websites GenLias en Digitale Stamboom vervangen.

Zeeuwen Gezocht
De afgelopen maanden zijn honderden persoonsbestanden die in Zeeuwen Gezocht te raadplegen zijn (akten burgerlijke stand, DTB, emigranten, gedetineerden, Kadaster enzovoorts) geconverteerd van Access naar MAIS-Flexis. De conversie van de akten van de burgerlijke stand was in maart klaar en de bestanden zijn vanaf april al te raadplegen via de website Archieven.nl. De conversie van de overige bestanden is nu in de fase van nabewerking. De ervaring van de afgelopen maanden leert dat conversie van datagegevens van de ene naar de andere applicatie een intensieve klus is. De verwachting is dat niet alle bestanden die nu in Zeeuwen Gezocht zijn opgenomen bij de lancering van de vernieuwde website beschikbaar zullen zijn.
Het streven is om de vernieuwde website Zeeuwen Gezocht, met de database van MAIS-Flexis begin oktober online te zetten. We proberen dan ook van enkele gemeenten de scans van de akten van de burgerlijke stand online beschikbaar te hebben.

Nieuwe functionaliteiten
Het zal er straks heel anders uitzien en het zal ook heel anders werken. De data is natuurlijk hetzelfde, maar er zijn nieuwe zoekmogelijkheden. Het bestellen van kopieën zal anders gaan en de scans van de akten van de burgerlijke stand kunnen worden ingezien. Deze scans zijn van betere kwaliteit dan die op de website van Familysearch en bovendien zijn de scans gekoppeld aan de gegevens van de akten, zoals die al vanaf de start van Zeeuwen Gezocht in 2001 te raadplegen zijn. Het is mogelijk deze scans – tegen betaling – te downloaden.

WieWasWie
Het projectteam van WieWasWie werkt hard om dit nieuwe landelijke platform voor onderzoek naar personen in archiefbronnen in de loop van september te lanceren. De afgelopen maanden zijn er proefconversies van bestanden uitgevoerd. In WieWasWie zijn de akten van de burgerlijke stand van heel Nederland raadpleegbaar. Ook biedt de website de mogelijkheid de gevonden gegevens in een stamboomprogramma te verwerken en te publiceren. Ook het delen van gegevens met andere gebruikers behoort tot de mogelijkheden.
Doordat het Zeeuws Archief alle persoonsdata heeft geconverteerd naar MAIS-Flexis kan de data die WieWasWie aanbiedt (burgerlijke stand, DTB, memories van successie) makkelijk in de database van dit platform worden ingelezen. Het voordeel voor ons is dat we de data maar op één plaats hoeven te beheren.

Beschikbaarheid
Al deze voorbereidingen hebben als resultaat dat straks persoonsgegevens uit de bronnen van het Zeeuws Archief op drie websites zijn te raadplegen:
1. via de (nieuwe) website Zeeuwen Gezocht
2. via de website Archieven.nl
3. via de website WieWasWie.nl.
Omdat het Zeeuws Archief via de website Archieven.nl ook de toegangen op de archieven en verzamelingen én de beeldbank beschikbaar stelt, kan via die website makkelijk worden gezocht naar aanvullende gegevens over personen (bijvoorbeeld gegevens in diverse overheidsarchieven, kerkarchieven en beschreven personen op foto’s, tekeningen en prenten).

Preview
De geconverteerde akten van de burgerlijke stand van Zeeland zijn al te raadplegen via Archieven.nl en via deze link krijgt u een indruk krijgen hoe de scans van de akten van de burgerlijke stand worden getoond.

Leo Hollestelle, beheerder Zeeuwen Gezocht