woensdag 22 juni 2011

Voorbereiding fotografering BS klaar

Een jaar geleden startte het Zeeuws Archief met de voorbereidingen voor het digitaal fotograferen van de akten van de burgerlijke stand van Zeeland t/m 1980. Op dit blog hebben wij u hierover al een paar keer geïnformeerd. José Bakx, medewerker digitalisering, heeft het leeuwendeel van de voorbereidingswerkzaamheden uitgevoerd.

José vertelt
“We zijn gestart op 1 juni 2010 met het project Voorbereiding Burgerlijke Stand Zeeland. Het was een omvangrijk en interessant project. We hebben vele duizenden registers door onze handen laten gaan en kwamen soms rare, vervelende dingen tegen, zoals de oorlogsjaren en de watersnoodramp waarin veel extracten (uittreksels) zaten vastgeplakt, of hele stapels extracten en bijlagen die achter in het register waren gestopt. Deze stapels moesten bij de bijhorende akten worden gevoegd. Heel vaak zaten we met de handen in het haar omdat het zoeken zonder index een heidens karwei was. We hadden een afspraak met de fotografen dat er tussen de laatste akte in het register en de index (als die er al inzat) een witte strook werd geplaatst zodat zij wisten dat er na de laatste akte nog een vervolg kwam om te fotograferen. Bij de huwelijken kwamen we in sommige registers de akten van echtscheidingen tegen die helemaal achterin zaten en waarbij het dus opletten was dat de witte strook werd geplaatst. Datzelfde hadden we bij de overlijdensregisters, want tot circa 1860 waren de akten van de levenloos geboren kinderen achterin ingeschreven.

Depotkarren vol
Elke dag werden er één of meerdere depotkarren met twee meter (in totaal 18 dozen) registers van de burgerlijke stand naar onze werkplek gereden en na het voorbereiden voorzien van een gele genummerde strook. Het gedeelte van het depot waar de dozen met de registers van de burgerlijke stand staan leek op een gegeven moment met al die wapperende stroken die uit de dozen staken net op een Chinees feest.

Studenten
Ik ben begonnen met Bart, die als vakantiekracht was ingehuurd om mij te assisteren, en in oktober is Tessa, student van de Roosevelt Academy in Middelburg, gekomen en samen hebben we er een eind aan gebreid.
Het is nu 22 juni 2011 en we zijn een goed jaar verder. Vanochtend om half 10 stond de laatste doos met stroken op de kar en zo kwam er een einde aan ons project.

Koppelen
We zijn er nog niet; nu moeten alle akten die gefotografeerd zijn aan de ingevoerde akten in de database in Zeeuwen Gezocht worden gekoppeld. Ik denk dat dit project langer zal duren maar het moet gezegd: ook weer heel spannend, vooral omdat ik al het werk wat ik door mijn handen heb laten gaan wederom onder ogen krijg, maar dan op mijn beeldscherm.

Ik wil de archiefassistenten bedanken voor het geduld dat zij moesten opbrengen omdat in de startfase de registers die waren voorbereid niet beschikbaar waren. En ook voor de grote zorgvuldigheid en voorzichtigheid die zij in acht hebben genomen toen het sein meester werd gegeven dat registers weer raadpleegbaar waren terwijl de stroken en extracten nog in de stukken zaten en nog niet waren gefotografeerd.”

José Bakx, medewerker digitalisering

donderdag 16 juni 2011

Vooraankondiging: Genealogische Contactdag Zeeland

De succesvolle Genealogische Contactdag Zeeland vorig jaar oktober in het Zeeuws Archief krijgt een vervolg. Zaterdag 15 oktober a.s. kunt u wederom de grote genealogische verzamelingen van het Genealogisch Centrum Zeeland (waaronder 150.000 overlijdensberichten) en het Zeeuws Archief (Burgerlijke Stand en DTB-registers) raadplegen. Deskundige genealogen en medewerkers van het Zeeuws Archief staan klaar om u te helpen. Bijvoorbeeld met het opzetten van een stamboomonderzoek of met tips om een vastgelopen onderzoek vlot te trekken. Dit jaar hopen we op nog meer genealogische organisaties en verenigingen, waaronder de hobbyclub HCC!Genealogie, die veel kennis heeft van genealogische computerprogramma's. U kunt deze dag contact leggen met andere genealogen.
Let op: er kunnen die dag geen originele stukken uit de depots worden opgevraagd.

De organisatie is in handen van de Afdeling Zeeland van de Nederlandse Genealogische Verenging, het Genealogisch Centrum Zeeland en het Zeeuws Archief. Tijdens deze dag wordt ook de Zeeuwse Archievendag gehouden. Over het programma, getiteld 'Goed Zeeuws, goed rond' kunt u later meer op de website van het Zeeuws Archief lezen.
Dit jaar organiseert het Zeeuws Archief tal van activiteiten in het kader van het themajaar '200 jaar Burgerlijke Stand'. Het volledige programma kunt u vinden op de website van het Zeeuws Archief.

Hebt u Zeeuwse voorouders? Kom dan zaterdag 15 oktober a.s. naar het Zeeuws Archief voor de Genealogische Contactdag Zeeland. Dé gelegenheid om uw voorouders te (be)zoeken. Tijdstip: 10.00-17.00 uur, locatie: Hofplein 16 Middelburg.