dinsdag 15 maart 2011

Zeeuwen Gezocht en WieWasWie : stand van zaken

Dit jaar gaat er veel veranderen wat betreft het beschikbaar stellen en raadplegen van persoonsgegevens uit openbare archiefbronnen. Landelijk gaat de website WieWasWie van start, die de huidige websites GenLias en Digitale Stamboom zal vervangen en het Zeeuws Archief komt met een nieuwe versie van de website Zeeuwen Gezocht. De bouw van nieuwe databases en websites is een intensief proces. Wij geven u hier in het kort de huidige stand van zaken:

Zeeuwen Gezocht
Na tien jaar trouwe dienst wordt in de loop van dit jaar ISIS vervangen door MAIS-Flexis als 'motor' van de website Zeeuwen Gezocht. De eerste stap in het overgangsproces is het converteren (omzetten) van de 650 databestanden van Microsoft Access naar MAIS-Flexis. Als eerste is begonnen met de 450 bestanden Burgerlijke Stand (geboorten, huwelijken en overlijden). De conversie hiervan is voorspoedig verlopen en de volgende actie wordt het koppelen van de scans van de akten van de Burgerlijke Stand van de (voormalige) gemeenten op Schouwen-Duiveland.
De conversie van de overige 200 bestanden gaat in twee delen. De grote bestanden zoals de Doop-, Trouw- en Begraafregisters, Lidmatenregisters, Emigranten en kohieren van het Trouwgeld worden nu door De Ree archiefsystemen aangepakt. De resterende kleine bestanden worden door ons zelf geconverteerd.
Daarna wordt de website Zeeuwen Gezocht ingericht: het zoekscherm met verfijningsopties en de presentatie van de gegevens. Zeeuwen Gezocht-nieuwe-stijl zal nog meer mogelijkheden bieden in het zoeken waardoor u makkelijker gegevens zult kunt vinden.
We hopen voor de zomer een eind te zijn.

WieWasWie
De ontwikkeling van de website WieWasWie is ook al een eind op streek. In februari is de proefmigratie van de bestanden die in versie 1.0 beschikbaar komen uitgevoerd. Het Zeeuws Archief heeft hiervoor een bestand van de memories van successie aangeleverd. De bestanden van de deelnemers kunnen op verschillende manieren worden aangeleverd. Met de leveranciers van andere programma's (MAIS-Flexis, Atlantis en Pictura) is overlegd hoe de data uit deze systemen het beste kan worden aangeleverd. Het Zeeuws Archief zal data aanleveren vanuit MAIS-Flexis.
De schermen en de functionaliteiten van de website WieWasWie zijn ook al verder uitgewerkt. Op de website van WieWasWie staan enkele voorbeelden. De website wordt meer dan alleen een database van miljoenen persoonsgegevens uit het hele land met een uitgebreide zoekmachine. Ook bevat de site scans van documenten, persoonlijke pagina’s, stamboompagina’s, informatie over collecties en handleidingen.
Het streven is om de nieuwe website deze zomer operationeel te hebben.

Leo Hollestelle, beheerder Zeeuwen Gezocht

4 opmerkingen:

 1. Geachte heer Hollestelle,

  Uit uw artikel leid ik af dat het Zeeuws Archief in feite als zelfstandige internet site gemoderniseerd blijft bestaan.
  De invloed van WieWasWie gaat niet verder, dan dat zij gegevens kunnen oogsten uit jullie bestanden.
  Mooi, het zou jammer zijn als "ISIS" in WieWasWie was overgegaan.

  Met vriendelijke groet,
  Ton van Heusden

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Inderdaad, aanvankelijk was het de bedoeling ISIS/Zeeuwen Gezocht in z'n geheel op te laten gaan in de nieuwe website WieWasWie. Omdat dit nieuwe platform niet alle soorten bestanden van het huidige Zeeuwen Gezocht kan 'faciliteren' heeft het Zeeuws Archief besloten Zeeuwen Gezocht als dé genealogische website van het Zeeuws Archief online te houden, niet met ISIS als 'motor' maar MAIS-Flexis van De Ree archiefsystemen. WieWasWie krijgt de mogelijkheid de data die de website wel kan presenteren 'af te tappen'. Op dit moment zijn we bezig met de conversie van de akten van de Burgerlijke Stand. Dat zijn meer dan 1,5 miljoen akten, een hele klus. Daarna gaan we scans van de akten koppelen.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ik ben blij met de ontwikkelingen zoals die er nu voorstaan.

  Een paar technische vragen, nieuwsgierig als ik ben. Ik begrijp dat de huidige akten zijn worden? opgenomen in een Access database; in welke vorm gaat de data van de akten straks gegoten
  Zijn er plannen om in de toekomst naast digitale afbeelding van een akte ook het bevolkingsregister toe te voegen? Persoonskaarten zouden ook aardig zijn, of heeft het CBG een monopolie op het eventueel online weergeven?

  Met vriendelijke groet,
  Ton van Heusden

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Tien jaar lang zijn de persoonsdata in Access gemaakt en beheerd en geëxporteerd naar ISIS. Van februari t/m juni worden deze bestanden geconverteerd naar MAIS-Flexis en vandaar uit geëxporteerd naar Archieven.nl en Zeeuwen Gezocht.
  We hebben ook plannen om ook scans van andere bronnen te koppelen aan de database. Het bevolkingsregister van Middelburg 1900-1937 staat daarbij hoog op het lijstje. We moeten hiervoor echter wel budget hebben en dat staat in deze tijd behoorlijk onder druk.
  Persoonskaarten zijn inderdaad het 'monopolie' van het CBG.

  BeantwoordenVerwijderen