vrijdag 21 januari 2011

Storingen Zeeuwen Gezocht: niet allemaal tegelijk!


De laatste week is de website Zeeuwen Gezocht enkele keren 'onderuit gegaan'. Het blijkt dat de belangstelling voor de website sedert update 23 van donderdag 13 januari zo groot is, dat de server af en toe overbelast raakt. Uiteraard zijn we verheugd over de grote belangstelling van het publiek voor Zeeuwse persoonsgegevens, maar het moet natuurlijk wel goed blijven gaan.
Normaal bezoeken 400 tot 500 mensen de website per dag. Deze week worden aantallen tussen de 700 en 800 gehaald met uitschieters naar over de 900.

Betalen?
We constateren dat het aantal bezoekers aan de website is gestegen sinds de website op een nieuwe, snellere server draait. Het lijkt wel of de database massaal wordt 'leeggepompt'. Veel genealogische onderzoekers zijn data-verzamelaars, maar het lijkt wel of sommige denken dat zij nu 'hun slag moeten slaan' omdat in de loop van dit jaar de Zeeuwse persoonsgegevens niet meer (gratis) beschikbaar zouden zijn via internet. Dat is een hardnekkig misverstand, dat regelmatig op genealogische fora de kop opsteekt. Zowel voor Zeeuwen Gezocht als straks voor WieWasWie.nl betaalt u alleen voor het downloaden van scans en voor aanvullende diensten.

Aanpassing
Het hostingsbedrijf heeft een aanpassing op de server aangebracht. Bij extreme drukte wordt de responstijd trager, zodat de server niet teveel wordt belast. Het is maar dat u het weet.

Investeren
Wij adviseren de grootgebruikers hun tempo iets aan te passen, niet allemaal tegelijk. Zoals u in ons vorige blogbericht heeft kunnen lezen investeert het Zeeuws Archief om Zeeuwse persoonsgegevens uit openbare archiefbronnen te kunnen blijven aanbieden. Sterker nog: wij gaan zelfs de kwaliteit van de data en van de zoekmogelijkheden verbeteren en vergroten.

Leo Hollestelle, beheerder Zeeuwen Gezocht

woensdag 19 januari 2011

Een nieuwe motor voor Zeeuwen Gezocht


Via dit blog informeren wij u regelmatig over de toekomst van Zeeuwen Gezocht. De applicatie ISIS is verouderd en wordt niet meer verder ontwikkeld met nieuwe functionaliteiten. Wij zijn ons dan ook al enige tijd aan het oriënteren op de mogelijkheden om zowel voor onszelf als voor onze bezoekers een applicatie te vinden die wel wordt doorontwikkeld en is toegerust met nieuwe mogelijkheden.

Alles
Aanvankelijk dachten wij dat het nieuwe landelijke platform WieWasWie de vervanger van ISIS kan zijn, maar het blijkt dat dit de eerste jaren niet mogelijk is. In de eerste versie van WieWasWie kunnen niet alle soorten bestanden die nu in ISIS/Zeeuwen Gezocht zijn opgenomen worden gepubliceerd. Mede om die reden hebben wij gekozen voor de applicatie MAIS-Flexis van het bedrijf De Ree archiefsystemen uit Groningen. Hiermee kunnen wij met behulp van de applicatie MAIS-Internet alle nu in Zeeuwen Gezocht beschikbare bestanden beschikbaar stellen.

Eén applicatie
De applicatie MAIS-Flexis wordt door het Zeeuws Archief al sedert 2004 gebruikt voor het beheren van de toegangen op de archieven en verzamelingen die in de depots staan. Deze toegangen kunnen worden geraadpleegd op de website www.archieven.nl. Door nu zowel persoonsbestanden als beeldbestanden in MAIS-Flexis te beheren, kunnen wij dit met één applicatie doen. Dat is efficiënter en bespaart kosten. De beeldbestanden worden nu nog beheerd met Atlantis van Deventit en gepubliceerd via de website Zeeland in Beeld.

Ervaring
De Ree archiefsystemen heeft ervaring met het beheren en publiceren van persoonsgegevens. Enkele archiefdiensten stellen hun persoonsbestanden (akten Burgerlijke Stand, DTB-registers en notariële akten) via de website www.archieven.nl beschikbaar. Ook via hun eigen website zijn persoonsgegevens via het systeem van De Ree te raadplegen. Voorbeelden hiervan zijn het Gemeentearchief Vlissingen en het Streekarchivariaat Voorne-Putten en Rozenburg.

Tijdpad
De overgang naar de website Zeeuwen Gezocht-nieuwe-stijl zal in de loop van dit jaar plaatsvinden. De komende weken worden de 650 databestanden geconverteerd naar MAIS-Flexis; een gigantische klus. Daarna wordt de website Zeeuwen Gezocht opnieuw ingericht. Zodra alles naar onze zin is, gaan we over en nemen we afscheid van ISIS. We verwachten dat dit in september van dit jaar een feit is.

WieWasWie
Via MAIS-Flexis kunnen wij onze data ook beschikbaar stellen via het platform WieWasWie. De website WieWasWie.nl haalt dan de gegevens op, dat heet in ict-termen 'harvesten'. We kiezen dan voor route 1 van het migratietraject van WieWasWie (zie het blogbericht van 1 december 2010). Het voordeel voor ons is dat het beheer van de data maar op één plaats plaatsvindt en dat WieWasWie de bestanden kan harvesten die passen binnen haar collecties.

Alles op een rijtje
Omdat de overgang van ISIS naar MAIS-Flexis best wel een technisch verhaal is, volgen hier puntsgewijs de voordelen voor u als gebruiker en voor ons als beheerder van persoonsbestanden:

Wij:
- Beheer van alle databestanden (incl. personen) in één applicatie
- Waarborg onderhoud en verdere ontwikkeling applicatie
- Mogelijkheid aanbieden geïntegreerd zoeken: niet alleen persoonsnamen in persoonsbestanden, maar ook in beeldbestanden en in toegangen op archieven en verzamelingen van het Zeeuws Archief
- Mogelijkheid aanbieden van scans (in eerste instantie die van de akten van de Burgerlijke Stand)
- Betere bestelmodule voor scans en (papieren) kopieën
- Mutaties in bestanden zijn binnen 24 uur zichtbaar
- Efficiënte deelname aan WieWasWie.

U:
- Stabiele website met extra zoekmogelijkheden
- Geïntegreerd zoeken: zoekresultaten uit zowel persoonsbestanden als beeldbestanden (foto's, prenten, tekeningen) als toegangen op archieven en verzamelingen
- Zeeuwse data ook raadpleegbaar op de landelijke website archieven.nl.
- Raadplegen van scans (in eerste instantie die van de akten van de Burgerlijke Stand)
- Handige bestelmodule voor scans en (papieren) kopieën
- Gemelde correcties zijn snel zichtbaar, niet meer wachten tot een halfjaarlijkse update
- Geen verschillen in data tussen Zeeuwen Gezocht en WieWasWie, zoals nu met Zeeuwen Gezocht en GenLias.

Leo Hollestelle, beheerder Zeeuwen Gezocht

donderdag 13 januari 2011

Update 23: de laatste met ISIS


Vanaf vandaag zijn nieuwe en vernieuwde gegevens aan de website Zeeuwen Gezocht toegevoegd. Het totaal aantal naamsvermeldingen is met ruim 100.000 toegenomen tot meer dan 7,2 miljoen.

Zoals gebruikelijk bij de eerste update van het nieuwe jaar zijn de akten van de Burgerlijke Stand toegevoegd die per 1 januari openbaar zijn geworden. Voor 2011 zijn dat geboorten 1910, huwelijksvoltrekkingen 1935 en overlijden 1960. Het aantal openbare akten van de Burgerlijke Stand van Zeeland bedraagt inmiddels meer dan anderhalf miljoen. Later dit jaar zullen wij op dit aantal nader ingaan.

Welke bestanden zijn toegevoegd bij deze update kunt u lezen op de pagina NIEUW.

Voor deze update zijn ook de synoniemenlijsten van voor- en achternamen verder aangevuld en bijgewerkt. Wij houden ons aanbevolen voor suggesties van naamsvarianten. Een nieuwe versie van deze bestanden zullen wij binnenkort via dit blog publiceren.

Deze update is de laatste met de applicatie ISIS. Na tien jaar trouwe dienst gaan we in de loop van dit jaar afscheid nemen van dit handige en flexibele systeem. In een volgend blogbericht zullen wij u verder informeren.

Leo Hollestelle, beheerder Zeeuwen Gezocht

maandag 3 januari 2011

Zeeuwen Gezocht in 2010


Na het handenschudden van collega's voor een goed en collegiaal nieuw jaar, is de volgende actie het opmaken van de statistiek van Zeeuwen Gezocht. Hoeveel bezoekers heeft de website in 2010 gehad en hoeveel pageviews zijn er gedaan? Vorig jaar was het beste jaar voor Zeeuwen Gezocht. De website is bijna 200.000 keer bezocht (= 545 per dag), een stijging van 10% ten opzichte van het jaar 2009. De 198.936 bezoekers hebben in totaal meer dan 2.000.000 pageviews gedaan, iets meer dan het jaar ervoor.
Dit zijn verrassende aantallen. We hebben de indruk dat de betere, snellere werking van de website vanaf begin november ook heeft bijgedragen aan de hogere bezoekersaantallen.
De drukste dagen zijn maandag en zondag, het drukste uur op de dag is van 16.00 tot 17.00 uur. De meeste bezoekers komen uiteraard uit Nederland (86,4%), gevolgd door de Verenigde Staten (5%) en België (3,5%).

Miljoenen
De omvang van de database nam toe met 530.000 naamsvermeldingen tot 7,1 miljoen. Het aantal records (akten en inschrijvingen) dat in Zeeuwen Gezocht is opgenomen bedraagt 2,8 miljoen, verdeeld over 666 bestanden. Bij de update in oktober kwamen de laatste bestanden van de Burgerlijke Stand beschikbaar zodat vanaf dat moment alle openbare akten van de geboorte, huwelijksvoltrekkingen en overlijden van Zeeland beschikbaar zijn.

Reacties
Het aantal reacties was dit jaar lager dan de jaren ervoor, ruim 2.400 (in 2009 nog 3.000). De aangeboden gegevens worden door u kritisch overgenomen en verwerkt. Dank hiervoor, want “Alleen samen kunnen we Zeeuwen Gezocht nog beter maken!”

Blog
Zeeuwen Gezocht Blog, waarmee we in januari 2010 zijn begonnen, trok ook veel bezoekers: 13.725 (= 40 per dag). Met dit blog informeren wij de gebruikers van Zeeuwen Gezocht. Via Twitter volgen 151 mensen het laatste nieuws, waaronder over de nieuw toegevoegde bestanden.

Houd u ons blog in de gaten, want in 2011 gaan er nieuwe, interessante, ontwikkelingen plaatsvinden.
Een voorspoedig 2011 toegewenst.

Leo Hollestelle, beheerder Zeeuwen Gezocht

zaterdag 1 januari 2011

200 jaar Burgerlijke Stand: De eerste Zeeuwse akte van 1811


In ons vorige blogbericht heeft u kunnen lezen dat het Nederlandse archiefwezen dit jaar uitgebreid aandacht zal besteden aan de landelijke invoering van de Burgerlijke Stand in ons land, 200 jaar geleden.
In een deel van Zeeland is deze Franse administratie al in 1796 en in 1808 ingevoerd, maar voor de Zeeuwse Eilanden was 1 januari 1811 de startdatum.
We zijn op zoek gegaan naar de eerste akte die op 1 januari 1811 is opgemaakt. We vonden deze akte in het geboorteregister van de Burgerlijke Stand van de toenmalige gemeente Schore-Vlake. Het betreft de aangifte van de geboorte van Pieternella van de Plasse. Om 11.00 ’s morgens verscheen haar vader, Willem van de Plasse, bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand, burgemeester Cornelis Rottier, om de geboorte van zijn dochter aan te geven. Zij was ’s nachts om 1.00 uur geboren. Haar moeder was Maria Schaaleven. Vader Willem had ook twee getuigen meegenomen: Marcus Timmerman en Janus Zweemer. De akte is in de Franse taal opgemaakt, zelfs de voornamen van de in de akte genoemde personen zijn in het Frans.

Voor degenen die uit genealogische nieuwsgierigheid meer willen weten over Pieternella van de Plasse: zij heeft de negentiende eeuw voor een groot deel meegemaakt, ze overleed op 9 november 1890 te Wolphaartsdijk, bijna 80 jaar oud. Op 29 november 1838 huwde zij met Pieter Sandee, die op 16 maart 1864 te Wolphaartsdijk overleed. Uiteraard zijn verdere gegevens op te zoeken in Zeeuwen Gezocht.

Leo Hollestelle, beheerder Zeeuwen Gezocht