vrijdag 8 oktober 2010

Update 22 : nazorg


De nieuwe gegevens in Zeeuwen Gezocht hebben de nodige reacties opgeleverd, zowel positieve als kritische. We ontvingen enkele felicitaties met het behalen van feit dat vanaf nu de gehele openbare Burgerlijke Stand van Zeeland te raadplegen is. "Medewerkers en vrijwilligers van het Zeeuws Archief worden hartelijk bedankt!" Eén meneer schreef zelfs dat hij het Zeeuws Archief het allerbeste archief van heel Nederland vindt. Dankuwel, maar dat kunnen natuurlijk alleen mensen zeggen die Zeeuwse voorouders hebben.

"Zeeuwen Gezocht is traag"
Kritische opmerkingen gaan onder meer over de snelheid van Zeeuwen Gezocht. De laatste tijd is de website - vooral in de namiddag - moeilijk toegankelijk. Het duurt lang voordat zoekresultaten worden getoond en soms blijft het scherm leeg. We zijn ons hiervan bewust. In overleg met het hostingsbedrijf wordt onderzocht of de applicatie ISIS op een snellere server kan worden overgezet. De applicatie is behoorlijk oud (nog van de vorige eeuw) en het is de vraag of het mogelijk is ISIS op een nieuwe windows-server-versie te laten 'draaien'. Een bijkomende factor die de snelheid van Zeeuwen Gezocht vertraagt is de grotere belangstelling voor de website nadat een update beschikbaar is. Het aantal bezoeken verdubbelt dan van gemiddeld 500 tot bijna 1.000 per dag.

Overlijdensberichten
Op de beschikbaarheid van het eerste deel van de overlijdensberichten 1900-1999 van het Genealogisch Centrum Zeeland ontvingen we ook enkele reacties. De vermelding van de plaats van overlijden is niet altijd juist. Dit kan verschillende oorzaken hebben:
1. Foutief ingevoerd gegeven uit overlijdensbericht
2. Foutieve of onvolledige vermelding in het overlijdensbericht
3. De in het overlijdensbericht vermelde plaats is bij invoer doorgaans geïnterpreteerd als plaats van overlijden. Het kan echter ook de woonplaats van de overledene zijn of de plaats van het correspondentie-adres.
Het Zeeuws Archief en het Genealogisch Centrum Zeeland houden zich aanbevolen voor correcties.

Er was ook iemand die zich afvroeg of het publiceren van recentere overlijdensgegevens is toegestaan in verband met de privacy-wet. Deze wet is echter niet van toepassing omdat het gegevens betreffen van niet-(meer-)levende personen die zijn gepubliceerd in kranten. Deze zijn dus vrij toegankelijk voor het publiek. Door gegevens van deze gepubliceerde berichten op internet te zetten wordt de toegankelijkheid vergroot. De laatste tijd zijn op meer websites overlijdensgegevens van de periode dat de overlijdensakten van de Burgerlijke Stand nog niet openbaar is, toegankelijk via internet, zoals mensenlinq.nl en zerken.nl.

U kunt via het bestelscherm van Zeeuwen Gezocht kopieën bestellen van de overlijdensberichten. Uw bestelling wordt in dat geval afgehandeld door het Genealogisch Centrum Zeeland. De kosten per kopie vel A4 bedraagt € 2,-, exclusief portokosten.

Conversiefout
Helaas is er toch een conversiefout in de update geslopen. Het bestand RK doopboek Boschkapelle 1692-1720 wordt niet goed gepresenteerd. Dit is bij de volgende update in januari 2011 verholpen.

Cursussen
Wilt u meer weten over het zoeken naar Zeeuwse voorouders op internet, dan kunt u meedoen met de korte cursus Zeeuwse Voorouders Digitaal. Informatie en inschrijving via de website van de Zeeuwse Volksuniversiteit. Als u oude handschriften wilt leren lezen, dan kunt u zich inschrijven voor de cursus Oud-schrift voor beginners, ook via de Zeeuwse Volksuniversiteit (zowel in Zierikzee als Middelburg).

Genealogische Contactdag
Zaterdag 16 oktober wordt de jaarlijkse Zeeuwse Genealogische Contactdag gehouden in het Zeeuws Archief. U bent van harte welkom. De dag begint om 10.00 uur en duurt tot 17.00 uur. U kunt gegevens uitwisselen met andere onderzoekers, u kunt vragen stellen aan experts op het gebied van genealogie en archiefonderzoek. Er is bovendien nog veel meer te beleven, want u kunt ook deelnemen aan het programma van de landelijke archievendag, met o.a. rondleidingen, film, lezingen en haring eten.
Voor meer informatie zie de website van het Zeeuws Archief.

Leo Hollestelle, beheerder Zeeuwen Gezocht

Geen opmerkingen:

Een reactie posten