vrijdag 24 september 2010

Nieuw project: Stamboeken Gasthuis Middelburg

Wie in het ziekenhuis terechtkomt, wordt geregistreerd. Dat was vroeger niet anders. Het Zeeuws Archief beschikt over de registratie van patiënten die ooit in het Gasthuis in Middelburg (zo werd het ziekenhuis vroeger genoemd) hebben gelegen. De registratie van de vreemdelingen en arme ingezetenen die in het Middelburgse ziekenhuis hebben vertoefd over de periode 1584-1812 (de zogenaamde Lootjesboeken) is enkele jaren geleden ingevoerd en via Zeeuwen Gezocht beschikbaar. Inmiddels zijn enkele vrijwilligers begonnen met de registers van alle patiënten vanaf 1812. Het is de bedoeling dat er tot en met het jaar 1909 wordt ingevoerd.

Wat komen we allemaal over de patiënten te weten? We lezen dat Cijsouw Koppejan, zonder beroep en wonende te Sint Janskerke onder Zoutelande, op 2 mei 1859 in het Gasthuis belandt vanwege krankzinnigheid. Ruim een maand later wordt hij door de binnenvader overgebracht naar het krankzinnigengesticht in Dordrecht. Misschien heeft hij tijdens zijn verblijf Neeltje Goedhart uit Bekerke wel gezien, die ongeveer in diezelfde periode verpleegd wordt. Zij is genezende van een beenbreuk, ontstaan na een val van een ladder. De 31-jarige Blasina van de Vreede, herbergierster in Vlissingen, wordt om een heel andere reden binnengebracht. De nachtwacht heeft Blasina aangetroffen op straat en wil haar vanwege straatschenderij naar het spinhuis brengen. Omdat ze hoogzwanger is, belandt ze in het Gasthuis waar ze dezelfde avond nog ontslagen wordt.

De stamboeken bevatten veel gegevens over patiënten en zijn dus vooral voor genealogen interessant. U vindt gegevens over een ziekte die een van uw voorouders opliep. Misschien vindt u zelfs wel de oorzaak van het overlijden, maar ook gegevens over het beroep van de patiënt en zijn of haar ouders treft u aan. Omdat de Middelburgse bevolkingsregisters van vóór 1900 verloren zijn gegaan, kunnen de stamboeken voor een klein deel als alternatief dienen. U kunt dan bijvoorbeeld achterhalen waar een voorouder vandaan komt en op welk adres hij of zij woonachtig was. Maar zoals de bovengenoemde voorbeelden al aangeven, kwamen ook mensen van buiten Middelburg, ja zelfs van buiten de provincie, in het Gasthuis terecht.

Alle reden dus om uit te zien naar de afronding van dit project waarvan de eerste resultaten over een aantal jaren worden verwacht.
Voor degenen die nu al nieuwsgierig zijn: Archief Godshuizen Middelburg 1811-1948 inv.nrs. 549-558.

Kees de Ridder, coördinator begeleiding vrijwilligers

Geen opmerkingen:

Een reactie posten