vrijdag 24 september 2010

Nieuw project: Stamboeken Gasthuis Middelburg

Wie in het ziekenhuis terechtkomt, wordt geregistreerd. Dat was vroeger niet anders. Het Zeeuws Archief beschikt over de registratie van patiënten die ooit in het Gasthuis in Middelburg (zo werd het ziekenhuis vroeger genoemd) hebben gelegen. De registratie van de vreemdelingen en arme ingezetenen die in het Middelburgse ziekenhuis hebben vertoefd over de periode 1584-1812 (de zogenaamde Lootjesboeken) is enkele jaren geleden ingevoerd en via Zeeuwen Gezocht beschikbaar. Inmiddels zijn enkele vrijwilligers begonnen met de registers van alle patiënten vanaf 1812. Het is de bedoeling dat er tot en met het jaar 1909 wordt ingevoerd.

Wat komen we allemaal over de patiënten te weten? We lezen dat Cijsouw Koppejan, zonder beroep en wonende te Sint Janskerke onder Zoutelande, op 2 mei 1859 in het Gasthuis belandt vanwege krankzinnigheid. Ruim een maand later wordt hij door de binnenvader overgebracht naar het krankzinnigengesticht in Dordrecht. Misschien heeft hij tijdens zijn verblijf Neeltje Goedhart uit Bekerke wel gezien, die ongeveer in diezelfde periode verpleegd wordt. Zij is genezende van een beenbreuk, ontstaan na een val van een ladder. De 31-jarige Blasina van de Vreede, herbergierster in Vlissingen, wordt om een heel andere reden binnengebracht. De nachtwacht heeft Blasina aangetroffen op straat en wil haar vanwege straatschenderij naar het spinhuis brengen. Omdat ze hoogzwanger is, belandt ze in het Gasthuis waar ze dezelfde avond nog ontslagen wordt.

De stamboeken bevatten veel gegevens over patiënten en zijn dus vooral voor genealogen interessant. U vindt gegevens over een ziekte die een van uw voorouders opliep. Misschien vindt u zelfs wel de oorzaak van het overlijden, maar ook gegevens over het beroep van de patiënt en zijn of haar ouders treft u aan. Omdat de Middelburgse bevolkingsregisters van vóór 1900 verloren zijn gegaan, kunnen de stamboeken voor een klein deel als alternatief dienen. U kunt dan bijvoorbeeld achterhalen waar een voorouder vandaan komt en op welk adres hij of zij woonachtig was. Maar zoals de bovengenoemde voorbeelden al aangeven, kwamen ook mensen van buiten Middelburg, ja zelfs van buiten de provincie, in het Gasthuis terecht.

Alle reden dus om uit te zien naar de afronding van dit project waarvan de eerste resultaten over een aantal jaren worden verwacht.
Voor degenen die nu al nieuwsgierig zijn: Archief Godshuizen Middelburg 1811-1948 inv.nrs. 549-558.

Kees de Ridder, coördinator begeleiding vrijwilligers

maandag 20 september 2010

Kom Zeeuwen Zoeken, 16 oktober in het Zeeuws Archief

Hebt u Zeeuwse voorouders? Kom dan zaterdag 16 oktober a.s. naar het Zeeuws Archief voor de Genealogische Contactdag Zeeland. Dé gelegenheid om uw voorouders te (be)zoeken.

Tijdens de Genealogische Contactdag kunt u de grote genealogische verzamelingen van het Genealogisch Centrum Zeeland (waaronder 150.000 overlijdensberichten) en het Zeeuws Archief (Burgerlijke Stand en DTB-registers) raadplegen. Deskundige genealogen en medewerkers van het Zeeuws Archief staan klaar om u te helpen. Bijvoorbeeld met het opzetten van een stamboomonderzoek of met tips om een vastgelopen onderzoek vlot te trekken. Verder presenteren zich genealogische organisaties en werkgroepen en kunt u contact leggen met andere genealogen.
Let op: er kunnen die dag geen originele stukken uit de depots worden opgevraagd.

De organisatie is in handen van de Afdeling Zeeland van de Nederlandse Genealogische Verenging, het Genealogisch Centrum Zeeland en het Zeeuws Archief. Tijdens deze dag wordt ook de landelijke archievendag gehouden. Over het programma kunt u later meer op de website van het Zeeuws Archief lezen.

- Zaterdag 16 oktober 2010: 10.00-17.00 uur, Hofplein 16 Middelburg.

maandag 6 september 2010

Koppelen scans akten Burgerlijke Stand


In ons blogbericht van 30 juni vertelden wij u over ons project ‘Scannen akten Burgerlijke Stand Zeeland’. Alle registers van geboorten, van huwelijksvoltrekkingen en van overlijdens van Schouwen-Duiveland zijn nu digitaal gefotografeerd. De volgende stap is het koppelen van de scans aan de verschillende databestanden. Die bestanden bevatten de door onze vrijwilligers ingevoerde gegevens en zijn beschikbaar via de website Zeeuwen Gezocht.

Het koppelen van de scans aan de Schouwen-Duivelandse databestanden houdt in dat de bestandsnamen van de scans moeten worden toegevoegd aan de verschillende bestanden, dus dat het juiste plaatje bij de juiste akte komt.

Met behulp van een software programma – beschikbaar gesteld door het Brabants Historisch Informatie Centrum – worden de scans aan de akten gekoppeld. Daarna moet er nog een 'oculaire inspectie' overheen. Elke scan bevat de opname van twee pagina’s van een register. Op twee pagina's staan twee, vier of zelfs zes akten. Er zijn ook allerlei uitzonderingen, zoals bijlagen die in de registers zijn opgenomen. Die bijlagen zijn ook gescand. Vooral in de overlijdensregisters bevinden zich veel uittreksels van overlijdensakten van elders overledenen die ook in het overlijdensregister van de woonplaats van de overledenen zijn ingeschreven.
José de Bree, medewerker begeleiding digitalisering bij het Zeeuws Archief, is hiermee twee dagen per week bezig. Behalve de vele handmatige correcties bij het koppelen stuit zij af en toe ook op akten die niet voorkomen in de databestanden. Deze worden uiteraard alsnog ingevoerd.

Het is de bedoeling dat José binnenkort assistentie krijgt van een andere collega (ook José genaamd), want zo zegt José: “Dit is een tijdrovende klus, maar onontbeerlijk om straks de akten op uw scherm thuis te voorschijn te kunnen laten komen.”

Leo Hollestelle, beheerder Zeeuwen Gezocht