dinsdag 24 augustus 2010

Voorbereiding bouw WieWasWie gestart


Zeeuws Archief heeft de intentie om zich aan te sluiten bij de nieuwe website WieWasWie.nl, als vervanger voor Zeeuwengezocht.nl. Over de voortgang van de ontwikkeling van deze nieuwe website het volgende bericht:

"Vanwege de omvang van de opdracht was het noodzakelijk de bouw van WieWasWie Europees aan te besteden. De beoogde winnende partij is de combinatie Hinttech/Mindbus geworden. Alvorens de definitieve contracten te tekenen heeft Projectbureau STAP de afgelopen weken eerst de omvang van de opdracht nog eens goed doorgenomen. Alle partijen waren bijeen in een serie bijeenkomsten: software-ontwikkelaars Hinttech en Mindbus, interactief designbureau Zicht en Projectbureau STAP. In deze bijeenkomsten zijn zo'n 175 functionaliteiten doorgesproken.
Functionaliteiten zijn alle onderdelen die de site moet bevatten zoals o.a.:
- gebruikers kunnen op WieWasWie.nl eenvoudig en uitgebreid zoeken, ze kunnen reacties geven en die worden verwerkt;
- gebruikers kunnen een stamboom of persoonsdossier maken, opslaan en met anderen delen;
- er komt een invoerscherm voor het overnemen van gegevens van aktes door vrijwilligers;
- er komt een collectieregistratiesysteem, welke eisen stellen we hier aan?
Elke functionaliteit heeft een eigen beschrijving en wordt uitgebreid doorgesproken op aspecten als: "Wat gaat de functionaliteit doen?", "hoe hangt deze functionaliteit samen met andere functionaliteiten?" en "wat zijn de technische implicaties?".
Na afloop van de besprekingen zal Hinttech/Mindbus, de beoogde hoofdaannemer van WieWasWie, een gedetailleerde offerte aanbieden. Waarna hopelijk spoedig de definitieve contracten getekend kunnen worden en de bouw daadwerkelijk gaat beginnen.

Rond maart 2011 hoopt STAP de eerste versie van WieWasWie voor het publiek beschikbaar te stellen. Die versie 1.0 zal in ieder geval de gegevens bevatten die nu in Genlias en in de Digitale Stamboom zijn opgenomen."

(bron: Nieuwsbrief Genlias, jaargang 6, 3e kwartaal 2010)

vrijdag 20 augustus 2010

Cornelis leeft!


Bij een zoektocht in de burgerlijke stand van Axel kwam ik toevallig een los inliggende bijlage tegen. Het was brief van de Arrondissementsrechtbank Goes met een verklaring van Cornelis Koomen, militair en op dat moment gelegerd te Delft, afkomstig uit Abbekerk in Noord-Holland. Hij verklaarde daarin nog in leven te zijn!

In overlijdensakte 10 van 1835 verklaren Jan Lodewijk, sergeant van het garnizoen te Axel en Abraham Hollebrand, fuselier, dat in de infirmerie (ziekenboeg) van het garnizoen Cornelis Koomen is overleden, op 23 januari 1835 om één uur 's nachts. Die mannen weten waar ze het over hebben, zou je zeggen.

Maar nee dus, op 11 november van datzelfde jaar moet Cornelis Komen alle mogelijke moeite doen, inclusief het tonen van een brief van de majoor kommandeur van het depot der infanterie te Delft en een brief van de burgemeester van Abbekerk, om aan te tonen dat niet hij is overleden maar een zekere Jan Komen uit Lambertschaag (Noord-Holland). De rechtbank gelooft hem gelukkig wel en stuurt een brief met afschrift van de verklaring van Cornelis naar de ambtenaar van de burgerlijke stand in Axel.

De ambtenaar in Axel doet braaf wat van hem verwacht wordt: in priegelschrift zet hij de verbetering van 'Cornelis' in 'Jan' in de kantlijn van de overlijdensakte. Helaas doet hij dat met een zeer slechte kwaliteit inkt. De akte is prima leesbaar, maar de kantbeschikking is bijna niet meer te zien, laat staan te ontcijferen. Vandaar waarschijnlijk dat de vrijwilliger deze over het hoofd heeft gezien bij de invoer in Zeeuwen Gezocht. In Zeeuwen Gezocht kunt u dan nu ook nog vinden dat op 23 januari 1835 Cornelis Koomen is overleden. Sorry daarvoor! Bij de eerstvolgende update zal de voornaam worden aangepast. Nu maar hopen dat de genealogen die met de namen Komen en Koomen bezig zijn dit ook opmerken...

maandag 16 augustus 2010

Verschillende zoekresultaten


Er zijn twee mogelijkheden om in Zeeuwen Gezocht te zoeken. De eerste is uiteraard via de link www.zeeuwengezocht.nl, de tweede is via de website van het Zeeuws Archief, www.zeeuwsarchief.nl. Deze laatste mogelijkheid is nog maar enkele maanden beschikbaar en is een van de opties van de vernieuwde website van het Zeeuws Archief, die sinds afgelopen voorjaar online is.

Er is echter een verschil in beide zoekopties, vandaar dat wij u hierover informeren.
We nemen de achternaam 'Coemaet' als voorbeeld. Als u deze familienaam intypt in het zoekveld 'achternaam' in Zeeuwen Gezocht krijgt u 51 vermeldingen in het resultaatscherm, typt u deze naam in de zoekbox van de website van het Zeeuws Archief, dan krijgt u, nadat u het tabblad 'Personen' heeft aangeklikt, 125 vermeldingen te zien in het resultaatscherm. Hoe kan dat?

De verklaring van de verschillende zoekresultaten is simpel. De bouwers van de website van het Zeeuws Archief hebben de zoekfunctie van de website zo geprogrammeerd dat er in alle velden van de database wordt gezocht. In de zoekbox op de website kunt u namelijk niet aangeven in welk zoekveld u wilt zoeken. Hiermee is deze mogelijkheid gelijk aan zoeken via het zoekveld 'woord in tekst' in Zeeuwen Gezocht.
't Is maar een tip!

Leo Hollestelle, beheerder Zeeuwen Gezocht