donderdag 29 juli 2010

Scans Zeeuwse Burgerlijke Stand bij de Mormonen


In ons blogbericht van 30 juni jl. informeerden wij u over ons project de gehele Burgerlijke Stand van Zeeland over de periode 1796/1811 t/m 1980 te scannen en de scans van de openbare akten toe te voegen aan de database op internet. Hierdoor zal het vanaf volgend jaar mogelijk zijn om naast de door vrijwilligers ingevoerde gegevens uit de akten van geboorten, huwelijksvoltrekkingen en overlijden ook de akten zelf te raadplegen en (tegen betaling) te downloaden.

Dit bericht leverde enkele reacties op, waaronder een interessante tip. In ons blogbericht vertelden wij u ook over de verfilming op 35 mm film die de Mormonen, ook bekend als 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' in de jaren vijftig, zestig en zeventig van de vorige eeuw hebben gedaan. Al sinds vele jaren zijn door de Mormonen verzamelde gegevens uit de akten van de Nederlandse Burgerlijke Stand raadpleegbaar op hun website FamilySearch. Sinds enige tijd hebben zij ook van een aantal provincies de scans van deze microfilms online gezet. Deze scans zijn te raadplegen via de website search.labs.familysearch.org. Wat de provincie Zeeland betreft zijn van 121 voormalige gemeenten de akten van de Burgerlijke Stand als scan raadpleegbaar over de periode 1796/1811-1882 en de tienjaarlijkse tafels (indexen per periode van tien jaar) over de periode 1843-1892.

De scans zijn zwart-wit, want het zijn digitale images van de microfilms. Ook zijn ze nog niet geïndexeerd en gekoppeld aan de database, dus u moet wel op basis van datum/plaats van de gebeurtenis de juiste akte vinden. Dat betekent dat u soms heel wat pagina's moet doorbladeren om de akte te vinden. Maar dan heeft u wel gelijk een digitale akte die u kunt downloaden.

Op het blog van Bob Coret kunt u lezen dat er een tool is om de scans op de website van FamilySearch automatisch te linken met de persoonsgegevens in genealogieën die worden gepubliceerd via Genealogie Online. Inmiddels heeft Coret deze tool ook werkzaam gekregen voor de databases van enkele archiefdiensten in Nederland.

Leo Hollestelle, beheerder Zeeuwen Gezocht

donderdag 15 juli 2010

Update 21: nieuwe gegevens in Zeeuwen Gezocht

De storing bij het plaatsen van update 21 van 14 juli jl. is sneller verholpen dan gedacht. Vanaf vandaag zijn nieuwe en vernieuwde gegevens aan de website Zeeuwen Gezocht toegevoegd. Het aantal naamsvermeldingen is nu bijna 7 miljoen, het aantal akten/inschrijvingen bedraagt ruim 2,7 miljoen.

Op de pagina NIEUW in Zeeuwen Gezocht kunt u lezen welke bestanden zijn toegevoegd. Ook zijn de bestanden huwelijks- en overlijdensakten van de Burgerlijke Stand opnieuw toegevoegd. Dit betekent dat de correcties die in de periode juli 2009 - juni 2010 zijn aangebracht zichtbaar zijn. We hopen dat hiermee weer een groot aantal (hinderlijke, maar niet onoverkomelijke) fouten zijn hersteld. Veel correcties zijn aangebracht naar aanleiding van reacties die velen van u ons hebben toegestuurd via isis.reactie. Blijft u dit doen, zo houdt u ons scherp en verbeteren we samen de database van Zeeuwen Gezocht!

Deze keer is weer een aantal gereedgekomen bestanden van geboorteakten van voormalige gemeenten in Zeeland toegevoegd. Afgelopen maandag is de laatste - openbare - akte ingevoerd en de laatste ingevoerde bestanden moeten nog worden gecorrigeerd. We hopen in oktober a.s. dit project af te ronden. Daarmee zijn dan na vijftien-en-een-half jaar door een grote groep vrijwilligers gegevens uit de akten van de gehele openbare Burgerlijke Stand van Zeeland gedigitaliseerd. Dat gaan we uiteraard op gepaste wijze wereldkundig maken. Om die reden staat de volgende update (dat is nummer 22) gepland voor over drie maanden. Op dit blog heeft u ook kunnen lezen dat we nu bezig zijn met het scannen van deze akten.

Met deze update is er ook een nieuwe groep beschikbaar: Lidmatenregisters Walcheren 1583-1811. De lidmatenregisters van de Walcherse kerkgenootschappen vóór 1811 zijn begin jaren tachtig van de vorige eeuw geïndiceerd. De index was jarenlang beschikbaar in de studiezaal in fichebakken en later op microfilm. In de periode 2005-2009 zijn de 91 fichebakken ingevoerd in de computer. Het betreffen meer dan 106.000 inschrijvingen. De Middelburgse lidmatenregisters (Doopsgezinde gemeente, Engelse gemeente, Evangelisch-lutherse gemeente) zijn ook toegevoegd aan de groep Genealogische bronnen Middelburg 1574-1810. Voor meer informatie over deze bestanden in Zeeuwen Gezocht zie de betreffende pagina Bronnen in Zeeuwen Gezocht. Op de foto bij dit blog ziet u een pagina uit het lidmatenregister van de Nederduits-gereformeerde kerk (later Nederlandse Hervormde kerk) te Aagtekerke van januari 1675.

Voor deze update zijn ook de synoniemenlijsten van voor- en achternamen bijgewerkt. Uw opmerkingen en suggesties hebben wij verwerkt. Wij houden ons aanbevolen nieuwe suggesties. Een nieuwe versie van deze bestanden zullen wij ná de volgende update in oktober a.s. via dit blog publiceren.

Wij hopen dat de nieuwe en vernieuwde gegevens u weer verder helpen bij uw onderzoek.

Leo Hollestelle, beheerder Zeeuwen Gezocht

maandag 12 juli 2010

De laatste akte is ingevoerd


Vandaag om 11.30 uur was het zover. Met het invoeren van aktenummer 61 uit het geboorteregister van de gemeente Sluis van 1909 is de allerlaatste - openbare - akte van Burgerlijke Stand van Zeeland ingevoerd in de computer. Vrijwilligster Nelly van Langevelde had de primeur. Zij voerde de geboorteakte in van Valentina Maria Lampo, geboren op 19 december 1909 te Sluis, dochter van Alphonsius Lampo en Stephanie van Paemel. Deze akte zal samen met de andere ingevoerde geboorteakten van Sluis bij update 22 in oktober 2010 te raadplegen zijn in Zeeuwen Gezocht.

In totaal zijn er tussen februari 1995 en juli 2010 bijna een anderhalf miljoen akten van geboorten, huwelijksvoltrekkingen en overlijden (vanaf 1796/1811) door een grote groep vrijwilligers ingevoerd. Vanaf oktober aanstaande zijn de gegevens van alle openbare akten van de Burgerlijke Stand van Zeeland via internet te raadplegen. Voor ons is het dan zaak om elk jaar de in dat jaar openbaar geworden akten aan de database toe te voegen. Voor de akten van de Burgerlijke Stand gelden de volgende openbaarheidsbeperkende termijnen: geboorteakten 100 jaar, huwelijksakten 75 jaar en overlijdensakten 50 jaar. Dat betekent dat in januari 2011 bij een volgende update van Zeeuwen Gezocht de geboorteakten van 1910, de huwelijksakten van 1935 en de overlijdensakten van 1960 worden toegevoegd.

Leo Hollestelle, beheerder Zeeuwen Gezocht

maandag 5 juli 2010

Onze oudste vrijwilliger


Deze maand hoopt hij 88 jaar oud te worden: Jo van Gorsel uit Middelburg. Al vanaf 1995 is hij werkzaam als vrijwilliger bij het Rijksarchief in Zeeland en vanaf 2000 bij het Zeeuws Archief. Op donderdagmorgen is hij bezig met het invoeren van de akten van de Burgerlijke Stand. Vijftien jaar geleden werkte hij als een van de eerste mee met het invoeren van de overlijdensakten van de Burgerlijke Stand. Hij koos toen voor enkele voormalige gemeenten op Tholen, waaronder zijn geboorteplaats Sint Maartensdijk. Daar heeft hij in februari 1953 de Ramp meegemaakt. Later is hij met zijn vrouw in Middelburg gaan wonen waar hij financieel medewerker werd bij Rijkswaterstaat Zeeland. Genealogie is altijd zijn hobby geweest en hij heeft intensief onderzoek gedaan naar zijn familie waarvan de stamvader zich in de achttiende eeuw op Tholen vestigde. Daardoor weet hij veel over Thoolse families. Omdat hij altijd met 'cijfertjes' werkte, is Jo nauwgezet en weinig ontgaat hem. Wij wensen Jo een goede gezondheid toe en hopen dat hij zich nog lang voor ons kan inzetten.

Leo Hollestelle, beheerder Zeeuwen Gezocht