dinsdag 13 april 2010

Synoniemen : bestanden met gekoppelde voor- en achternamen beschikbaar


Het is gelukt! Meldden we in ons vorige blogbericht dat het ons niet lukte om het bestand met de gekoppelde schrijfwijzen van voor- en achternamen uit de database van Zeeuwen Gezocht te halen en te publiceren. Mede dankzij de reactie van Bob Coret, van genealogie-online, stamboomforum enz., is het gelukt om een afzonderlijk bestand met de door ons gekoppelde voornamen en gekoppelde achternamen te genereren. De twee bestanden zijn als spread-sheet beschikbaar in Google-docs. Het bestand met voornamen telt 326 koppelingen, het bestand met achternamen ruim 2.800. Met behulp van deze bestanden kunt u zien welke namen aan elkaar gekoppeld zijn. Bij een zoekopdracht naar een naam met een bepaalde schrijfwijze krijgt u dan ook de varianten. Als u de mogelijkheid van zoeken met naamsvarianten wilt uitschakelen, dan zet u de naam waarmee u zoekt tussen enkele aanhalingstekens (quote's): 'naam'.
Uiteraard willen wij graag uw reacties horen en vooral willen wij suggesties ontvangen voor het koppelen van voor- en achternamen die feitelijk dezelfde persoon of familie betreffen. U kunt een mail sturen naar isis.reactie of u kunt ook uw reactie hieronder plaatsen. Als u geen Google-account heeft kunt u kiezen bij de optie Reageren als: met OpenID (laatste keuze).
Link naar de spreadsheet met gekoppelde voornamen (stand per update 20 = januari 2010)
Link naar de spreadsheet met gekoppelde achternamen (stand per update 20 = januari 2010)

Leo Hollestelle, beheerder Zeeuwen Gezocht

dinsdag 6 april 2010

Synoniemen : verschillende schrijfwijzen van voor- en achternamenEr bestaan geen uniforme schrijfwijzen voor voor- en achternamen. Sommige namen kunnen op verschillende manieren zijn opgeschreven. Die variatie is zowel tijdsgebonden als plaats/regiogebonden. Bij het zoeken naar voorouders in Zeeuwen Gezocht en in de vele andere websites met persoonsinformatie moet met u daarmee rekening houden. Sommige zoekschermen ondervangen spellingsvarianten voor een deel, bijvoorbeeld doordat het programma zo is geprogrammeerd dat het met klankherkenning werkt.
Wat ISIS, het programma van Zeeuwen Gezocht betreft, is de optie van zoeken van voor- en achternamen met klankherkenning onvoldoende van kwaliteit. Het helpscherm geeft aan dat dit kan door het toevoegen van een uitroepteken [!] achter de naam. Wij raden u af deze mogelijkheid te gebruiken. Het levert alleen maar onzin op.
Wel kunnen wij handmatig in ISIS verschillende schrijfwijzen van voor- en achternamen aan elkaar koppelen. Een groot aantal naamsvarianten is op deze manier bij elkaar gebracht, waardoor het zoeken met een bepaalde schrijfwijze ook andere varianten oplevert. Een voorbeeld: De familienaam Maliepaard, die veel op Schouwen voorkomt. In het bestand met de duizenden vermeldingen van in de database voorkomende achternamen hebben wij de navolgende spellingsvarianten van deze achternaam aan elkaar gekoppeld:
Maliepaard
Maliepaart
Malepaard
Malijpaar
Malijpaard
Malipaar
Malipaard
Malipaardt
Malipaart
Malipaerd
Malipard
Malipart
Malipeerd
Malipert
Maljepaard
Mallepaard
Malliepaard
Malliepaart
Mallipaart
Malypart

Zie hiervoor ook de website van de familienaam Maliepaard:

Een voorbeeld van een voornaam is:
Johannes
Johannis
Jannes
Jannis
Joannes
Joan
Johan

Op deze manier kunnen wij u als onderzoeker helpen bij het zoeken naar personen. Regelmatig ontvangen wij via isis.reacties suggesties voor naamsvarianten. Als u verschillende schrijfwijzen van een voor- of achternaam tegenkomt die nog niet zijn gekoppeld, meld het ons!