woensdag 10 maart 2010

Overleg met de vrijwilligers


Maandag 8 maart vond overleg plaats met de vrijwilligers die zich bezighouden met het invoeren van persoonsgegevens. Tijdens deze vergadering, die twee keer per jaar wordt gehouden, staan diverse onderwerpen op de agenda. Uiteraard de gang van zaken: hoe verlopen de werkzaamheden, wat zijn knelpunten en wat gaat goed. Ook de voortgang van de projecten waaraan iedereen meewerkt wordt besproken. Ook praktische zaken, zoals het op tijd klaarzetten van de kar met de dagelijkse werkvoorraad is onderwerp van gesprek. Het begeleiden van een groep enthousiaste werkers is een intensieve klus.
Tijdens deze bijeenkomst zijn ook de nieuwe invoerprojecten gepresenteerd. Als straks het invoeren van de geboorteakten van de Burgerlijke Stand klaar is, gaat een deel aan de slag met achttiende eeuwse bronnen zoals de Doop-, Trouw- en Begraafregisters van Zeeuws-Vlaanderen en met het Familiegeld van Middelburg. De anderen gaan verder met het invoeren van bronnen uit de negentiende en twintigste eeuw, zoals het bevolkingsregister van Middelburg, de stamboeken van het Middelburgse ziekenhuis en kadastrale registers.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten