donderdag 25 maart 2010

Het Zeeuws Archief heeft een eigen weblog

Op maandag 22 maart 2010 is het Zeeuws Archief een nieuw weblog gestart. Via dit blog kunt u lezen wat de medewerkers van het Zeeuws Archief achter de schermen allemaal doen.

Verschillende medewerkers zullen bijdragen aan dit weblog en antwoord geven op heel veel vragen, waarvan u misschien niet eens wist dat u ze had. Hoe komen al die archieven eigenlijk bij het Zeeuws Archief? Wat doet een archiefinspecteur precies? Wat is de link tussen Zeeland en Suriname? En nog veel meer!

Lees mee en laat een reactie achter!

donderdag 18 maart 2010

Zeeuwen zoeken bij de buren


Niet alleen via de website Zeeuwen Gezocht en in de studiezaal van het Zeeuws Archief kunt u onderzoek doen naar Zeeuwen van vroeger, ook de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg maakt Zeeuwse persoonsgegevens toegankelijk. Medewerkers van de afdeling Zeeuws Documentatiecentrum hebben recent een paar projecten afgerond waarin gegevens over bekende en minder bekende Zeeuwen zijn opgenomen. Het betreffen de personendossiers, de handschriften, gelegenheidsgedichten en veilingcatalogi. De diverse gegevens over deze personen zijn nu voortaan goed terug te vinden in de bibliotheekcatalogus. Zo komt via één zoekingang steeds meer informatie over bepaalde, meest bekendere Zeeuwen naar voren en ontstaat een steeds vollediger beeld van mensen die de provincie Zeeland hebben gevormd tot wat ze is.
Lees meer over deze projecten op het blog Zeeuwse bekendheden nog meer in beeld « Zeeuwse Bibliotheek van de Zeeuwse Bibliotheek.

maandag 15 maart 2010

Nieuw project: Bevolkingsregister Middelburg 1900-1937


We zijn met een nieuw project gestart. Enkele vrijwilligers die klaar zijn met het invoeren van de geboorteakten van de Burgerlijke Stand zijn begonnen met het Bevolkingsregister van Middelburg over de periode 1900-1937. Dit bestand, bestaande uit 38 delen, is in de jaren negentig van de vorige eeuw ingevoerd door medewerkers van het toenmalige Gemeentearchief Middelburg en vanaf de start van Zeeuwen Gezocht in december 2001 raadpleegbaar. Echter de data van inschrijving in het bevolkingsregister ontbreken, zodat het lastig is om te bepalen sinds wanneer onderzoekspersonen in Middelburg wonen. Ook zijn de geboortedata indertijd niet ingevoerd in het digitale bestand, zodat het vaak lastig is om de juiste persoon te identificeren.Deze twee ontbrekende data worden nu toegevoegd aan het bestand. Daarmee zal het makkelijker zijn om oud-inwoners van Middelburg terug te vinden. We hopen bij de eerst volgende update in juli de resultaten van de eerste registers te laten zien.

woensdag 10 maart 2010

Overleg met de vrijwilligers


Maandag 8 maart vond overleg plaats met de vrijwilligers die zich bezighouden met het invoeren van persoonsgegevens. Tijdens deze vergadering, die twee keer per jaar wordt gehouden, staan diverse onderwerpen op de agenda. Uiteraard de gang van zaken: hoe verlopen de werkzaamheden, wat zijn knelpunten en wat gaat goed. Ook de voortgang van de projecten waaraan iedereen meewerkt wordt besproken. Ook praktische zaken, zoals het op tijd klaarzetten van de kar met de dagelijkse werkvoorraad is onderwerp van gesprek. Het begeleiden van een groep enthousiaste werkers is een intensieve klus.
Tijdens deze bijeenkomst zijn ook de nieuwe invoerprojecten gepresenteerd. Als straks het invoeren van de geboorteakten van de Burgerlijke Stand klaar is, gaat een deel aan de slag met achttiende eeuwse bronnen zoals de Doop-, Trouw- en Begraafregisters van Zeeuws-Vlaanderen en met het Familiegeld van Middelburg. De anderen gaan verder met het invoeren van bronnen uit de negentiende en twintigste eeuw, zoals het bevolkingsregister van Middelburg, de stamboeken van het Middelburgse ziekenhuis en kadastrale registers.