maandag 15 februari 2010

Vrijwilligers leren oud-schrift

Omdat het invoeren van de akten van de Zeeuwse Burgerlijke Stand over enkele maanden klaar is, worden de vrijwilligers van het Zeeuws Archief die zich bezig houden met het invoeren van persoonsgegevens voorbereid voor nieuwe projecten. Lag de nadruk de afgelopen vijftien jaar - zo lang zijn we al bezig - op bronnen uit de negentiende en twintigste eeuw, nu gaan we vooral met bronnen daterend vóór 1800 aan de slag. Kennis van de oude handschriften is daarbij noodzakelijk. Vandaar dat een achttal vrijwilligers de komende weken onder leiding van docent Ivo van Loo oude teksten uit de zeventiende en achttiende eeuw leert lezen. Daarna kunnen ze aan de slag met het invoeren en het corrigeren doop-, trouw- en begraafregisters van de diverse kerkgenootschappen en belastingkohieren uit het archief van de Rekenkamer van Zeeland.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten