donderdag 21 januari 2010

WieWasWie.nl


Binnen WieWasWie werken archiefinstellingen samen aan een landelijke website voor historisch familie- en persoonsonderzoek. Hieronder bevinden zich zowel deelnemers aan bijvoor-beeld Genlias en de Digitale Stamboom, als gebruikers van Pictura en ISIS. Via deze website kunnen archiefinstellingen hun collecties met persoonsgerelateerde informatie beschikbaar stellen. Zo ontstaat een website waar het grootste aanbod aan historische informatiebronnen over personen kosteloos te raadplegen zal zijn. Ook zult u op de site historische bronnen kunnen bewaren in een persoonlijke omgeving, deze bewerken tot bijvoorbeeld een stamboom, aanvullen met eigen informatie en – indien gewenst – delen met anderen. Via de webshop kunt u ook downloads en reproducties van originelen, aanvullende diensten en aanverwante producten bestellen.
Op dit moment worden de offertes van bedrijven die belangstelling hebben om de nieuwe website te maken bestudeert, waarna dit voorjaar met de bouw kan worden begonnen. De verwachting is dat eind 2010 de eerste onderdelen beschikbaar zullen zijn. U kunt hierover meer lezen op wiewaswie.nl.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten