donderdag 21 januari 2010

Die verrekte diacritische tekens

Een groot aantal voornamen en familienamen bevat een of meerdere diacritische tekens, zoals é, è, ä, ç, ö en ï. Vooral bij voor- en familienamen in Zeeuws-Vlaanderen komt dit veelvuldig voor: voornamen als: François, Thérèse, Aloïsius en Isaäck en achternamen als Vinjé, Masclé, Massé, Brücken Fock, Hölscher, enzovoorts.
Bij het omzetten (converteren) van de bronbestanden naar ISIS (het programma (applicatie) van Zeeuwen Gezocht) worden deze tekens vaak omgezet in andere letters, de é wordt een T, de ä wordt een S, de ç wordt een t. Inmiddels hebben we de oplossing gevonden en zullen we bij herladen van bestanden bij de volgende update's dit vervelende probleem uit de wereld helpen.
U kunt tot die tijd het vraagteken gebruiken (?) om namen met diacritische tekens op te sporen. De naam François krijgt u toch bij de zoekresultaten als u zoekt met: Fran?ois.

Zeeuwen Gezocht op You Tube

Kijkt u wel eens op You Tube? Ook daar is Zeeuwen Gezocht terug te vinden. Twee jaar geleden maakte Pim van den Berge van TVWalcheren een item over genealogisch onderzoek bij het Zeeuws Archief. Uiteraard ging hij eerst aan de slag met Zeeuwen Gezocht en stuitte hij op een criminele voorouder.

Kijk ook naar de andere filmpjes over het Zeeuws Archief!

De Zeeuwen van Zeeuwen GezochtOp het openingsscherm (de homepage) van Zeeuwen Gezocht staan zes portretten afgebeeld. Regelmatig wordt gevraagd wie dit nu zijn.
V.l.n.r.:
- Dina de Schipper (* Wemeldinge 14 december 1839 - † Goes 3 maart 1929)
- Abraham Wielemaker (* Koudekerke 19 oktober 1850 - † Koudekerke 13 januari 1905).
- Elisabeth Hollestelle (* Goes 7 oktober 1875 - † Goes 2 december 1945)
- Pieter de Man (* Serooskerke 30 april 1838 - † Koudekerke 20 januari 1904)
- Jacomijntje Salomé (* Nieuwvliet 16 oktober 1894 - †?)
- François de Reu (* Schoondijke maart 1796 - † Nieuwvliet 1 april 1899, op 103 jarige leeftijd). Zie ook de website Het Geheugen van Nederland.

WieWasWie.nl


Binnen WieWasWie werken archiefinstellingen samen aan een landelijke website voor historisch familie- en persoonsonderzoek. Hieronder bevinden zich zowel deelnemers aan bijvoor-beeld Genlias en de Digitale Stamboom, als gebruikers van Pictura en ISIS. Via deze website kunnen archiefinstellingen hun collecties met persoonsgerelateerde informatie beschikbaar stellen. Zo ontstaat een website waar het grootste aanbod aan historische informatiebronnen over personen kosteloos te raadplegen zal zijn. Ook zult u op de site historische bronnen kunnen bewaren in een persoonlijke omgeving, deze bewerken tot bijvoorbeeld een stamboom, aanvullen met eigen informatie en – indien gewenst – delen met anderen. Via de webshop kunt u ook downloads en reproducties van originelen, aanvullende diensten en aanverwante producten bestellen.
Op dit moment worden de offertes van bedrijven die belangstelling hebben om de nieuwe website te maken bestudeert, waarna dit voorjaar met de bouw kan worden begonnen. De verwachting is dat eind 2010 de eerste onderdelen beschikbaar zullen zijn. U kunt hierover meer lezen op wiewaswie.nl.

Zeeuwen Gezocht in 2010: het één-na-laatste jaar?

Behalve deze update volgt er nog één in juli van dit jaar. Het is mogelijk dat dit najaar een extra update wordt geplaatst, want wij hopen in 2010 de invoer van de openbare geboorteakten te voltooien. Daarmee is dan tevens de gehele openbare Burgerlijke Stand van Zeeland in Zeeuwen Gezocht beschikbaar.
Voor de update van juli staan ook gepland de Lidmatenregisters van de diverse kerkgenootschappen op Walcheren over de periode 1580-1810 en mogelijk volgen eind van het jaar de Walcherse doopregisters van de diverse kerkgenootschappen vóór 1811.
Dit jaar zou wel eens het één-na-laatste jaar van de website en database Zeeuwen Gezocht kunnen zijn. Zoals al eerder vermeld is het programma ISIS aan vervanging toe. Het Zeeuws Archief heeft daarom besloten mee te doen aan het nieuwe, landelijk te ontwikkelen platform voor historische persoonsgegevens WieWasWie.nl. Afhankelijke van de oplevering van de nieuwe website (de verwachting is eind 2010) zullen in 2011 de Zeeuwse gegevens worden overgebracht naar de nieuwe website. Omdat WieWasWie.nl ook de mogelijkheid zal bieden om scans van akten te raadplegen en te downloaden, gaat het Zeeuws Archief dit jaar beginnen met het scannen van de akten van de Burgerlijke Stand.

Zeeuwen Gezocht in 2009Ook in 2009 is de website Zeeuwen Gezocht veelvuldig geraadpleegd. Het aantal bezoekers (IP's) is ten opzichte van 2008 met slechts 1 % gedaald tot 178.902. Gemiddeld raadplegen per dag 488 bezoekers de website. Het aantal pageviews bedroeg meer dan 2 miljoen.
De omvang van de database nam toe met 433.000 naamsvermeldingen tot 6,4 miljoen. Het aantal records dat in Zeeuwen Gezocht is opgenomen bedraagt 2,5 miljoen, verdeeld over 625 bestanden.
Het aantal reacties bleef ook in het afgelopen jaar hoog, meer dan 3.000. De aangeboden gegevens worden door u kritisch overgenomen en verwerkt. Dank hiervoor, want “Alleen samen kunnen we Zeeuwen Gezocht nog beter maken!”

Aan de grafiek is duidelijk te zien dat de updates in januari en juli veel bezoekers trekken. In de maanden april, mei en juni is het aantal bezoekers het laagst. Zou dat komen omdat senioren vaak in het voorjaar op vakantie gaan? Wat zou kunnen betekenen dat de meeste gebruikers van Zeeuwen Gezocht ouder dan 60 jaar zijn?

Blijf op de hoogte - Gebruik de RSS-feed

Als u op de hoogte wilt blijven van de informatie op Zeeuwen Gezocht Blog, dan kunt u dit instellen via de RSS-feed-knop aan de rechterkant van het scherm.

Abonneer u op de feed en iedere keer als wij dit blog actualiseren ziet u de nieuwe berichten automatisch verschijnen. De berichten bestaan uit een kop met een intro en een rechtstreekse link naar het bericht op onze website, zodat u snel en gemakkelijk het complete bericht kunt openen. U kunt zich zowel voor de berichten als voor de reacties op de berichten abonneren.

Er zijn verschillende manieren om het lezen van de RSS-feed in te stellen:

* via de webbrowser
In de recente versies van de meeste webbrowsers kunt u zich abonneren op de feed, die dan op ongeveer gelijke wijze als de bookmarks of favorieten is aan te klikken. De feed van Zeeuwen Gezocht Blog is voorzien van een speciale functie waardoor de webbrowsers de feed automatisch detecteren en u een signaal geven dat u zich kunt abonneren.

* via een gepersonaliseerde homepage
Als u een gepersonaliseerde homepage gebruikt, kunt u de feed van dit blog op de gebruikelijke wijze aan het programma toevoegen. Veel gebruikte programma's zijn: Netvibes, Pageflakes, Bloglines en iGoogle.

* via een offline RSS-lezer
U kunt een zogenaamde 'RSS-lezer' op uw PC installeren om de feed te kunnen lezen. Er zijn zowel gratis als betaalde RSS-lezers. Een overzicht van deze programma's vindt u bijvoorbeeld op http://blogspace.com/rss/readers.

* via een online RSS-lezer
Via een online RSS-lezer kunt u de feed meteen online lezen. Knip deze link http://zeeuwengezocht.blogspot.com/feeds/posts/default en plak deze in het invoerscherm van de online lezer. Een online-lezer is bijvoorbeeld Onlinerss.

dinsdag 19 januari 2010

Zeeuwen Gezocht start met een eigen blog

Het Zeeuws Archief start met een blogsite voor de website en database Zeeuwen Gezocht. Op deze manier willen wij de vele gebruikers nog beter informeren. In de acht jaar tijd dat de website nu online is zijn vele Zeeuwse bronnen met persoonsgegevens voor iedereen beschikbaar via internet.

Via deze blogsite wordt u over diverse aspecten geïnformeerd en kunt u reageren. Ook willen wij u op deze manier op de hoogte houden van de veranderingen die de komende jaren gaan plaatsvinden. De website Zeeuwen Gezocht zal opgaan in een nieuwe landelijke website. Via deze website, WieWasWie.nl genoemd, is vanaf 2010 het grootste aanbod aan historische informatiebronnen over personen te raadplegen.

Via de rss-feed van deze blogsite kunt u direct geïnformeerd worden over nieuwe items. Hiermee vervalt de mailinglist. Ook kunt u via deze site de Twitterberichten volgen.