maandag 17 december 2018

We zijn verhuisd

Begin november 2018 is de nieuwe website van het Zeeuws Archief online gegaan.
Op die website zetten we dit blog voort.
Graag tot ziens op https://www.zeeuwsarchief.nl/blog/zondag 7 januari 2018

Voorspoedig 1917, 1942 en 1967 toegewenst

Een nieuw jaar biedt voor iedereen die onderzoek doet naar voorouders een nieuwe kans: de openbaarheidbeperkende termijn voor de akten van de burgerlijke stand schuift weer één jaar op en dat betekent dat nieuwe gegevens beschikbaar komen.

Met ingang van 1 januari 2018, zijn de geboorteakten van de burgerlijke stand van het jaar 1917, de huwelijks- en echtscheidingsakten van het jaar 1942 en de overlijdensakten van het jaar 1967 openbaar geworden.
U kunt de gegevens én de scans van de nieuw openbaar geworden akten, raadplegen via Zeeuwen Gezocht en Archieven.nl.


Voor het overzicht van de beschikbare akten van de burgerlijke stand in Zeeuwen Gezocht zie:
geboorteakten
huwelijksakten
overlijdensakten

Veel plezier met de nieuwe gegevens en een voorspoedig onderzoek toegewenst!

Team Zeeuwen Gezocht


LET OP:

Dit is het laatste bericht op het blog van Zeeuwen Gezocht. Voorjaar 2018 krijgt het Zeeuws Archief een nieuwe website. De huidige website Zeeuwen Gezocht wordt onderdeel van deze website. We zullen dan op een andere manier nieuwsberichten over Zeeuwen Gezocht verspreiden.

donderdag 14 december 2017

Woongeschiedenis Walcheren (1812-1900) uit de bevolkingsregisters online

Het was een klus, maar dankzij de vele handen van vrijwilligers zijn vanaf vandaag de bevolkingsregisters van Walcheren over de periode 1812-1900 voor iedereen online toegankelijk. Het Zeeuws Archief heeft de door 402 vrijwilligers overgetypte gegevens, in totaal ruim 250.000 vermeldingen, gepubliceerd in Zeeuwen Gezocht, de personendatabase met meer dan 8 miljoen persoonsgegevens.

Vroegste registers van Nederland
De bevolkingsregisters van Walcheren behoren tot de vroegste van Nederland. Al vanaf 1812 werd in Zeeland per adres geregistreerd wie er woonden, waarheen de bewoners verhuisden en wat hun beroepen waren. Na een proefproject waarbij de gegevens over Koudekerke toegankelijk werden gemaakt, startte in januari 2017 het vervolgproject met alle beschikbare bevolkingsregisters uit het Zeeuws Archief.

Gezicht op Middelburg vanuit Koudekerke. Zeeuws Archief, Historisch Topografische Atlas Middelburg, P-1300

Van Aagtekerke tot Zoutelande
Online toegankelijk zijn nu over de periode 1812-1900 de bewoningsgegevens uit de bevolkings-registers van: Aagtekerke, Arnemuiden, Biggekerke, Domburg, Gapinge, Grijpskerke, Kleverskerke, Koudekerke, Meliskerke, Nieuw- en Sint Joosland, Oostkapelle, Serooskerke, Sint Laurens, Veere, Vrouwenpolder, Westkapelle en Zoutelande (De bevolkingsregisters van Middelburg over deze periode zijn als gevolg van de oorlog verloren gegaan).
Klik hier voor het overzicht.

Bron voor wonen, werken en leven in 19e eeuw
Het overzicht van personen per adres geeft informatie over gezinssamenstelling en huishouding. De beroepen schetsen een beeld van de talrijke rangen en standen: van dienstbode tot grootgrondbezitter, van loonwerker tot kleine zelfstandige. Daarmee zijn deze registers een bijzonder rijke bron voor het leven op Walcheren in de 19e eeuw. Zij maken verdergaand genealogisch en historisch onderzoek naar wonen, werken en leven op Walcheren mogelijk.

Volg de levensloop van Christina Mauer aan de hand van de bevolkingsregisters.

Crowdsourcing via Vele Handen
De gegevens uit de bevolkingsregisters zijn toegankelijk gemaakt met VeleHanden, het platform waarop alle Nederlandse archieven scans van archiefstukken kunnen aanbieden en waar alle gebruikers van archieven kunnen bijdragen aan het toegankelijk maken ervan. Via deze vorm van crowdsourcing zijn reeds tal van projecten gerealiseerd.

Direct naar het zoekscherm van Zeeuwen Gezocht.

zondag 1 januari 2017

Voorspoedig 1916, 1941 en 1966 toegewenst

Een nieuw jaar biedt voor iedereen die onderzoek doet naar voorouders een nieuwe kans: de openbaarheidbeperkende termijn voor de akten van de burgerlijke stand schuift weer één jaar op en dat betekent dat nieuwe gegevens beschikbaar komen.

Met ingang van vandaag, 1 januari 2017, zijn de geboorteakten van de burgerlijke stand van het jaar 1916, de huwelijks- en echtscheidingsakten van het jaar 1941 en de overlijdensakten van het jaar 1966 openbaar geworden. Het is ons wederom gelukt om de gegevens van deze akten van de toenmalige gemeenten in Zeeland vanaf vandaag via het internet aan te bieden. De scans van deze akten komen in de loop van vandaag ook beschikbaar.
U kunt de gegevens van de nieuw openbaar geworden akten raadplegen via Zeeuwen Gezocht en Archieven.nl.


Voor het overzicht van de beschikbare akten van de burgerlijke stand in Zeeuwen Gezocht zie:
geboorteakten
huwelijksakten
overlijdensakten

Veel plezier met de nieuwe gegevens en een voorspoedig onderzoek toegewenst!

Team Zeeuwen Gezocht

maandag 19 december 2016

Zoeken met nog meer synoniemen

Vijf jaar geleden alweer berichtten wij u over het heuglijke feit dat er ook in het nieuwe Zeeuwen Gezocht kan worden gezocht met behulp van synoniemen van voornamen en achternamen. Een handig hulpmiddel voor een database die is gevuld met duizenden voor- en achternamen die in de loop van de tijd op verschillende manieren zijn genoteerd in akten en registers. U heeft lang op een uitgebreide en bijgewerkte versie moeten wachten, maar nu is het eindelijk zover. We hebben nu zelfs de mogelijkheid om de bestanden met de synoniemen van voor- en achternamen goed te beheren en geregeld te verversen.

Voor het koppelen van verschillende schrijfwijzen van voor- en achternamen hebben we de afgelopen jaren veel suggesties ontvangen van enkele gebruikers van Zeeuwen Gezocht. Vaak stuurden zij voorbeelden mee van vermeldingen van dezelfde personen met afwijkende schrijfwijzen van hun voor- en/of achternaam.
We nodigen u dan ook uit om suggesties toe te sturen. Wij kunnen deze nu snel verwerken en actief maken voor het zoeken in Zeeuwen Gezocht.

48 variaties van de achternaam Kriekhaartwoensdag 24 augustus 2016

Bevolkingsregisters Kapelle en Wemeldinge (... en een mijlpaal)

Door het toevoegen van nieuwe bronnen is het aantal persoonsvermeldingen in Zeeuwen Gezocht eindelijk de 8 miljoen gepasseerd. De nieuwe bronnen zijn de bevolkingsregisters van de gemeenten Kapelle en Wemeldinge, periode 1820-1920. Het gaat in totaal om 24 registers waarin deze twee gemeenten van alle de inwoners gegevens vastlegden, zoals geboortedatum en -plaats, beroep, religie (kerkgenootschap) en data van binnenkomst en vertrek. Omdat de registratie per adres plaatsvond geven deze registers een goed beeld van de gezinssamenstelling, niet alleen ouders en kinderen, maar ook inwonende familieleden en personeel.


Burgemeester Jan de Klerk van Wemeldinge maakte een fraai titelblad voor het bevolkingsregister 1860-1869 (Archief gemeente Wemeldinge 1583-1969, inv.nr 1068)

Elf van de 24 registers waren eerder digitaal beschikbaar via de website Beeldbankdebevelanden.nl.

Vanaf 1 januari jl. beheert het Zeeuws Archief de oude archieven van de gemeente Kapelle. Deze gemeente is in 1970 ontstaan uit de toenmalige gemeenten Kapelle en Wemeldinge. Ook het grondgebied van de voormalige gemeente Schore, die per 1 januari 1941 werd opgeheven, behoort grotendeels tot deze gemeente. De toegangen van de oude archieven van de gemeente Kapelle, zowel van lokale overheidsinstellingen als van particulieren, zijn te raadplegen via de website van het Zeeuws Archief en de website Archieven.nl. De bevolkingsregisters van de gemeenten Kapelle en Wemeldinge behoren tot de archieven van deze (voormalige) gemeenten (resp. toegang 4000 en 4003). 

Hoe te zoeken in Zeeuwen Gezocht naar bewoners van Kapelle en Wemeldinge?

1. Ga naar Zeeuwen Gezocht
2. Open het zoekscherm
3. Selecteer ‘Persoon in bevolkingsregister’ bij ‘bron’
4. Vul ‘Kapelle' of 'Wemeldinge' in bij ‘plaats’
5. Vul een zoekterm naar keuze in, bijvoorbeeld een achternaam in het veld ‘achternaam’.

Bekijk hier de inschrijving van burgemeester Jan de Klerk in het bevolkingsregister van zijn dorp over de periode 1860-1869.

woensdag 15 juni 2016

Zeeuwse burgerlijke stand nu ook via Openarch.nl

De Wet Hergebruik Overheidsinformatie (18 juli 2015) biedt iedereen de mogelijkheid om data die overheidsinstellingen in ons land maken te gebruiken voor eigen doeleinden. Dat kan zijn voor onderzoek of voor het maken van producten of toepassingen.

Bob Coret, de man achter Genealogie Online c.a., is al enkele jaren bezig om data die de archiefdiensten in Nederland de laatste decennia o.a. ten behoeve van genealogisch onderzoek hebben gedigitaliseerd ook via zijn platform te publiceren. In het kader van deze nieuwe wet heeft het Zeeuws Archief datasets van de openbare akten van de burgerlijke stand aan hem geleverd. Het gaat om een totaal van 1.422.263 akten met daarin 5.111.001 persoonsvermeldingen, die sinds vandaag via de website Openarch.nl zijn te raadplegen, inclusief de links naar de scans.
Coret heeft op deze website enkele verrassende functionaliteiten toegevoegd die andere toepassingen van de data mogelijk maken, zoals het tonen van kaarten en de meest voorkomende familienamen per (toenmalige) gemeente. Ook het monitoren van zoekopdrachten (voor vele bekend uit de tijd van Genlias) behoort tot de mogelijkheden.

De Wet Hergebruik Overheidsinformatie biedt dus de mogelijkheid om meer te doen met genealogische data. De Zeeuwse akten van de burgerlijke stand zijn nu op vijf plaatsen op het worldwideweb te vinden:

- www.zeeuwengezocht.nl
- www.zeeuwsarchief.nl
- http://www.archieven.nl/nl/personen
- www.wiewaswie.nl
- www.openarch.nl

Belangrijk voor u is om te weten dat de data via de eerste drie websites rechtstreeks uit de database komt die het Zeeuws Archief beheert en dus het meest recent is. De website Wiewaswie.nl haalt regelmatig de laatste versie van de database op. Voor de website Openarch.nl moeten we nog nadere afspraken maken.
Nu de data van de Zeeuwse burgerlijke stand op meerdere plaatsen via internet te raadplegen én te gebruiken is, is het belangrijk dat foutmeldingen bij het Zeeuws Archief terecht komen. Wij blijven de beheerder van de data en dat betekent dat wij er voor zorgen dat de kwaliteit ervan up-to-date blijft.

Meer over de Wet Hergebruik Overheidsinformatie en archieven.