donderdag 21 april 2016

1915-1940-1965 : openbare akten van de burgerlijke stand online

Met ingang 1 januari 2016 zijn de geboorteakten van de burgerlijke stand van het jaar 1915, de huwelijks- en echtscheidingsakten van het jaar 1940 en de overlijdensakten van het jaar 1965 openbaar geworden. De afgelopen twee jaar hebben we de nieuwe data op de eerste dag van het jaar gepubliceerd. Helaas is het ons dit jaar niet gelukt, maar we zijn blij om - weliswaar met enige vertraging - de per 1 januari openbaar geworden akten van de burgerlijke stand te publiceren. Behalve dat data zijn ook de scans van de akten beschikbaar.
U kunt de gegevens van de nieuw openbaar geworden akten raadplegen via Zeeuwen Gezocht en Archieven.nl.

Voor het overzicht van de beschikbare akten van de burgerlijke stand in Zeeuwen Gezocht zie:
geboorteakten
huwelijksakten
overlijdensakten

Klik hier voor het overzicht van de beschikbare scans.

Veel plezier met de nieuwe gegevens!

Team Zeeuwen Gezocht

dinsdag 9 februari 2016

Nieuwe gegevens: bewoners Koudekerke 1826-1900

Vrijwilligers binnen en buiten Nederland hebben met succes gegevens van inwoners van Koudekerke op Walcheren ingevoerd in een online database. Dat deden zij thuis via internet. Het Zeeuws Archief begon 24 november 2015 met dit crowdsourcingproject. De resultaten zijn vanaf vandaag, 9 februari 2016, raadpleegbaar via de websites Zeeuwen Gezocht, en Archieven.nl en de website van het Zeeuws Archief. Later dit jaar krijgt het project een vervolg en worden meer bewoners van Walcheren uit de periode 1826-1900 ingevoerd.

Wie woonden tussen 1826 en 1900 op Walcheren? Wat deden de eilandbewoners voor de kost? Het Zeeuws Archief te Middelburg startte in november 2015 een crowdsourcingproject om de bewoners van Walcheren in de 19e eeuw in beeld te brengen. Iedereen kon thuis via de computer meehelpen om gegevens uit archiefstukken in te voeren in een online database. Het project startte met de bevolkingsregisters van de voormalige gemeente Koudekerke.
De linkerbladzijde van enkele ingeschreven inwoners in het bevolkingsregister van Koudekerke 1882-1891

De ingevoerde gegevens over bewoners van de gemeente Koudekerke op Walcheren tussen 1826 en 1900 zijn te raadplegen in Zeeuwen Gezocht. In totaal gaat het om 25.021 persoonsnamen. Ingevoerd zijn: voornaam, achternaam en beroep. De gegevens zijn gekoppeld aan de scan van het originele archiefstuk. Op de scan, een pagina uit het betreffende bevolkingsregister, zijn meer gegevens te zien. Bijvoorbeeld wanneer iemand is verhuisd.

Hoe te zoeken in Zeeuwen Gezocht naar bewoners van Koudekerke?
  1. Ga naar Zeeuwen Gezocht
  2. Open het zoekscherm
  3. Selecteer ‘Persoon in bevolkingsregister’ bij ‘bron’
  4. Vul ‘Koudekerke’ in bij ‘plaats’
  5. Vul een zoekterm naar keuze in, bijvoorbeeld een achternaam in het veld ‘achternaam’

vrijdag 27 november 2015

Uitgebreid zoeken? Gewoon gratis omdat het kan


Het is al weer vier jaar geleden dat Zeeuwen Gezocht overging van de applicatie ISIS naar MAIS-Flexis van De Ree archiefsystemen. (Overigens zijn we blij dat we de naam ISIS niet meer hoeven te gebruiken, maar dat terzijde). Technisch gezien verliep de overgang zonder problemen, maar voor het publiek was het toch wel even wennen.

In de afgelopen vier jaar heeft De Ree archiefsystemen de zoekfunctionaliteit van Zeeuwen Gezocht en van de grotere broer Archieven.nl/Personen verbeterd. De mogelijkheid van het zoeken met wildcards werd verbeterd en het is mogelijk om op twee of meer personen te zoeken. De laatste uitbreiding was het zoeken op datum in allerlei mogelijke notaties.

Naast de websites Zeeuwen Gezocht en Archieven.nl biedt het Zeeuws Archief ook de data van de akten van de openbare burgerlijke stand van Zeeland aan via de website WieWasWie. Uit de cijfers blijkt dat veel mensen op dit nationale platform ook naar Zeeuwse gegevens zoeken. Het is ideaal om op één plaats genealogische bronnen uit het hele land te doorzoeken. Ook de beschikbare zoekmogelijkheden van WieWasWie worden gewaardeerd.

Echter met ingang van 1 januari 2016 wordt er een abonnementsmodel voor de website WieWasWie ingevoerd. Er moet dan worden betaald voor de mogelijkheid om uitgebreid te zoeken. Dat vinden wij jammer. Het premium abonnement biedt ook de mogelijkheid voor het ontvangen van e-mailnotificaties bij toevoegingen in de database op basis van eigen favorieten. Dat is wel weer handig, want twee-wekelijks wordt nieuwe data aan WieWasWie toegevoegd, o.a. uit MAIS-Flexis van het Zeeuws Archief.

Lees hierover meer op het blog van WieWasWie.

Als u de laatste toevoegingen en wijzigingen in Zeeuwen Gezocht wilt zien, sorteer dan op 'laatste wijziging'. Overigens worden de zoekresultaten standaard in deze optie weergegeven.

dinsdag 24 november 2015

Help thuis mee bevolkingsregisters van Walcheren (1826-1900) in te voeren


Wie woonden er tussen 1826 en 1900 op Walcheren? Wat deden de eilandbewoners voor de kost? Het Zeeuws Archief is een crowdsourcingproject begonnen om de bewoners van Walcheren in de 19e eeuw in beeld te brengen. Iedereen kan meehelpen om gegevens uit archiefstukken in te voeren in een online database. Het project start vandaag, dinsdag 24 november 2015, met de bevolkingsregisters van de voormalige gemeente Koudekerke. De resultaten worden na afloop gepubliceerd op www.zeeuwsarchief.nlwww.zeeuwengezocht.nl en www.archieven.nl

Bevolkingsregisters

De bevolkingsregisters van Walcheren behoren tot de vroegste van Nederland. Al vanaf 1826 werd in Zeeland per adres geregistreerd wie er woonden, waarheen de bewoners verhuisden en wat hun beroepen waren. Het overzicht van personen per adres geeft informatie over gezinssamenstelling en huishouding. De beroepen schetsen een beeld van de talrijke rangen en standen – van dienstbode tot grootgrondbezitter, van loonwerker tot kleine zelfstandige. Daarmee zijn deze registers een bijzonder rijke bron voor het leven op Walcheren in de 19e eeuw. Zij maken verdergaand genealogisch en historisch onderzoek naar wonen, werken en leven op Walcheren mogelijk.

Hoe kan ik meedoen?

Belangstellenden kunnen een account aanmaken op www.velehanden.nl en kiezen voor het project ‘Wonen op Walcheren’. Vervolgens worden scans getoond uit de bevolkingsregisters. Deelnemers kunnen nu gegevens uit de scans online gaan invoeren.

Na controle en voltooiing van de registers van Koudekerke worden de ingevoerde gegevens samen met de scans gepubliceerd op www.zeeuwsarchief.nl, www.zeeuwengezocht.nl en www.archieven.nl.

VeleHanden is een platform waarop alle Nederlandse archieven hun scans kunnen aanbieden en waar alle gebruikers van archieven kunnen bijdragen aan het toegankelijk maken. Via deze vorm van crowdsourcing zijn reeds tal van projecten gerealiseerd.

Voormalige gemeente Koudekerke

Het crowdsourcingproject start met de bevolkingsregisters van de voormalige gemeente Koudekerke op Walcheren uit de periode 1826-1900. De gemeentegrenzen van Koudekerke strekten zich uit van de Noordzee in het oosten tot de singels van Middelburg in het westen. Als gevolg van herindelingen maakt het vroegere Koudekerke nu deel uit van Middelburg (buurtschap ’t Zand), Vlissingen en Veere.

Helpt u ons mee de bevolkingsregisters van Koudekerke in te voeren? Wellicht tot ziens op het platform VeleHanden, project ‘Wonen op Walcheren’.

vrijdag 30 oktober 2015

Drie nieuwe bronnen in Zeeuwen Gezocht

In de maand oktober zijn er drie nieuwe bronnen toegevoegd aan Zeeuwen Gezocht.
- Familiewapen
- Persoon in Provinciaal Archief
- Persoon in taxatierapport
Hiermee komt het aantal bronnen waaruit u kunt kiezen op 41.

Een korte toelichting per bron:

Familiewapen
Deze bron was ook al beschikbaar in de oude website van Zeeuwen Gezocht, maar na de overgang naar de nieuwe website was er niet eerder gelegenheid geweest om de betreffende bestanden over te zetten. Het gaat hierom de vermeldingen van familiewapens in diverse archieven en verzamelingen in het Zeeuws Archief. De meeste van deze vermeldingen bevatten ook een afbeelding van het wapen. Uiteraard gaat het om de wapens van bekende Zeeuwse geslachten, maar ook van minder bekende. De komende maanden gaan we afbeeldingen van de wapens aan de vermeldingen in Zeeuwen Gezocht koppelen.
Pagina met enkele wapenafbeeldingen in de Nieuwe kerk te Middelburg. Opgenomen in het register met wapenafbeeldingen in de Middelburgse kerken in 1793 (Verzameling Handschriften en Aanwinsten Gemeentearchief Middelburg, 1692-1999, inv.nr 1982.20)

Persoon in Provinciaal Archief
Jarenlang heeft Henk Drost in de studiezaal van het Zeeuws Archief de verbalen uit het archief van de Gouverneur van Zeeland vanaf mei 1814 doorgenomen. Minutieus las hij alle stukken en maakte op fiches per persoonsnaam, plaatsnaam en trefwoord korte beschrijvingen van de inhoud van deze stukken. De fiches met de persoonsnamen van Aalbregtse tot en met Holten zijn nu te raadplegen.
De Gouverneur van Zeeland, voorganger van de Commissaris des Konings, hield zich met allerlei zaken bezig die zijn onderdanen aangingen: militaire dienst, benoemingen in openbare functies, conflicten, betalingsproblemen; u zult verstelt staan welke onbekende details over uw voorouders boven water komen.
Helaas is Henk Drost in 2011 gestopt met zijn werkzaamheden, twee jaar later is hij overleden. Hij is geëindigd in april 1832.
De komende jaren voegen wij de resterende letters van het alfabet toe.

Persoon in taxatierapport
Een verrassende bron uit een onbekend archief. In het archief van de Brandwaarborgmaatschappijen Middelburg/Zierikzee, 1824-1969 (1980) bevinden zich twaalf registers met taxaties en polissen van onroerende goederen van leden, opgemaakt door de correspondent en taxateur van de Onderlinge Brandwaarborg Maatschappijen in West-Zeeuws-Vlaanderen, 1828-1954. Omdat de kadastrale administratie van een aantal West-Zeeuws-Vlaamse gemeenten grotendeels ontbreekt, is deze bron een interessant alternatief voor het achterhalen van gebouwd onroerend goed (huizen, boerderijen, molens, nijverheidsgebouwen).

woensdag 16 september 2015

Scans openbare akten van de burgerlijke stand van de (huidige) Gemeente Borsele online

In samenwerking met de Gemeente Borsele zijn vanaf 16 september 2015 de openbare akten van de voormalige gemeenten Baarland, Borssele, Driewegen, Ellewoutsdijk, ’s-Gravenpolder, ’s-Heer Abtskerke, ’s-Heerenhoek, Heinkenszand, Hoedekenskerke, Nisse, Oudelande en Ovezande in te zien en te downloaden. Ook van Sinoutskerke en Baarsdorp en van Zwake die over de periode 1811-1815 zelfstandige gemeenten waren, zijn de scans beschikbaar.


De openbare akten van de burgerlijke stand van de huidige gemeente Borsele betreffen in totaal 89.209 akten, verdeeld over 40.909 scans. De akten van geboorte (G), huwelijk (H) en overlijden (O) zijn openbaar vanaf respectievelijk 100, 75 en 50 jaar.


Eerder kwamen al de scans van de akten van de burgerlijke stand van de gemeenten Schouwen-Duiveland, Goes, Hulst, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Sluis Tholen, Middelburg, Veere en Vlissingen online beschikbaar. In totaal zijn nu meer dan 1,3 miljoen akten van de Zeeuwse burgerlijke stand digitaal beschikbaar, verdeeld over 800.000 scans.


De overlijdensakte van Daniël Adrianus Poldermans, ’s-Gravenpolder 14 april 1939.
Poldermans was van 1909-1934 schoolhoofd te 's-Gravenpolder. Hij schreef verdienstelijke dialectschetsen, o.a. in Zuud-Bevelandsch lief en leed (1924) en Langs dieken en wegen (1935), maar het meest bekend is hij als de dichter van het Zeeuwsch volkslied uit 1919: ‘Geen dierder' plek voor ons op aard / Geen oord ter wereld meer ons waard / Dan, waar beschermd door dijk en duin / Ons toelacht veld en bosch en tuin …

zaterdag 30 mei 2015

Scans openbare akten van de burgerlijke stand van de (huidige) Gemeente Sluis online

Vanaf vandaag zijn er nog meer scans van de akten van de Zeeuwse burgerlijke stand via de website van het Zeeuws Archief en de websites Zeeuwen Gezocht en Archieven.nl beschikbaar. In samenwerking met de Gemeente Sluis zijn nu de openbare akten van de voormalige gemeenten Aardenburg, Breskens, Cadzand, Eede, Groede, Hoofdplaat, Nieuwvliet, Oostburg, Retranchement, Schoondijke, Sint Kruis, Sluis, Waterlandkerkje, IJzendijke en Zuidzande in te zien en te downloaden. Ook van Waterdijk, Heille en Sint Anna ter Muiden die over de periode 1796-1814/1880 zelfstandige gemeenten waren, zijn de scans beschikbaar.
De openbare akten van de burgerlijke stand van de huidige gemeente Sluis betreffen in totaal 198.161 akten, verdeeld over 88.328 scans. De akten van geboorte (G), huwelijk (H) en overlijden (O) zijn openbaar vanaf respectievelijk 100, 75 en 50 jaar.

Geboorteakte van Johan Hendrik van Dale, Sluis 15 februari 1828, auteur van Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal uit 1864.
Eerder kwamen al de scans van de akten van de burgerlijke stand van de gemeenten Schouwen-Duiveland, Goes, Hulst, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Tholen, Middelburg, Veere en Vlissingen online beschikbaar. In totaal zijn nu meer dan 1,2 miljoen akten van de Zeeuwse burgerlijke stand digitaal beschikbaar, verdeeld over 700.000 scans.