maandag 24 maart 2014

Nieuwe bron : Bidprentje


Een van de 11.789 bidprentjes
van het Genealogisch
Centrum Zeeland
Een van de vele verzamelingen van het Genealogisch Centrum Zeeland te Middelburg is die van bidprentjes. Een bidprentje (gedachtenisprentje) is een kleine prent (max. 10 x 5 cm.) die binnen de Katholieke Kerk als herinnering aan bepaalde gebeurtenissen zoals doopsel, eerste communie, vormsel, huwelijk, priesterschap en in het bijzonder bij een overlijden wordt uitgegeven. Behalve de religieuze afbeelding, staat op voor- of achterzijde meestal ook een gebed. Indien het wordt uitgegeven naar aanleiding van een overlijden worden van de overledene de naam, de geboorte- en overlijdensdatum en -plaats en de naam van diens partner(s) vermeld. Het gebruik van een bidprentje komt bijna uitsluitend voor onder katholieken.

Katholieke Zeeuwen
De verzameling van het Genealogisch Centrum betreffen de bidprentjes van personen die of in Zeeland zijn geboren of in Zeeland zijn overleden of beide (in totaal 11.789 stuks). Het oudste bidprentjes dateert van 1824, de meest recente is van 2013. In Zeeland zijn er enkele regio's waar veel katholieken wonen: de Zak van Zuid-Beveland (Heinkenszand, 's-Heerenhoek en Kwadendamme), Sluis en Aardenburg en omgeving, en het gebied van Hontenisse en Hulst.

Uitdelen
De bidprentjes worden tijdens de uitvaartdienst aan de aanwezigen uitgedeeld. Daar waar vroeger op dit soort bidprentjes meestal een heilige of een kruis werd afgebeeld, staat nu ook vaak een bloem, een landschap of een portretfoto van de overledene. Vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw staat vaak een korte biografische schets van de overledene afgedrukt.

Verzamelobject
Bidprentjes zijn een dankbaar verzamelobject. Evenals de overlijdensberichten in de kranten zijn met deze prentjes de overlijdensdata van personen te achterhalen jonger dan 50 jaar, de openbaarheidbeperkende termijn voor de overlijdensakten van de burgerlijke stand. Op websites van genealogische en heemkundige verenigingen en van particulieren zijn bidprentjes te vinden. Er is zelfs een speciale startpagina voor bidprentjes op internet en er is een levendige handel op sites als Marktplaats.nl.

donderdag 20 februari 2014

Laat u inspireren ...

Raadpleegt u regelmatig de website Zeeuwen Gezocht? Wilt u meer weten hoe alles werkt en wat er nu precies te vinden is? In samenwerking met de Zeeuwse Volksuniversiteit organiseert het Zeeuws Archief twee korte cursussen (duur: 2 uur) om u verder op weg helpen.

Als u meer wilt weten hoe zoeken en vinden in Zeeuwen Gezocht werkt en wat er nog meer over voorouders is te vinden op andere websites, geef u dan op voor de cursus: 'Zeeuwse voorouders digitaal – Stamboomonderzoek via de computer'.
Tijd: Vrijdag 21 maart 2014, 14.00-16.00 uur, gebouw Zeeuws Archief.
Meer informatie...

Wilt u meer weten over het zoeken en vinden van geografische gegevens op websites als WatWasWaar.nl en Geoloket Cultuurhistorie van de Provincie Zeeland, geef u dan op voor de cursus: 'Zoeken in geografische informatiesystemen – Wegwijs in HisGis'.
Tijd: Maandag 14 april 2014, 14.00-16.00 uur, gebouw Zeeuws Archief.
Meer informatie...

Wat de laatste website betreft zijn gegevens over het grondbezit van Zeeuwen uit 1832 via de website Zeeuwen Gezocht op de digitaal gemaakte kadastrale kaarten in het Geoloket van de Provincie Zeeland te raadplegen. Meer hierover in een voorgaand blogbericht.

maandag 6 januari 2014

Zeeuwen Gezocht in 2013

Evenals over de voorgaande jaren presenteren wij u hierbij de cijfers van vorig jaar, in dit geval 2013; op basis van de statistiek van de website (Google-Analytics) en de statistiek van MAIS-(M)DWS. De hierna vermelde cijfers geven uitsluitend de bezoekers/bezoekencijfers en geraadpleegde persoonsgegevens van de website Zeeuwen Gezocht weer. Deze bestanden zijn ook te raadplegen via de website van het Zeeuws Archief (tabblad Personen) en de website Archieven.nl.

Persoonsvermeldingen
Het aantal persoonsvermeldingen steeg het afgelopen jaar van 7.155.253 naar 7.352.638, een stijging van 197.358 persoonsvermeldingen (9,7%). Voor een volledig overzicht van nieuwe en vernieuwde bronnen zie de pagina
Update 2013.


Scans
In 2013 zijn de scans toegevoegd van de akten van de burgerlijke stand van de voormalige gemeenten in de huidige gemeenten Tholen, Veere, Middelburg, Vlissingen, Reimerswaal en Hulst. In totaal zijn er van 908.000 akten van de burgerlijke stand scans beschikbaar.
Bezoeken en Bezoekers Zeeuwen Gezocht in 2013 en 2012

Zoekvragen Zeeuwen Gezocht in 2013 en 2012

Aantallen bezoekers en bezoeken

Op jaarbasis hebben 79.165 verschillende bezoekers de website Zeeuwen Gezocht bezocht. Zij brachten 269.255 bezoeken. In totaal werden er 2.714.925 zoekvragen gesteld, dat zijn er 7.438 per dag. Gemiddeld werd de website 23 minuten per bezoek bezocht. De drukstbezochte dag was maandag 24 juni met 3.417 bezoekers. In vergelijking met 2012 zijn alle cijfers iets lager. Dit komt voornamelijk door het feit dat de akten van de burgerlijke stand ook via WieWasWie.nl te raadplegen zijn.

Reacties
Het aantal reacties per email die wij van u ontvingen, was wederom hoog: 2.711. De meeste betreffen foutmeldingen, die wij uiteraard checken en indien nodig in de database aanbrengen. Nogmaals dank hiervoor.
Het aantal volgers op Twitter steeg met 73 naar 373 personen en instellingen.

Team Zeeuwen Gezocht

woensdag 1 januari 2014

Voorspoedig 1913, 1938 en 1963 toegewenst

Een nieuw jaar biedt voor iedereen die onderzoek doet naar voorouders nieuwe kansen: de openbaarheidbeperkende termijn voor de akten van de burgerlijke stand schuift weer één jaar op en dat betekent dat nieuwe gegevens beschikbaar komen.

Met ingang van vandaag, 1 januari 2014, zijn de geboorteakten van de burgerlijke stand van het jaar 1913, de huwelijks- en echtscheidingsakten van het jaar 1938 en de overlijdensakten van het jaar 1963 openbaar geworden. Het is ons wederom gelukt om de gegevens van deze akten van de toenmalige gemeenten in Zeeland vanaf vandaag via het internet aan te bieden. Misschien is het Zeeuws Archief hiermee wel de eerste archiefdienst in Nederland. De scans van deze akten worden in de loop van deze maand toegevoegd.
U kunt de gegevens van de nieuw openbaar geworden akten raadplegen via Zeeuwen Gezocht en Archieven.nl. Als de 'oogstmachine' van WieWasWie goed werkt, dan zijn deze akten binnenkort ook via die website te raadplegen.


Voor het overzicht van de beschikbare akten van de burgerlijke stand in Zeeuwen Gezocht zie:
geboorteakten
huwelijksakten
overlijdensakten

Veel plezier met de nieuwe gegevens en een voorspoedig onderzoek toegewenst!

Team Zeeuwen Gezocht

donderdag 19 december 2013

Onbeperkt zoeken

Degenen die de afgelopen dagen Zeeuwen Gezocht hebben geraadpleegd is het zeker opgevallen dat er enkele veranderingen zijn in het zoeken en in de presentatie van de gegevens. We hebben de afgelopen dagen gebruikt om de wijzigingen te testen en nu durven we deze wereldkundig te maken. Enkele van de wijzigingen zijn wensen van u:

1. Sneller
De zoektijd is aanmerkelijk verkort door een andere techniek.

2. Onbeperkt
Er is geen limiet meer aan het aantal resultaten. Deze stond ingesteld op maximaal 5.000 resultaten. Als u bijvoorbeeld met de achternaam 'Jansen' zoekt krijgt u 26.566 resultaten#. U zult ook ervaren hoe snel dit gaat. Als u de synoniemenlijst aanvinkt, dan krijgt u nog meer resultaten. In het voorbeeld van 'Jansen' is het aantal resultaten 45.025.#

3. Wildcards
Het is nu ook mogelijk om uitsluitend op de eerste letter van een naam (achternaam en/of voornaam) te zoeken. De asterisk (*) voor meerdere tekens kan pas na het derde teken worden gebruikt, maar de wildcards voor één teken - underscore (_) of het vraagteken (?) - kunnen op de plaats van de tweede en derde letter worden gezet. Probeert u maar eens: H__* of H??*.

4. Presentatie van de vermeldingen
De vermeldingen worden niet meer in een aparte pagina (tabblad) getoond, maar in het scherm van de zoekresultaten. Op die manier hoeft u de backbutton in uw browser niet meer te gebruiken op vanuit de vermelding terug te gaan naar de zoekresultaten. U kunt nu zelfs meerdere vermeldingen in het resultaatscherm bekijken.

U ziet dat DE REE archiefsystemen en het Zeeuws Archief bezig blijven met het verbeteren van Zeeuwen Gezocht. De voortschrijdende techniek is daarbij onze bondgenoot.

Nieuwsgierig? Ga direct naar Zeeuwen Gezocht.

# Stand op 19 december 2013

Leo Hollestelle, applicatiebeheerder MAIS-Flexis en beheerder Zeeuwen Gezocht

dinsdag 10 december 2013

Voorouders op de kaart

Met één klik naar Zeeland van 1832

U vindt in Zeeuwen Gezocht de vermelding van een voorouder als kadastraal eigenaar in 1832. Wat kunt u met deze gegevens? Meer dan u denkt! Vanaf heden is er een nieuwe dimensie aan deze data toegevoegd. Lees verder...

Kadaster
De start van het Kadaster in ons land per 1 oktober 1832 werd voorafgegaan aan een immense inventarisatie van alle percelen grond in ons land. Deze werd zowel in registers als op kaarten vastgelegd. De registers worden Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels (OAT) genoemd, de kaarten worden aangeduid met de term kadastrale minuutplans.
De laatste decennia is er steeds meer belangstelling voor deze administratie. Eind vorige eeuw werden er in ons land, ook in Zeeland, kadastrale atlassen 1832 uitgegeven waarin alle gegevens uit de register van een groot aantal voormalige gemeente werd gepubliceerd, voorzien van kopieën van de minuutplans. In 2002 werden deze kadastrale gegevens gepubliceerd via de website Dewoonomgeving.nl en vanaf 2007 via de website WatWasWaar.nl.

Geoloket
Die registratie van de grondeigenaren met aanduiding van het soort perceel, de grootte, de klassering en de belastbare opbrengst is al vanaf april 2007 doorzoekbaar in Zeeuwen Gezocht. Vanaf heden is in de vermelding van elke kadastrale eigenaar een link opgenomen naar de kadastrale kaart waarop diens perceel staat ingetekend. Niet zo maar een plaatje van de kaart in een viewer, maar in het geografisch informatiesysteem van de Provincie Zeeland. Via een digitaal loket biedt de provincie geografische informatie in combinatie met data aan. Het loket bestaat uit verschillende thematische onderdelen. Ambtenaren en burgers kunnen deze (digitale) kaarten raadplegen. In het Geoloket Cultuur historie zijn in samenwerking met het Zeeuws Archief vier historische kaartlagen toegevoegd, waarvan de kadastrale minuutplans 1832 de grootste is.
De vermelding in Zeeuwen Gezocht van het perceel uit de OAT van de kadastrale gemeente
Tholen sectie I waarvan Cornelis Quist eigenaar is. Klik op de link in het veld 'Kadastrale gemeente'
en u gaat naar dit perceel op de gevectoriseerde kadastrale kaart.

Georefereren en vectoriseren
Deze kadastrale minuutplans zijn in de jaren 1812-1829 gemaakt. Om te worden opgenomen het geografisch informatiesysteem (GIS) van de provincie moesten de kaarten worden gegeorefereerd. Georefereren is een digitale bewerking waarbij gedigitaliseerde kaarten in een GIS over elkaar heen worden gelegd en daarbij worden voorzien van gemeenschappelijke coördinaten, zodat ze gemakkelijk onderling kunnen worden vergeleken. Bij het Geoloket wordt als basiskaart de Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) gebruikt. Behalve gegeorefereerd zijn de kaarten ook gevectoriseerd. Dat is een monnikenkarwei, want alle percelen (meer dan 150.000) op 1.162 kaarten zijn digitaal overgetrokken. Met het overtekenen van de lijntjes ontstaan digitale vlakken waaraan informatie kan worden gekoppeld.
 
Het perceel Tholen I 501 op de gevectoriseerde kadastrale kaart
met daaronder de luchtfoto uit 2013 met de huidige situatie.
Gekoppelde data
Die gekoppelde informatie aan de minuutplans zijn de gegevens uit de OAT's, die het Zeeuws Archief via Zeeuwen Gezocht en Archieven.nl aanbiedt. Vanuit een vermelding in beide websites kunt u doorklikken naar de gevectoriseerde kaart, waarop de ligging van het perceel wordt getoond met daaronder de huidige situatie. Vanuit de vermelding van het perceel op kaart kunt u doorklikken naar de vermelding in Zeeuwen Gezocht waar ook de scans van de OAT's worden getoond.

Zoeken en vinden
Let op: u kunt in het geoloket niet zoeken naar de namen van de eigenaren uit 1832. Dat kunt u alleen in Zeeuwen Gezocht/Archieven.nl. U kunt wel op kadastraal perceel zoeken. Ook kunt u zoeken met een adres of postcode. Als u in Zeeland woont, kunt u met een paar klikken met de muis zien hoe uw woonomgeving er in 1832, 1750, 1655 en misschien zelfs in 1560 uit zag.

Toelichting
Op de pagina Kadastraal eigenaar/Kadaster 1832 in Zeeuwen Gezocht kunt u meer lezen over de beschikbare OAT's en over het raadplegen van de minuutplans via het Geoloket Cultuur historie. Op die pagina staat ook een link naar een korte handleiding voor het raadplegen van de kadastrale gegevens op de website.

Lees verder over het project 'Verrijking Cultuurhistorische hoofdstructuur' op de website van het Zeeuws Archief.

Volgend jaar organiseert het Zeeuws Archief in samenwerking met de Zeeuwse Volksuniversiteit een cursus in het zoeken en vinden in (historische) geografische informatiesystemen. Meer informatie.

Toegang tot het Geoloket Cultuur historie. Zoeken op de geografische kaart.

dinsdag 19 november 2013

Kruising tussen twee gescheiden werelden...

Dankzij digitalisering verbetering van dienstverlening aan de burger
Het scannen van de akten van de openbare Zeeuwse burgerlijke stand voert het Zeeuws Archief uit in samenwerking met de gemeenten in Zeeland. Het resultaat is dat van zeven* van de dertien gemeenten scans van de burgerlijke stand in Zeeuwen Gezocht te raadplegen zijn; meer dan 900.000 akten. De gemeenten Borsele, Goes, Noord-Beveland en Sluis volgen naar verwachting in 2014,gemeente Terneuzen doet de digitalisering zelf.

Tijdens een perspresentatie in het Zeeuws Archief op donderdag 14 november jl. werd die samenwerking nog eens toegelicht. Want waarom heeft de gemeentelijke overheid ook zelf belang bij de beschikbaarheid van oudere digitale akten van de burgerlijke stand? Wethouder Hans de Kunder van de gemeente Reimerswaal verwoordde het zo:

Wethouder Hans de Kunder
"... De zoektocht naar de eigen wortels is van alle tijden en de genealogie is dan ook misschien wel de ruggengraat van alle archiefdiensten te noemen.
Vandaag kruist de discipline van de genealogen met een andere zoektocht! De zoektocht van de moderne overheden naar een betere dienstverlening voor burgers en ondernemers.

Meer en meer wordt er geïnvesteerd door de lokale overheden om te komen tot maatwerk in de dienstverlening. En niet alleen aan de balie in het gemeentehuis zult u dat merken. Ook in de wijze waarop de gemeente de dialoog aangaat over nieuw beleid. En in de wijze waarop beschikbare informatie voor belangstellenden ontsloten wordt.

Vandaag wordt die vernieuwde visie op dienstverlening in de praktijk gebracht voor de onderzoeken naar de wortels en herkomst van families!
Met de eeuwen groeit de informatie binnen de gemeentelijke archieven. Vanuit de nieuwe dienstverlening streven gemeenten ernaar deze informatie beschikbaar open te stellen voor een breed publiek.
Vanuit huis kan voortaan het onderzoek naar de eigen wortels worden verricht. Op de eigen tijd en vanaf de eigen plaats.
De gemeente Reimerswaal is er trots op om de archieven van haar burgerlijke stand digitaal raadpleegbaar te maken.

Het eindresultaat is een verrijking. Het verleden is naar voren gehaald! Het verleden is nu kosteloos in te zien en tegen geringe vergoeding zelfs ook af te drukken of, geheel in stijl met de moderne tijd, te downloaden!
Het klinkt wellicht wat onwennig, maar wat mij betreft zet het gemeentelijk archief van Reimerswaal, tezamen met het Zeeuws Archief, vandaag een belangrijke stap richting de toekomst!
Chapeau!"Aantallen openbare akten van de burgerlijke stand van de voormalige gemeenten in de gemeente Reimerswaal, waarvan de data en de scans beschikbaar zijn in Zeeuwen Gezocht.

* Schouwen-Duiveland, Tholen, Veere, Middelburg, Vlissingen, Reimerswaal en Hulst